Uutinen

2D-viivakoodit käyttöön viimeistään 2027

kuluttajien kiinnostus tuotteiden alkuperään ja vastuullisuuteen on kasvanut viime vuosina merkittävästi .
Yritykset ympäri maailmaa ovat aloittaneet jo siirtymän kohti 2D-viivakoodien käyttöönottoa. Kansainvälisten yritysten pyynnöstä GS1 kokoaa eri markkinat ja toimijat yhteen varmistaakseen uusien viivakoodien globaalin yhteensopivuuden

Yhdessä arvoketjun toimijoiden kanssa GS1 on globaalisti asettanut kunnianhimoisen tavoitteen uusien viivakoodien käyttöönotolle. Tavoitteena on, että maailma olisi valmis 2D-viivakoodien käyttöönottoon kassapisteillä vuoden 2027 alussa. Tämä ei tarkoita, etteikö uusia viivakoodeja voisi ottaa jo aikaisemmin käyttöön eri markkinoilla, jos toimialalla on yhteinen tahtotila ja valmius nopeampaan etenemiseen.

GS1 tukee siirtymää esimerkiksi tiiviillä yhteistyöllä sovellus- ja laitetoimittajien kanssa. Memphisin yliopistossa Yhdysvalloissa on parhaillaan käynnissä laboratoriotestit viivakoodien luentaan liittyen. Testauksen avulla selvitetään systemaattisesti eri lukijoiden kyvykkyydet lukea 2D-viivakoodeja sekä varmistetaan globaalisti häiriötön siirtymäajan toteutus, jonka aikana kuluttajapakkauksissa on rinnakkain sekä perinteinen EAN-viivakoodi että uusi 2D-viivakoodi.

Suomessa GS1 Finland on jatkuvassa dialogissa globaalin yhteisön kanssa ja tuomme viimeisimmän päivitetyn tiedon aina suoraan markkinamme saataville. Tämän lisäksi olemme jo viime syksynä julkaisseet oppaan ruoan arvoketjulle 2D-viivakoodeihin siirtymisestä, jonka voit ladata itsellesi tästä: Opas 2D-viivakoodien hyödyntämiseen. Olemme myös käynnistäneet teknisen 2D-viivakoodityöryhmän, jossa on mukana sekä kaupan että elintarviketeollisuuden toimijoita. Työryhmän tavoitteena on yhdessä tarkentaa 2D-viivakoodien käyttöön ja siirtymäaikaan liittyviä teknisiä ja toiminnallisia yksityiskohtia yhteisen tulkinnan takaamiseksi.