Logistiikka ja kauppa tuotteet kuljetuslaatikossa

Maailman kuluttajalähtöisin ruoan arvoketju 2025

Löydä etsimäsi

Suomen päivittäistavarakauppa ja elintarviketeollisuus ovat sitoutuneet koko toimialaa koskevaan yhteiseen kehittämiseen visiona Maailman kuluttajalähtöisin ruoan arvoketju 2025.

Visiona Maailman kuluttajalähtöisin ruoan arvoketju 2025

Päivittäistavarakauppa ja elintarvikeyritykset sitoutuvat yhteiseen kehittämiseen 

Suomen päivittäistavarakauppa ja elintarviketeollisuus ovat sitoutuneet koko toimialaa koskevaan yhteiseen kehittämiseen visiona Maailman kuluttajalähtöisin ruoan arvoketju 2025.

Graafi yhteinen tietomalli arvoketju

 

Vähittäiskaupassa koettiin merkittävä muutos liki 50 vuotta sitten, kun kaupan ja teollisuuden toimijat sopivat Yhdysvalloissa standardoidusta tavasta yksilöidä myytävät tuotteet ja merkitä ne kassatyön nopeuttamiseksi sähköisesti luettavilla viivakoodeilla. Toimintatapa laajeni sittemmin ympäri maailman. Muutoksen mahdollisti tavarantoimittajien ja kaupan yhteinen tahtotila kehittää toimialaa, ottaa käyttöön yhdessä sovitut, standardoidut toimintatavat ja hyödyntää käytettävissä olevaa teknologiaa.

Olemme nyt vastaavan muutoksen alussa. Suomen päivittäistavarakauppa ja elintarviketeollisuus ovat kartoittamassa mahdollisuuksia kehittää yhdessä ruoan arvoketjua ja sen kuluttajalähtöisyyttä. Elintarviketeollisuusliitto ry ja Päivittäistavarakauppa ry jäsenyrityksineen haluavat parantaa arvoketjun yhteistyötä ja edistää tuotteisiin liittyvän tiedon liikkumista yli organisaatiorajojen ja ovat tehneet päätöksen osallistua GS1 Finlandin fasilitoimaan Yhteinen tietomalli -hankkeeseen sekä allekirjoittaneet siihen liittyvän julkilausuman:

Visiona Maailman kuluttajalähtöisin ruoan arvoketju 2025

Vaatimukset elintarvikkeiden toimitusketjun kehittämiseksi ovat nousseet viime aikoina merkittävästi, kun kuluttajien kiinnostus tuotteiden ja niiden raaka-aineiden alkuperään, turvallisuuteen sekä yritysten vastuullisuuteen on kasvanut. Toimitusketjun kehittämistä kuluttajien kasvaviin tarpeisiin vastaamiseksi ei kukaan voi tehdä yksin, vaan se edellyttää arvoketjun toimijoiden yhteistyötä ja tiedon saumatonta sekä reaaliaikaista liikkumista yli organisaatiorajojen.

Me allekirjoittaneet olemme ottaneet kuluttajien haasteen vastaan ja haluamme tavoitella yhdessä Suomeen maailman kuluttajalähtöisintä ruoan arvoketjua. Tavoite on mahdollista saavuttaa hyödyntämällä laajamittaisesti globaaleja GS1-standardeja, jotka luovat pohjan tiedolle kuluttajien palvelemiseksi.

Tähän edelläkävijöiden joukkoon kutsumme kaikki mukaan!

Yhteinen tietomalli -projekti

Lokakuussa 2020 alkava kehitystyö käynnistyy Yhteinen tietomalli -projektilla, jonka tavoitteena on määritellä yhteistyössä arvoketjun toimijoiden kesken GS1-standardeihin pohjautuva yhteinen käsitemalli sekä tietomalli. Yhteinen tietomalli varmistaa tiedon saumattoman liikkumisen yritysten välillä ja luo vahvan perustan, jota hyödyntäen yritykset voivat luoda omia kuluttajia palvelevia ratkaisujaan ja optimoida omaa liiketoimintaansa. Keväälle 2021 kestävässä projektissa luodaan lisäksi tiekarttaehdotus tuleville vuosille tietomallin toteuttamiseksi, jossa huomioidaan sen vaikutuksia osapuolten prosesseihin, rajapintoihin ja tietojärjestelmiin.

Projektiin osallistuvat Apetit Oyj, Atria Suomi Oy, Fazer, HKScan Oyj, Kesko Oyj, Lidl Suomi, SOK, Valio Oy ja Wihuri Oy Aarnio.

Yhteinen tietomalli -projektin ohjausryhmän muodostavat Ari Akseli (Kesko Oyj), Mika Ala-Fossi (Atria Suomi Oy), Markus Hellström (Fazer), Annikka Hurme (Valio Oy), Arttu Laine (SOK), Jari Leija (HKScan Oyj), Kari Luoto (PTY), Esa Mäki (Apetit Oyj), Nicholas Pennanen (Lidl Suomi) ja Heli Tammivuori (ETL).

 

Graafi julkilausumat logot

Taustaa yhteisestä tietomallista

Yhteinen tietomalli rakentuu kahden eri ulottuvuuden ympärille. Taustalla on yhtäältä yritysten tarve saada vastaanotettua, välitettyä ja hyödynnettyä nykyistä enemmän tuotteisiin liittyvää tietoa digitaalisessa ympäristössä sekä kehittää toimintoja ja prosesseja näiden tietojen avulla. Toisaalta digitaalisen tiedonjaon rinnalla tulee vääjäämättä tarve nykyistä tarkemmalle tuotetunnistamiselle myös fyysisten tuotteiden ja pakkausten osalta, koska tarkemman digitaalisen tiedon todelliset hyödyt realisoituvat vasta, kun ne voidaan kytkeä yksiselitteisesti fyysisiin tuotteisiin ja toimintoihin.  

Digitaalinen tiedonjako 

Voidakseen tarjota parempaa kuluttajakokemusta toimitusketjun eri osapuolten on kyettävä keräämään ja välittämään nykyistä tarkempaa ja laajempaa tietoa tuotteista ja niiden alkuperästä. Toimialalla jaettava tuotetieto on pitkälti staattista perustietoa. Staattisia perustietoja ovat esimerkiksi tuotteen nimi, pakkauskoko ja lavapaino. Jatkossa staattinen tieto ei riitä, vaan yritysten on kyettävä vastaanottamaan ja välittämään digitaalisesti hyödynnettävissä olevaa tietoa esimerkiksi tietystä tuotteen valmistuserästä tai personoitua lisätietoa tuotteista erilaisille kuluttajille. 

Paremman kuluttajakokemuksen toteuttaminen vaatii yhteistyötä niin organisaatioiden sisällä kuin niiden välillä. Kerättävän ja välitettävän tiedon tulee olla yksiselitteistä, määrämuotoista sekä yhteensopivaa eri järjestelmien ja organisaatioiden välillä. Toimialan yhteisen tietomallin avulla kuluttajille voidaan tarjota tarkempaa tietoa tuotteista eri kanavissa juuri silloin, kun he sitä tarvitsevat. 

Älykkäämmät viivakoodit 

Maailman kuluttajalähtöisimmän ruoan arvoketjun toteuttaminen saattaa edellyttää nykyistä tarkemmalla tasolla olevan tiedon sisällyttämistä koneluettavassa muodossa kuluttaja- ja myyntieräpakkauksiin. Koneluettavuus mahdollistaa tietojen yhdistämisen fyysisten tavaravirtojen ja tietojärjestelmien välillä, jolloin tuotteisiin liittyvän tiedon hyödyntäminen toimitusketjun eri vaiheissa helpottuu ja tehostuu. 

Nykyisin kuluttaja- ja myyntieräpakkauksissa yleisimmin käytetyt EAN-viivakoodit pitävät sisällään vain tuotteen yksilöivän GTIN-koodin. Esimerkiksi tarkempia eräkohtaisia tietoja, kuten elintarvikelainsäädännön vaatimat päiväystiedot sekä mahdolliset eränumerot ja alkuperätiedot, yritykset ilmoittavat tuotteen pakkauksessa selkokielisesti, koska nykyiseen viivakoodiin ei voida sisällyttää tuotekoodin lisäksi muuta tietoa rajallisen tietomääräkapasiteetin vuoksi. 

Ratkaisu koneluettavan tiedon määrän lisäämiseen pakkauksissa on niin kutsuttu älykkäämpi viivakoodi. Älykkäämmällä viivakoodilla tarkoitetaan sellaista viivakoodityyppiä, johon voidaan sisällyttää tuotekoodin lisäksi erilaisia lisätietoja toimitusketjun hyödynnettäväksi. Logistiikassa älykkäämmät viivakoodit ovat jo arkipäivää esimerkiksi lavalapuissa, joissa käytetään GS1-128 -viivakoodityyppiä. Se auttaa yhdistämään sähköisen sanoman mukana tulleet erätiedot fyysiseen lähetykseen. Elintarvikkeiden kuluttajapakkausten osalta toimivin ratkaisu olisi 2D-viivakoodien käyttö, koska ne mahdollistavat tarvittavan tietomäärän koodaamiseen riittävään pieneen tilaan. 

Älykkäämmillä viivakoodeilla lisää tietosisältöä ja tehokkuutta

Tuotteisiin liittyvän tiedon määrä kaupankäynnissä on kasvanut merkittävästi ja kaikki merkit viittaavat siihen, että jatkossa tietomäärä kasvaa kasvamistaan. Vaatimuksia ja tarpeita kaikelle lisätiedolle tulee monesta eri suunnasta.

Kuva Kimmo kasvot2

Usein kysyttyä

Täältä löydät vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin

Lisätietoja

Kuva JenniS kasvot2

Jenni Särkkä

CDO

Kehitysjohtaja, toimialat

+358 40 519 1518
jenni.sarkka@gs1.fi
Kuva Sanni kasvot2

Sanni Laine

CCO

Asiakkuusjohtaja, myynti, asiakaspalvelu, markkinointi ja viestintä

+358 40 768 1175
sanni.laine@gs1.fi
Peltsi kasvokuva2

Pellervo Hämäläinen

Marketing and Communications Manager

Markkinointi ja viestintä

+358 40 674 5257
pellervo.hamalainen@gs1.fi