Uutinen

Jukka Kehusmaa: Standardeissa piilee yhteistyön mahdollisuudet

Kuva-Jukka-kasvot
Standardeja voidaan pitää yhteisinä pelisääntöinä, joita noudattamalla yritykset saavuttavat yhdessä suurimman hyödyn. Mitä laajemmalle levinnyt standardi, sitä suurempi on siitä saatava toimialakohtainen hyöty. Siksi yrityksille on tärkeää ymmärtää oman toimialan pelisäännöt toimialasta riippumatta.

Menestyneiden yritysten reseptiin kuuluu olennaisena osana standardien laaja ja järjestelmällinen käyttö. Mitä kattavampi valikoima ja myynti- sekä hankintamarkkina yrityksellä on, sitä tärkeämmäksi standardien merkitys kasvaa. Vaihtoehtona on saavuttaa niin merkittävä asema markkinoilla kuin Amazonilla tai Alibaballa, jotta omasta alustasta muodostuu de facto -standardi. Vahvasta asemasta huolimatta myös nämä yritykset standardoivat prosessinsa ja hyödyntävät olemassa olevia standardeja mahdollisimman pitkälle.

Digitalisaatio muokkaa yhteistyön muotoja

Digitalisaatio edellyttää yrityksiltä uudenlaisia yhteistyön muotoja, koska standardeilla on ratkaiseva merkitys avoimien tietojen keräämisessä, analysoinnissa ja hyödyntämisessä osana päätöksentekoa sekä tiedonjakoa. Siksi jokaisen yrityksen tulisi määritellä uudelleen, mikä tieto on yritykselle oikeasti liikesalaisuuteen kuuluvaa ja mikä ei. Se tieto, joka on julkista, luo pohjan uudentyyppiselle yhteistyölle. 

Yhteistyö mahdollistuu silloin, kun tieto on liitettävissä yhteen eri tietolähteistä ja järjestelmistä. Keskiössä on standardeihin perustuva yhtenäinen tietomalli ja yhteentoimivuus. Yhteiseen tietomalliin perustuvan tietomassan hyödyntämisellä tekoäly ja lohkoketjuteknologiat voivat lunastaa niille kohdistuvat odotukset. Yhteisen tietomallin ja yhteentoimivuuden avulla voidaan vastata esimerkiksi kuluttajien alati kasvaviin vaatimuksiin ruuan alkuperästä koko kaupan toimialalla.

Standardeilla todellisia hyötyjä

Niille yrityksille ja toimijoille, jotka ottavat standardit käyttöön osaksi omaa toimintaa, on tärkeää ymmärtää se, että kyseessä on todellinen muutos koskien niin prosesseja kuin tiedonjakoa. Muutoksen aikaansaaminen edellyttää yrityksen ylimmältä johdolta kykyä johtaa muutosta ottamalla standardit käyttöön ja soveltamalla niitä kurinalaisesti, jotta hyödyt saadaan omalla toimialalla laajamittaisesti kaikkien käyttöön.

GS1 on laajimmalle levinnyt yrityksien vapaaehtoisuuteen perustuva globaali standardijärjestelmä, joista tunnetuin on EAN-viivakoodi. GS1 piirissä kehitetyt yksilöinnin ja tunnistamisen avaimet syntyivät alun perin vähittäiskaupan toimialalla, mutta ovat käytössä laajemminkin jo yli 20 toimialalla. Suomessa seuraavia askelia GS1-standardien käyttöönotolle ja hyödyntämiselle arvioidaan tällä hetkellä rakennustoimialalla ja terveydenhuollossa. GS1:n standardien avulla potentiaali prosessien tehostamiseen, kustannusten alentamiseen, läpinäkyvyyden lisäämiseen ja laadun parantamiseen on merkittävä.