Uutinen

Älykkäämmät viivakoodit kuluttajakokemuksen vauhdittajana

Kuva känny kaupassa
Tuotteisiin liittyvän tiedon määrä kaupankäynnissä on kasvanut merkittävästi ja kaikki merkit viittaavat siihen, että jatkossa tietomäärä kasvaa kasvamistaan. Myös kuluttajat kaipaavat läpinäkyvyyttä tuotteiden valmistuksesta läpi toimitusketjun aina kierrätykseen saakka. Tietojen välityksessä GS1:n globaalit standardit ovat avainasemassa.

Vaatimuksia ja tarpeita kaikelle lisätiedolle tulee monesta eri suunnasta. Niitä ovat esimerkiksi kaupankäynnin digitalisoituminen, automatisointi, kuluttajakommunikaation monikanavaisuus, vastuullisuuden ja läpinäkyvyyden kasvavat vaateet sekä lainsäädännölliset tarpeet.

Oman haasteensa tähän kokonaisuuteen tuo kaikkien näiden erilaisten tietotarpeiden ylläpito ja tiedon välittäminen eri osapuolten kesken sekä oikea-aikainen pääsy siihen.

Staattisesta dynaamiseen tietoon

Kuluttajat kaipaavat läpinäkyvyyttä tuotteiden valmistuksesta läpi toimitusketjun aina kierrätykseen saakka. Iso osa tästä tietomäärästä on luonteeltaan staattista ja sitä voidaan helposti lisätä esimerkiksi GS1:n Synkka-tuotetietopalveluun uusina attribuutteina ja siten välittää tieto kuluttajille pelkän tuotteen yksilöivän GTIN-koodin (Global Trade Item Number) avulla.

Haasteita tulee lisää siinä vaiheessa, kun tieto muuttuu dynaamiseksi ja eräkohtaiseksi. Eränumero tai jokin sopiva päiväystieto voidaan toki painaa pakettiin selkokielisenä, jonka avulla voidaan varmistaa mistä tuote-erästä kulloinkin on kyse.

Tämä ei kuitenkaan mahdollista automaattista tietojen ja fyysisten tavaravirtojen yhdistämistä, koska tietoa ei saada automaattisesti luettua paketista. Lisäksi kuluttajat kaipaavat nopeutta ja yksinkertaista käyttöä. Tähän ei kuulu EAN-viivakoodin lukeminen ja erikseen erätiedon syöttäminen manuaalisesti johonkin käyttöliittymään oikean tiedon saamiseksi. Nämä tiedot pitää pystyä lukemaan yhdestä viivakoodista, jonka jälkeen mahdollinen verkkosivu tai sovellus antaa automaattisesti oikeat halutut tiedot kuluttajalle.

Näiden dynaamisten tietojen avulla myös kauppa pystyy paremmin seuraamaan tiettyjen tavaraerien kulkemista omissa jakelukanavissaan, optimoimaan hävikin hallintaa ja myymälätäydentämisiä. Kauppa pystyy myös pitämään lupauksensa, että takaisinvedettyjä tai vanhentuneita tuote-eriä ei myydä kuluttajille, kun niitä ei edes pysty kassalla myymään.

Askel kohti tulevaisuutta

Miten tämä ongelma voidaan sitten ratkaista? Yksi vaihtoehto on yrittää lisätä kaikki tieto tuotteiden etiketteihin, mutta käytettävissä oleva tila asettaa tähän rajoituksensa. Tällä hetkellä moni toimija on ratkaissut ongelman lisäämällä erilaisia viivakoodeja pakkauksiin palvelemaan eri käyttötarpeita, mutta kuinka monta erilaista viivakoodia pakkaukseen voi järkevästi sijoittaa. Mistä kukaan lopulta tietää, että mikä viivakoodi liittyy mihinkäkin tietoon?

Järkevin ratkaisu olisi ottaa päättäväinen askel kohti tulevaisuutta ja siirtyä hyödyntämään älykkäämpiä viivakoodeja, jolloin kaikki tarpeellinen tieto voidaan sisällyttää yhteen viivakoodin pakkauksissa.

Tämä yksi merkintä voi palvella kaikkia käyttötarpeita koko tuotteen elinkaaren ajan. Se vapauttaa pakkauksissa tilaa muille pakkausmerkinnöille ja hyödyntämällä esimerkiksi GS1 Digital Link -standardia, ei jokaisen eri kampanjan yhteydessä tarvitse suunnitella uusia pakkauksia uusilla markkinointiin tarkoitetuilla viivakoodeilla, vaan tämä kampanjakohtaisuus voidaan toteuttaa digitaalisesti taustajärjestelmissä, jolloin se on halvempaa, nopeampaa ja erityisesti tehokkaampaa.

Asiantuntija-artikkelin kirjoittaja Kimmo Keravuori toimii GS1:n kehityspäällikkönä.