Uutinen

Digitaalisten teknologioiden käyttöönotto ja trendit

Kuva teknologioiden käyttöönotto
GS1 on julkaissut GS1 Trend Resarch 2020-2021 -raportin, joka keskittyy muun muassa terveydenhuollon trendeihin ja nopeasti kehittyviin varmennettuihin tunnistetietoihin sekä hajautettuihin identiteetteihin.

Vuonna 2020 maailma koki digitaalisessa transformaatiossa useiden vuosien harppauksen jo ensimmäisten koronapandemian kuukausien aikana. Se loi merkittäviä muutoksia digitaalisten teknologioiden käyttöönottoon ja saman odotetaan jatkuvan voimakkaana myös pandemian jälkeen. Kun katsotaan huipputeknologioiden viimeaikaista disruptiivista kehitystä, niin tässä artikkelissa esitetyt teknologiat tulevat edelleen vaikuttamaan liiketoiminnan trendeihin.

IoT-anturit ja biometriikka

Kontaktittomien järjestelmien käyttöönotto on ollut yksi avainalue, josta esimerkkinä ovat viivakoodien ja RFID-koodien avulla toteutettavat maksamiset mobiililaitteilla mahdollistaen nopeat liiketoimintaprosessien muutokset.

Eri teollisuudenalat ovat hyödyntäneet myös kaikkea lämpötila-antureista ihmisten laskentajärjestelmiin ja biometrisiin antureihin muun muassa jäljitysjärjestelmien kehityksessä ihmisten ja paikkojen tunnistamisen ympärillä. Toimitusketjussa IoT-yhteensopivat kylmäketjun seurantajärjestelmät ovat olleet keskeisessä asemassa esimerkiksi pilaantuvien tuotteiden online-kuluttajaostosten seurannassa.

Autonominen logistiikka

Autonomiset logistiikkaratkaisut taas optimoivat logistiikan automatisointia. Esimerkkejä näistä ovat ilmojen halki kulkevat droonitoimitukset itsekuljetettaviin kuorma-autoihin. Niiden lisäksi on olemassa joukko teknologioita, jotka hyödyntävät autonomisia järjestelmiä logistiikan optimointiin, turvallisuuden parantamiseen ja toiminnan tehostamiseen.

Hajautetut tunnisteet

Varmennetut tunnistetiedot ja hajautetut tunnisteet tarjoavat ominaisuuksia, jotka hyödyttävät hajautettuja toimitusketjuja maailmanlaajuisesti. 

Varmennettujen tunnistetietojen avulla mikä tahansa määrä tietolähteitä voi ilmoittaa minkä tahansa määrän vaatimuksia. Ne tarjoavat hajautetun menetelmän salauksen luotettavuuteen varmistamiseen, mahdollistaen todisteet siitä, että tietoja toimittava yksikkö on näiden tietojen luotettu lähde. Nämä teknologiat avaavat ikkunan tulevaisuuteen, jossa luottamus liikkuu käsi kädessä datan kanssa.

Lue lisää ja lataa GS1 Trend Resarch 2020-2021 -raportti

Lataa GS1-innovaatiolautakunnan uusi raportti (englanniksi) tästä linkistä. Raportin ensimmäiseen painokseen lisätyt uudet sisällöt keskittyvät muun muassa terveydenhuollon trendeihin ja nopeasti kehittyviin  varmennettuihin tunnistetietoihin sekä hajautettuihin identiteetteihin.