valokuva_mansikka

Maailman kuluttajalähtöisin ruoan arvoketju 2025

Löydä etsimäsi

Suomen päivittäistavarakauppa ja elintarviketeollisuus ovat sitoutuneet koko toimialaa koskevaan yhteiseen kehittämiseen visiona Maailman kuluttajalähtöisin ruoan arvoketju 2025.

Lokakuussa 2020 alkanut yhteishanke on edennyt suunnitellusti ja seuraavat kehitysaskeleet kohti vision toteutusta ovat menossa.

Päivittäistavarakauppa ja elintarvikeyritykset ovat sitoutuneet yhteiseen kehittämiseen 

Vähittäiskaupassa koettiin merkittävä muutos liki 50 vuotta sitten, kun kaupan ja teollisuuden toimijat sopivat Yhdysvalloissa standardoidusta tavasta yksilöidä myytävät tuotteet ja merkitä ne kassatyön nopeuttamiseksi sähköisesti luettavilla viivakoodeilla. Toimintatapa laajeni sittemmin ympäri maailman. Muutoksen mahdollisti tavarantoimittajien ja kaupan yhteinen tahtotila kehittää toimialaa, ottaa käyttöön yhdessä sovitut, standardoidut toimintatavat ja hyödyntää käytettävissä olevaa teknologiaa.

Olemme nyt vastaavan muutoksen alussa. Suomen päivittäistavarakauppa ja elintarviketeollisuus ovat kartoittamassa mahdollisuuksia kehittää yhdessä ruoan arvoketjua ja sen kuluttajalähtöisyyttä. Elintarviketeollisuusliitto ry ja Päivittäistavarakauppa ry jäsenyrityksineen haluavat parantaa arvoketjun yhteistyötä ja edistää tuotteisiin liittyvän tiedon liikkumista yli organisaatiorajojen ja ovat tehneet päätöksen osallistua GS1 Finlandin fasilitoimaan Yhteinen tietomalli -hankkeeseen sekä allekirjoittaneet siihen liittyvän julkilausuman:

Visiona maailman kuluttajalähtöisin ruoan arvoketju 2025

Vaatimukset elintarvikkeiden toimitusketjun kehittämiseksi ovat nousseet viime aikoina merkittävästi, kun kuluttajien kiinnostus tuotteiden ja niiden raaka-aineiden alkuperään, turvallisuuteen sekä yritysten vastuullisuuteen on kasvanut. Toimitusketjun kehittämistä kuluttajien kasvaviin tarpeisiin vastaamiseksi ei kukaan voi tehdä yksin, vaan se edellyttää arvoketjun toimijoiden yhteistyötä ja tiedon saumatonta sekä reaaliaikaista liikkumista yli organisaatiorajojen. 

Me allekirjoittaneet olemme ottaneet kuluttajien haasteen vastaan ja haluamme tavoitella yhdessä Suomeen maailman kuluttajalähtöisintä ruoan arvoketjua. Tavoite on mahdollista saavuttaa hyödyntämällä laajamittaisesti globaaleja GS1-standardeja, jotka luovat pohjan tiedolle kuluttajien palvelemiseksi.

Tähän edelläkävijöiden joukkoon kutsumme kaikki mukaan!

Projektiin osallistuvat Apetit Oyj, Atria Suomi Oy, Fazer, HKScan Oyj, Kesko Oyj, Lidl Suomi, SOK, Valio Oy ja Wihuri Oy Aarnio.

Yhteinen tietomalli -projektin ohjausryhmän muodostavat Ari Akseli (Kesko Oyj), Mika Ala-Fossi (Atria Suomi Oy), Markus Hellström (Fazer), Annikka Hurme (Valio Oy), Arttu Laine (SOK), Jari Leija (HKScan Oyj), Kari Luoto (PTY), Esa Mäki (Apetit Oyj), Nicholas Pennanen (Lidl Suomi) ja Heli Tammivuori (ETL).

Lataa opas 2D-viivakoodien hyödyntämiseen

Tässä oppaassa kuvataan 2D-viivakoodien mahdollisuuksia ruoan arvoketjun eri käyttötapauksissa. Oppaan avulla yritykset voivat arvioida omia muutostarpeitaan ja käyttöönoton kapeikkoja uusiin viivakoodeihin siirtymisen osalta.

Lataa Tekniset vaatimukset 2D-viivakoodien käyttöönotolle -opas

Tässä oppaassa kuvataan kaksi erilaista maailmalla yleisesti käytettyä 2D-viivakoodia, QR-koodi ja GS1 Data-Matrix, jotka soveltuvat tunnistettujen käyttötapausten toteutukseen ja jotka ovat yhteensopivia GS1-standardien kanssa. 

Kuva yhteinen tietomalli taustakuva

Yhteinen tietomalli -projekti

Lokakuussa 2020 alkanut kehitystyö käynnistyi Yhteinen tietomalli -projektilla, jonka tavoitteena oli määritellä yhteistyössä arvoketjun toimijoiden kesken GS1-standardeihin pohjautuva yhteinen käsitemalli sekä tietomalli. Yhteisellä tietomallilla varmistetaan tiedon saumaton liikkuminen yritysten välillä ja se luo vahvan perustan, jota hyödyntäen yritykset voivat luoda omia kuluttajia palvelevia ratkaisujaan ja optimoida omaa liiketoimintaansa. Keväälle 2021 kestävässä projektissa luodaan lisäksi tiekarttaehdotus tuleville vuosille tietomallin toteuttamiseksi, jossa huomioidaan sen vaikutuksia osapuolten prosesseihin, rajapintoihin ja tietojärjestelmiin.

Hankkeen ensimmäinen vaihe on saatu päätökseen

Ensimmäisen vaiheen lopputuloksena syntyi konkreettiset kehitysaskeleet vuosille 2021-2025. Matka kohti maailman kuluttajalähtöisintä ruoan arvoketjua jatkuu.

Kuva-yhteinen-tietomalli-graafi

Hanke etenee ja seuraava etappi on saavutettu

Seuraavat askeleet kohti maailman kuluttajalähtöisintä ruoan arvoketjua on otettu: erätietojen hyödyntämiseen keskittynyt kokonaisuus on valmistunut.

Kuva mies kaupassa

Lataa maksuton Maailman kuluttajalähtöisin ruoan arvoketju -artikkeli

Kuva-Ruoan arvoketjuartikkelin sivut

Yhteistyössä mukana

Graafi julkilausumat logot

Hankkeen artikkelikokoelma on avattu

Olemme koostaneet hankkeeseen liittyviä artikkeleita ja case-esimerkkejä eri puolilta maailmaan uuteen kokoelmaamme. Voit esimerkiksi lukea miten viivakoodeja kehitetään tällä hetkellä ja minkälaisia pilotteja maailmalla on tehty älykkäämpien viivakoodien kanssa. Kokoelma laajenee kehitystyön edetessä ja lisäämme uusia tekstejä jatkuvasti. 

Kuluttajalähtöinen ruoan arvoketju

Kuluttaja-tuottaja-ketju

Taustaa yhteisestä tietomallista

Yhteinen tietomalli rakentuu kahden eri ulottuvuuden ympärille, jotka ovat tuotteisiin liittyvän tiedon välittäminen ja vastaanottaminen sekä tarve tunnistaa tuotteet entistä paremmin.

Kuva-mobiiliskannaus-kaupassa

Usein kysyttyä

Täältä löydät vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin

Lisätietoja

Kuva JenniS kasvot2

Jenni Särkkä

CDO

Kehitysjohtaja, toimialat

+358 40 519 1518
jenni.sarkka@gs1.fi
Kuva Sanni kasvot2

Sanni Laine

CCO

Asiakkuusjohtaja, myynti ja asiakaspalvelu

+358 40 768 1175
sanni.laine@gs1.fi