Uutinen

Lääkinnällisten laitteiden tuotetiedot Synkka-tuotetietopalveluun

Terveydenhuolto leikkaus käynnissä
GS1 Finland Oy on tarjonnut jo useiden vuosien ajan päivittäistavarakaupalle ja teollisuudelle palvelun tuotetietojen välittämiseen kauppakumppanien kesken. Synkka-palvelu onkin vakiinnuttanut asemansa Suomessa merkittävänä osana sujuvaa ja tehokasta tuotetiedon hallintaa ja datan vaihtoa.

GS1 Finland Oy on tarjonnut jo useiden vuosien ajan päivittäistavarakaupalle ja teollisuudelle palvelun tuotetietojen välittämiseen kauppakumppanien kesken. Synkka-palvelu onkin vakiinnuttanut asemansa Suomessa merkittävänä osana sujuvaa ja tehokasta tuotetiedon hallintaa ja datan vaihtoa. Palvelua on vuosien saatossa kehitetty entistä paremmin vastaamaan käyttäjien muuttuvia tarpeita.

Terveydenhuoltoalalla toimivat asiakkaamme ovat toivoneet, että kehittäisimme Synkka-palvelua vastaamaan myös heidän tiedonvälitystarpeeseensa. Ja tähän toivomukseen olemme tarttuneet. Toukokuussa 2021 lisäämme Synkka-palveluun lääkinnällisiä laitteita koskevia ominaisuuksia ja näin tuotetietopalvelumme laajenee uusien tavarantoimittajien sekä tiedon vastaanottajien ulottuville.

Jatkossa lääkinnällisten laitteiden valmistajat voivat tallentaa tuotteidensa tietoja Synkka-palveluun, mistä tiedon vastaanottajat, kuten sairaalat voivat hakea näitä tietoja. Tuotetietojen lisäksi samaa reittiä välittyy helposti myös tuotekuvat ja pdf-tiedostot kuten käyttöohjeet.

Tuotetietoja välitetään lukuisten eri järjestelmien välillä ja niitä hyödynnetään digitaalisissa palveluissa, joissa tuotetiedoilla on merkittävä rooli. Toisaalta tuotetietojen hallinta koetaan usein monimutkaiseksi tehtäväkokonaisuudeksi. GS1 haluaa tarjota palvelun, josta hyötyvät niin laitteiden ja tarvikkeiden valmistajat, tukut, apteekit kuin sairaalatkin. Keskitetyn tuotetietopalvelun merkittävä hyöty kaikille on se, että tiedonvälityksestä saadaan sujuvaa, luotettavaa ja tehokasta. Tietoja ei tarvitse enää lähettää ja ylläpitää erillisissä Excel -tiedostoissa eikä tuotetietoja tarvitse muokata jokaiselle tiedon vastaanottajalle erikseen. Yhdet keskitetysti hallinnoitavat tuotetiedot kaikille kumppaneille riittävät.

Lääkinnällisen laitteen tai tarvikkeen valmistajana tunnet tuotteesi ja jakelukanavasi. Synkka puolestaan ohjaa siinä, mitä tietoa ja missä muodossa verkostossasi niitä tulee jakaa. Tiedon vastaanottajana sinulla on Synkan välittämät tiedot saatavilla oikeassa paikassa ja oikeassa muodossa aina silloin kun niitä tarvitset, olipa kyseessä esimerkiksi laitteen varastointiohjeet tai saatavuusajankohta.

Alaa sävyttää vahvasti viranomaissääntely. Sekä teollisuus että terveydenhuoltopalvelujen tuottajat joutuvat vastaamaan moninaisiin velvoitteisin samanaikaisesti, kun tavoitteena on tuottaa mahdollisimman laadukasta hoitoa potilaille. Tämä on huomioitu Synkassa siten, että eurooppalaisen lääkinnällisten laitteiden rekisterin EUDAMEDin tietosisältöjä tuodaan myös Synkka-palveluun. Näin laitteen valmistaja voi hyödyntää samoja tuotetietoja ilmoittaessaan niitä Synkkaan ja EUDAMEDiin. Samalla tiedon vastaanottajan näkökulmasta palvelussa on saatavilla keskeiset tarvittavat tuotetiedot.

Synkka on osa kansainvälistä GDSN-verkostoa (The Global Data Synchronisation Network). Verkosto mahdollistaa tuotetietojen vastaanoton ulkomaisilta tavarantoimittajilta ja myös tiedon lähettämisen ulkomaisille ostajille. Näin tuotetietojen hallinta helpottuu ja suoraviivaistuu.