Uutinen

Kohti kiertotaloutta HolyGrail 2.0 -projektin avulla

AIM:n ja Alliance to End Plastic Waste -projektin tavoitteena on kiertotalouden toteuttaminen tekemällä lajittelu- ja kierrätysjärjestelmistä älykkäämpiä sekä tehokkaampia eri teknologioiden ja GS1-standardien avulla.

Euroopan komissio haluaa Euroopan olevan ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä. Se vaatii valtavasti työtä, ja jokainen askel eteenpäin on askel oikeaan suuntaan.

Jotta päästään ilmastoneutraaliin tilaan, on Euroopassa käynnissä useita tavoitetta tukevia hankkeita. Yksi niistä on AIM, joka on European Brands Associationin ja Alliance to End Plastic Waste -järjestön HolyGrail 2.0 -projekti. GS1 on tässä hankkeessa mukana yhdessä yli 130 monikansallisen pakkausalan yrityksen kanssa, tavoitteena parantaa uusien teknologioiden avulla pakkausten lajittelua ja kierrätystä kestävämmän talouden puolesta.

AIM:n ja Alliance to End Plastic Waste -projektin tavoitteena on kiertotalouden toteuttaminen tekemällä lajittelu- ja kierrätysjärjestelmistä älykkäämpiä sekä tehokkaampia eri teknologioiden ja GS1-standardien avulla.

GS1 Belgian ja Luxembourgin toimitusjohtaja Jan Somersin mukaan tällainen projekti voi osoittautua erittäin tärkeäksi Euroopan vihreän sopimuksen (The European Grean Deal) yhteydessä. ”HolyGrail 2.0 -projekti on kunnianhimoinen ja haastava, koska sitä ei ole koskaan tuotu esille näin suuressa teollisessa mittakaavassa. Jos se onnistuu, olemme löytäneet jotain, jolla voi olla merkittävä panos matkalla kohti todellista kiertotaloutta”, Somers toteaa.

Lue lisää (englanniksi) hankkeesta tästä linkistä.