Uutinen

GS1:n julkaisema ruoan vastuullisuuden tietomalli auttaa kuluttajia tuotevertailussa

Viljapelto
GS1 on laatinut Suomen ruokaketjulle ruoan vastuullisuuden tietomallin. Se kuvaa, miten ruoan vastuullisuudesta kertovaa tietoa ja missä muodossa sitä voitaisiin ketjussa kerätä ja jakaa. Tietomallin käyttö koko ruokaketjussa helpottaisi tuotteiden vertailua vastuullisuuden perusteella. Yritysten vastuullinen toiminta olisi tehokkaammin todennettavissa ketjusta kerätyn datan avulla.

GS1:n kehittämä ruoan vastuullisuuden tietomalli on ehdotus tietorakenteesta, miten ruokatuotteiden vastuullisuuteen liittyvä data liikkuisi alkutuotannon, elintarviketeollisuuden ja kaupan välillä määrämuotoisesti. Mallin laatimiseksi ja tarpeiden kartoittamiseksi GS1 kävi keskusteluja alan yritysten ja organisaatioiden kanssa. Lähtökohdaksi otetiin kuluttajanäkökulma eli kuluttajan ostoprosessiin liittyvät tiedon tarpeet ja toiveet.

– Läpinäkyvyys ruoan vastuullisuuteen, kuten alkuperään ja tuotannon aiheuttamiin ympäristövaikutuksiin merkitsevät kuluttajille jatkuvasti enemmän. Tulevaisuudessa myös sääntelyllä ohjataan kuluttamista yhä vastuullisempaan suuntaan. Tällöin etulyöntiasema on toimijoilla, jotka voivat dataan perustuen osoittaa tuotteidensa ja valikoimansa vastuullisuuden, Ruoan vastuullisuuden tietomallin kehitysprojektin projektipäällikkönä toiminut GS1:n Anu Lahdenperä sanoo.

Vastuullisuustietomalli pohjautuu GS1-standardeihin. Ne määrittävät datalle yhdenmukaisen rakenteen, jonka avulla tiedon käsittely yrityksissä ja yritysten välillä tehostuu. Kuluttajille voidaan tarjota aiempaa selkeämpiä ja paremmin vertailtavia tietoja tuotteista. Lisäksi GS1:n kansainvälisen liiketoiminnan kielen mukaisella datalla voidaan todentaa suomalaisen ruoan vastuullisuus myös kansainvälisillä markkinoilla.

 

Ruoan alkuperätiedoista eniten hyötyä liiketoiminnalle

Ruokaketjun edustajat näkivät ensisijaisesti tarvetta tuotteen ja raaka-aineen alkuperätietojen, pakkausmateriaalitietojen, pakkausmerkintöjen ja sertifikaattien sekä hiilijalanjälkitiedon yhdenmukaiselle keräämiselle ja jakamiselle. Alkuperätiedolle löydettiin eniten liiketoimintahyötyjä.

– Alkuperätiedon tärkeys ei yllättänyt. Ruoan alkuperämaan ja erityisesti elintarvikkeissa käytettyjen raaka-aineiden alkuperän ilmoittaminen ovat olleet toimialalla keskustelun kohteena jo pitkään. Myös kuluttajatutkimukset tukevat alkuperätiedon tärkeyttä. EFSAn vuonna 2022 julkaiseman elintarviketurvallisuuden eurobarometrin mukaan alkuperä on suomalaisille heti hinnan jälkeen merkittävin ostoperuste, Anu Lahdenperä toteaa.

Nyt julkaistu vastuullisuustietomalli on vapaasti koko ruokaketjun toimijoiden hyödynnettävissä. GS1:n laatimassa käyttöoppaassa kerrotaan yhdenmukaisen vastuullisuustiedon tarjoamista hyödyistä ja tietomallin rakenteesta sekä tarjotaan alalle tiekartta, miten mallin käyttöön voitaisiin siirtyä. Opas antaa eväitä kaiken kokoisille toimijoille kehittää ymmärrystään ja kyvykkyyksiään, jotta ruoan vastuullisuudesta kertova tieto kulkee jatkossa pellolta pöytään.

GS1:n toteuttama ruoan vastuullisuuden tietomallin kehitysprojekti oli osa Food Data Finland -kasvumoottorihanketta.

 

Tutustu käyttöoppaan tiivistelmään >

Kehitysprojektin julkaisut löydät Food Data Finlandin verkkosivuilta >