Uutinen

GTIN-koodien käyttö Kotimaiset Kasvikset ry:n jäsenillä muuttuu

Kaupan HeVi-osasto

Kuluttajien kasvava kiinnostus tuotteiden alkuperää ja vastuullisuutta kohtaan sekä tarve paremmalle tuotteiden jäljitettävyydelle edellyttävät tuotteiden yksilöintiä. Kotimaiset Kasvikset ry on hoitanut tähän asti Suomessa viljeltävien kasvisten tuotekoodien hallinnointia. Jatkossa yritystunnisteiden ja tuotekoodien tulee olla yrityskohtaisia.

Kotimaiset Kasvikset ry on hoitanut Suomessa viljeltävien kasvisten tuotekoodien hallinnointia. Suuri osa kasviksilla käytettävistä koodeista on ollut yhteisiä, minkä lisäksi viljelijät ovat voineet saada Kotimaisten Kasvisten kautta omaan käyttöön yrityskohtaisia GTIN-koodeja. Tuotteiden GTIN-koodit on muodostettu GS1 Finlandin Kotimaiset Kasvikset ry:lle myöntämästä yritystunnisteesta, ja ne tunnistaa koodien alkuosasta 641 535.

Kuva: Kotimaiset Kasvikset ry:n aiempi toimintamalli
Yrityskohtaiset GTIN-koodit
 

Yrityskohtaiset koodit mahdollistavat erottautumisen ja erilaistamisen

Tuotteen GTIN-koodin avulla tulee pystyä varmentamaan, minkä yrityksen tuotteesta on kysymys. Tämän vuoksi Kotimaisten Kasvisten koodeihin liittyvää toimintamallia muutetaan ja GS1-yritystunnisteen tulee jatkossa olla aina yrityskohtainen. Vain yksilöimällä tuotteet oikein jäljitettävyysvaatimus voidaan täyttää.

- Tulevaisuudessa on yhä tärkeämpää, että tuotteet ja niiden alkuperä pystytään tunnistamaan. Myös viljeltyjen tuotteiden osalta tarvitaan tietoa alkuperästä, viljelijästä ja jopa viljelytavoista tai hiilijalanjäljestä. Tällaisten tietojen keräämisen vuoksi on tärkeää, että tuotteet on yksilöity ja yhden koodin takana on vain yksi yritys, GS1:n Key Account Manager Anu Lahdenperä sanoo. 

- Suosittelemme jo nyt koodittamaan mahdollisimman paljon tuotteita yrityksen omilla GTIN-koodeilla. Näin myös kuluttajalla on mahdollisuus löytää haluamansa tuotteet ja yrittäjä voi erottautua ja erilaistaa tuotteitaan muista.

Yhteiskäyttöisten koodien käyttöä jatketaan toistaiseksi

Muutosaikataulu koodien käytölle riippuu siitä, mistä tuotteesta on kysymys. Suuri osa kasviksilla käytettävistä koodeista on ollut yhteisiä. Esimerkiksi eri viljelijät ovat käyttäneet samaa GTIN-koodia avomaankurkkukilolle. Käytäntö on alalla kaupan toimijoiden kanssa yhdessä sovittu ja sitä jatketaan toistaiseksi. Mahdollisia muutoksia näiden koodien käyttöön liittyen selvitetään yhdessä kaupan toimijoiden kanssa ja muutoksista tiedotetaan erikseen.

Kuva: Yhteiskäyttöisten GTIN-koodien käyttöä jatketaan toistaiseksi
Kotimaiset Kasvikset ry, yhteiskäyttöiset GTIN-koodit
 

Yrityskohtaiset koodit siirretään yritysten hallinnoitaviksi

Osa Kotimaiset Kasvikset ry:n kautta saaduista koodeista on luovutettu yksittäisille yrityksille. Nämä koodit siirretään yritysten omaan käyttöön ja Kotimaiset Kasvikset Ry luopuu koodien hallinnoinnista. Tällöin tuotekoodi on yksilöllinen tunniste ja sen omistava yritys voidaan tunnistaa koodin avulla. Yritys saa oman GS1-yritystunnisteen, josta se voi jatkossa luoda myös lisää GTIN-koodeja valmistamiensa tuotteiden koodittamiseen. 

Yrityksen tulee olla yhteydessä GS1:n asiakaspalveluun siirron tekemiseksi. Yritystunnistetta siirrettäessä tuotteiden koodeja ei tarvitse vaihtaa. Siirrot tulee tehdä 31.12.2022 mennessä, mihin asti yritystunnisteista ei peritä vuosimaksua. Vuosimaksua aletaan periä vuoden 2023 alusta alkaen.

Viljelijälle:

  • Ole yhteydessä GS1:n asiakaspalveluun yrityksesi käyttämien tunnisteiden ja tuotekoodien selvittämiseksi. Jos käytössäsi on ollut Kotimaiset Kasvikset ry:ltä saatuja, mutta vain sinun yrityksesi käyttöön annettuja koodeja, GS1 siirtää koodien omistajuuden ja hallinnoinnin sinun yrityksellesi.
  • Saat Kotimaisilta Kasviksilta siirrettävän GS1-yritystunnisteen maksutta käyttöösi siirtymäajaksi 31.12.2022 saakka. Yritystunnisteesta aletaan periä vuosimaksua vuoden 2023 alusta alkaen. Hinnat löytyvät Palveluiden hinnat -sivulta.
  • Yritystunnisteen myötä saat käyttöösi maksuttoman GS1 Rekisteri -palvelun, jossa hallinnoit käyttämiäsi koodeja ja voit mm. muodostaa GTIN-koodeista viivakoodeja.