Uutinen

2D-viivakoodien avulla Woolworths pystyi tehostamaan varastonhallintaa ja vähentämään ruokahävikkiä

Hedelmä-osasto
Viime vuosina Woolworths on monen muun vähittäiskauppaketjun kanssa tunnistanut tarpeen tuottaa asiakkailleen entistä tarkempaa ja syvällisempää tietoa mm. tuotteiden alkuperästä ja jäljitettävyydestä. Woolworths on nähnyt myös tarpeelliseksi kehittää varasto- ja päiväystenhallintaa ja sitä kautta tehostaa ruokaturvallisuutta sekä toisaalta minimoida ruokahävikin syntymistä. Näitä haasteita lähdettiin Woolworthsilla ratkaisemaan ottamalla 2D-viivakoodi käyttöön.

Woolworths on Australian ja Uuden-Seelannin alueen suurin vähittäiskaupan ketju: sen verkosto kattaa yli 1000 myymälää, jotka palvelevat noin 20 miljoonaa kuluttajaa joka viikko. Woolworthsin painopiste on pitkälti kotimaisissa elintarvikkeissa, esimerkkinä tuore liha, josta 100% on peräisin australialaisilta tuottajilta.

Miksi 2D-viivakoodi?

Älykäs viivakoodi, eli 2D-viivakoodi mahdollistaa monipuolisen tiedon hyödyntämisen ja jakamisen niin tuotetiedon kuin tuotteen tunnistamisen näkökulmasta. Tätä kautta 2D-viivakoodi tarjoaa hyödyntämismahdollisuuksia laajemmin vähittäiskaupan lisäksi myös mm. elintarvikevalmistajille, alkutuottajille, logistiikka- sekä muille ruokaketjun toimijoille. 2D-viivakoodiin tallennettua dataa voidaan hyödyntää eri osapuolten toimesta niin varastonhallinnassa, tuotteiden jäljitettävyydessä, takaisinvedoissa kuin myös vastuullisuusohjelmissa sekä kuluttajien aktivoinnissa ja osallistamisessa.

Woolworths käynnisti 2D-viivakoodipilottinsa elokuussa 2019

Pilottiin otettiin mukaan Woolworthsin supermarketeissa myynnissä olevat tuore liha- sekä siipikarjatuotteet. Woolworthsin pilotoinnin kokemuksista kertoo paljon se, että vähittäiskauppaketju on ilmoittanut tavoitteekseen siirtyä käyttämään 2D-viivakoodia kaikissa tuoretuotteissaan. Vuoden 2022 alussa Woolworths käytti 2D-viivakoodia jo yli puolessa kaikista myydyistä lihatuotteistaan läpi koko myymäläverkostonsa - nyt kun vuotta 2022 on puolet takana, on tämä osuus entisestään kasvanut.

Pilotin tuloksia

Woolworths ja ne valitut tavarantoimittajat, joilla 2D-viivakoodi on käytössä, ovat onnistuneet saavuttamaan merkittäviä tuloksia: esimerkiksi ruokahävikkiä on pystytty vähentämään jopa 40 %. 2D-viivakoodien avulla myymälähenkilökunnan on mahdollista nopeammin ja helpommin tunnistaa tuotteet, joiden parasta ennen päiväys on lähestymässä. Tämä antaa henkilökunnalle enemmän aikaa ja mahdollisuuksia alentaa tuotteiden hintaa tai tehdä muita myynninedistämistoimenpiteitä, ja näin estää tuotteiden päätymistä hävikkiin.

Hävikin vähentämisen lisäksi Woolworths on todennut ruokaturvallisuuden tehostamisen yhdeksi merkittäväksi 2D-viivakoodien käytöstä saatavaksi eduksi. Esimerkiksi takaisinvetojen kohdennus ja tarkkuus ovat kasvaneet merkittävästi 2D-viivakoodiin sisällytetyn erätiedon avulla. Takaisinvetojen tarkkuus on osaltaan mahdollistanut muiden, täysin kunnossa olevien tuotteiden myymisen sekä estänyt näin myyntikelpoisten tuotteiden päätymisen hävikkiin pelkkänä varotoimenpiteenä. Tämä osaltaan on auttanut Woolworthsia toteuttamaan merkittävän vähennyksen ruokahävikissään.