Uutinen

GS1 DataMatrix on avainroolissa terveydenhuoltoon suunnattujen tuotteiden tunnistamisessa

Datamatrix kuutio
Suosittelemme valitsemaan GS1 DataMatrix -viivakoodin lääkkeille ja lääkinnällisille laitteille.

Terveyspalveluiden digitaalisten ratkaisujen ja jäljitettävyyden mahdollistavien säännösten yleistyminen kasvattavat tarvetta tuotteen automaattiselle tunnistamiselle. GS1 suosittelee valitsemaan GS1 DataMatrix -viivakoodin lääkkeille ja lääkinnällisille laitteille, jos viivakoodiin sijoitettava tietosisältö ja regulatiiviset vaatimukset tai ympäristö, jossa viivakoodi tullaan skannaamaan, edellyttävät 2D-viivakoodin käyttöä lineaarisen viivakoodin sijaan.

Terveydenhuollon toimitusketjuissa ja hoitotyössä mahdollisuus tuotteen tunnistamiseen on äärimmäisen tärkeää niin potilasturvallisuuden kuin tehokkaan ja turvallisen toimitusketjun näkökulmasta. Tuotteen pakkauksessa tai itse tuotteessa käytettävän viivakoodin valinnassa tulee huomioida sidosryhmien kanssa aiemmin sovitut menettelytavat, jotta ei synny turhia kustannuksia tai sekaannusta toimitusketjussa.

Terveydenhuollon toimijat ympäri maailman ovat jo pitkään käyttäneet GS1 DataMatrix -viivakoodia lääkkeiden jäljitettävyysvaatimuksen täyttämiseen. Myös lääkinnällisten laitteiden UDI-merkinnöissä käytetään laajasti GS1 DataMatrix -viivakoodia. 

Datamatrix ja QR

QR-koodia käytetään yhä enemmän markkinointitarkoituksissa ja linkkinä tuotteen tietoihin sähköisessä muodossa. Jotta terveydenhuollon ympäristössä voidaan välttyä sekaannukselta tuotteen tunnistetiedon ja muun tuotetiedon välillä, GS1 suosittelee seuraavaa:

  • Tuotteen tunnistaminen ja jäljitettävyys toteutetaan GS1 DataMatrix- tai lineaarisen viivakoodin avulla
  • Linkki tuotteen tietoihin toteutetaan myös ensisijaisesti GS1 DataMatrix- tai lineaarisen viivakoodin avulla. Jos tähän tarkoitukseen kuitenkin valitaan QR-koodi, se toimii toissijaisena viivakoodina, eikä QR-koodin tule korvata GS1 DataMatrix- tai lineaarista viivakoodia. On suositeltavaa, että pakkauksessa on vain yksi viivakoodi, jotta hoitohenkilöstön tai potilaan ei ole tarpeen päätellä, mikä on oikea skannattava viivakoodi. Jos pakkaukseen kuitenkin sijoitetaan kaksi eri viivakoodia, tulisi ne sijoittaa etäälle toisistaan, pakkauksen eri sivuille. 

Lue GS1 Healthcare Communityn julkaisema ohjeistus viivakoodityypin valinnasta