Uutinen

Elintarviketeollisuus ja päivittäistavarakauppa kehittävät tuoteviestintää kuluttajille uudenlaisen viivakoodin avulla

Mies skannaa älypuhelimellaan pähkinäpaketin koodin
Uudenlainen kaksiulotteinen viivakoodi merkitsee merkittävää edistysaskelta tuotetietojen saavutettavuudelle. GS1 Finland laatii elintarviketeollisuuden ja päivittäistavarakaupan yritysten kanssa mallin, miten 2D-viivakoodia voidaan hyödyntää viestittäessä tuotteista kuluttajille ja helpottaa näin kuluttajien tiedonsaantia. Kuluttajaviestinnän tietomalli on ensimmäinen askel uuden kansainvälisen GS1 2D-koodin käyttöönottamiseksi Suomen markkinoilla.

GS1 on koonnut elintarviketeollisuuden ja kaupan edustajista yhteistyöryhmän, joka laatii yhdessä alalle ehdotuksen, miten uuden kaksiulotteisen viivakoodin, GS1 2D-koodin avulla kuluttajille voidaan tarjota entistä kattavammin tietoa tuotteista. Työryhmään GS1:n lisäksi kuuluvat Apetit, Atria, Fazer, HKScan, Kesko, MTech, SOK ja Valio.

 

Perinteistä EAN-viivakoodia monipuolisempi 2D-viivakoodi

GS1 2D-koodi on uuden sukupolven viivakoodi, joka toimii kaupan kassapäätteillä ja toimitusketjussa, kuten perinteinen EAN-viivakoodi. Lisäksi se voidaan QR-koodin tapaan skannata älypuhelimella, minkä ansiosta kuluttaja voidaan ohjata suoraan pakkauksesta tuotteen tietoihin verkossa.

GS1 2D-koodin etuna on myös perinteistä EAN-viivakoodia laajempi tietosisältö. Tuotteen yksilöivän tunnistenumeron lisäksi koodiin voidaan sisällyttää tieto esimerkiksi tuote-erästä, parasta ennen -päiväyksestä ja sarjanumerosta. Tämä tarjoaa kaupan ja teollisuuden yrityksille muun muassa keinoja kehittää tuoteturvallisuutta ja vähentää ruokahävikkiä.

 

Ensimmäisessä vaiheessa käyttöön kuluttajaviestinnässä

Uuden viivakoodityypin käyttöönotolla on vaikutuksia esimerkiksi pakkaussuunnitteluun, kassa- ja IT-järjestelmiin, tuotantolinjoihin ja yritysten eri prosesseihin.

– Ajatuksena on ottaa GS1 2D-koodi käyttöön vaiheittain Suomen markkinoilla, ja ensimmäinen askel on hyödyntää sitä kuluttajille suunnatussa viestinnässä. Muiden tietojen, kuten erä- ja päiväystietojen sisällyttäminen koodiin aiheuttaa yrityksille isompia prosessi- ja järjestelmämuutoksia, joten ne otettaisiin käyttöön myöhemmin, GS1:n koordinoiman kehitysprojektin päällikkö Laura Juntunen sanoo.

Vaiheittainen etenemisehdotus perustuu GS1:n tekemään selvitykseen, jossa kartoitettiin päivittäistavarakaupan ja elintarviketeollisuuden valmiuksia ja edellytyksiä GS1 2D-koodin käyttöönottoon. Haastatteluihin osallistui useita alan yrityksiä markkinajohtajista pieniin tuotevalmistajiin. Selvitys valmistui kesäkuussa.

 

Avoin malli kaikkien käyttöönotettavaksi

Kehitysprojektissa laaditaan ehdotus, miten ala voisi rakenteeltaan yhdenmukaistaa uuden viivakoodin takaa löytyvää tietoa. Yhdenmukainen rakenne helpottaisi kuluttajia löytämään tuotetietoa ja auttaisi vertailemaan tuotteita paremmin keskenään. Alan toimijat voivat vapaasti hyödyntää projektin tuotoksina syntyvää julkista tietomallia ja käyttöönotto-ohjeistusta omassa liiketoiminnassaan.

– Yritykset ovat toivoneet meiltä kansainvälisesti edellä käyvää mallia, joten kehitysprojekti käynnistyy markkinakartoituksella, jossa syvennymme muissa GS1-maissa toteutettuihin parhaisiin ratkaisuihin. Lisäksi tietomallin laatimisessa huomioidaan tulevia EU:n lainsäädännön vaatimuksia, jotka edellyttävät entistä enemmän kuluttajille tarjottavaa tuotetietoa, Laura Juntunen sanoo.

GS1 2D-koodin kuluttajaviestinnän tietomallin kehitysprojekti on suunniteltu valmistuvan tammikuussa 2024. Vastaava siirtyminen perinteisistä viivakoodeista uuden sukupolven viivakoodeihin on käynnissä myös maailmanlaajuisesti, mukaan lukien Yhdysvallat, Kiina, Australia ja Brasilia, joissa on jo onnistuneesti toteutettu pilottihankkeita.

 

Tutustu GS1 2D-koodiin >

 

Lisätietoja