Uutinen

Aalto-yliopiston tuore tutkimus suosittaa rakennusalalle GS1-standardien laajamittaista käyttöönottoa

Turvaliivi ja viivakoodiskanneri
Aalto-yliopiston Rakennustekniikan laitoksen Building 2030 -tutkimus selvitti, kuinka rakentaminen voi muiden alojen esimerkkiä seuraamalla saada toimitusketjut hallintaan standardiratkaisuin. Tutkimus suosittaa rakennusalalle globaalien GS1-standardien laajamittaista käyttöönottoa.

Huhtikuussa 2023 julkaistu tutkimusraportti Toimitusketjujen hallinta esittää tapoja parantaa rakentamisen toimitusketjujen johtamista ja tilannekuvaa. Se ehdottaa alan käyttöön yhtenäisiä vakioituja tietorakenteita ja käytäntöjä. Raportti tarkastelee erityisesti kuutta erilaista tuotetta, niiden toimitusketjua ja tiedonhallintaa.

Tutkimuksen johtopäätöksenä on, että alan ei tarvitse kehittää uusia standardeja, vaan ottaa määrätietoisesti ja laajamittaisesti käyttöön jo olemassa olevat GS1-standardit. Ne tarjoavat valmiit mallit asioiden, tavaroiden, paikkojen ja henkilöiden yksilöintiin.

Jotta rakennusalan kaikki toimijat hyötyvät toimitusketjujen tiedonhallinnan standardoinnista, käyttöönotosta olisi sovittava yhteisesti. Tutkimusryhmä ehdottaa perustettavaksi ohjausryhmää, johon osallistuisi muun muassa rakennusliikkeitä, tuotevalmistajia ja mielellään osaajia GS1:stä. Ohjausryhmä voisi edelleen käynnistää tuote- ja toimitusketjukohtaisia alaryhmiä. Kun tuotestandardien käyttötarkoituksesta ja -kohteista päästään riittävän laajasti yksimielisyyteen, toimitusketjut voisivat alkaa hyödyntää niitä itsenäisesti, ilman raskasta keskitettyä koordinointia.

Tutkimus esittää myös tavoitetilan ja tiekartan siihen pääsemiseksi. Visiossa vuonna 2025 kaikilla alan tuotteilla on GTIN-tuotetunnisteet (Global Trade Item Number) ja logistisen yksikön tunniste SSCC (sarjatoimitusyksikkökoodi) on käytössä kaikissa työmaatoimituksissa. GTIN-koodit on linkitetty hankkeen tietomalliin ja sähköinen sanomanvälitys on arkipäivää. Rakentaminen pääsee edellä kuvatuilla toimilla askeleen lähemmäs teollista toimintamallia. Tutkimus tarjoaa hyvät eväät tälle välttämättömälle muutokselle, joka tulee parantamaan alan tuottavuutta, laatua ja kestävyyttä.

Tutkimuksen toteutuksessa ovat olleet mukana Aalto-yliopiston Building 2030 -tutkimushankkeen yrityskumppanit: A-Insinöörit, Flow Technologies, Haahtela, Skanska, YIT, Granlund, Amplit, Lujatalo, Parma, Pohjola Rakennus, Ramboll, Ramirent, SRV, Stark, Tocoman ja Trimble.

Raportti on julkaistu osoitteessa: https://www.aalto.fi/sites/g/files/flghsv161/files/2023-04/Toimitusketjujen-hallinta-loppuraportti-2023-03-28.pdf