Uutinen

GS1-standardit helpottavat vientiä ja tuontia

GS1-standardit ovat maailman laajimmin käytettyjä standardeja ja niiden avulla on mahdollista jakaa luotettavaa tuotetietoa siitä, mistä tuote tulee, mitä se sisältää ja miten tuote on liikkunut toimitusketjussa.

Kansainvälinen kauppa ja lisääntyneet sääntelyvaatimukset asettavat haasteita tuonti- ja vientiyrityksille tullimenettelyiden noudattamiselle.

Erityisesti digitalisoitumisen siivittämä sähköinen kaupankäynti on kasvattanut rajat ylittävien kauppatapahtumien määrää luoden paineita tulleille. Tullit pyrkivätkin vastaamaan näihin haasteisiin tehostamalla ja minimoimalla vientiä ja tuontia harjoittavien yritysten tullausprosesseja sujuvoittamalla sekä yhdenmukaistamalla käytäntöjä.

GS1-standardit ovat globaali digitaalinen kieli, jota ymmärretään yli toimialojen ja kansallisten rajojen. Ne ovat keskinen osa saumatonta ja digitaalista kaupankäyntiä sujuvoittamaan kansainvälistä logistiikkaa. Standardit tehostavat niin B2B- kuin B2C-yritysen kaupankäynnin turvallisuutta yhdenmukaisten toimintamallien avulla samalla, kun tulliselvittävien tavaroiden tarkastus viranomaisille helpottuu.  

GS1-standardien avulla on mahdollista jakaa luotettavaa tuotetietoa siitä, mistä tuote tulee, mitä se sisältää ja miten tuote on liikkunut toimitusketjussa. Tuotetietojen saumaton jakaminen poistaa myös kitkaa liikekumppaneiden välillä ja parantaa laatua sekä turvallisuutta. Sen lisäksi standardien tarjoama jäljitettävyysmahdollisuus auttaa estämään laitonta kauppaa.

Lue esimerkki siitä, miten Egyptin tulliviranomainen on ottanut käyttöön uuden Advanced Cargo Information (ACI) -tietojärjestelmän, jossa käytetään GS1:n globaaleja GTIN-koodeja (Global Trade Item Number) avaimena tuontituotteisiin liittyvien tietojen saamiseksi tästä linkistä.