Uutinen

Monimutkainen logistinen ympäristö hidastaa pk-yritysten vientiä Iso-Britanniassa

Laiva satamassa
GS1-standardit ovat globaali digitaalinen kieli, jota ymmärretään yli toimialojen ja kansallisten rajojen. Ne ovat keskinen osa saumatonta ja digitaalista kaupankäyntiä sujuvoittamaan kansainvälistä logistiikkaa.

GS1 UK:n ja Enterprise Nationin tänä vuonna tehdyn tutkimuksen mukaan yhä monimukaisempi logistiikkaympäristö rajoittaa pk-yrityksien vientiä ja saamasta hyötyjä kuluttajille suunnatuista markkinapaikoista.

Kyselyyn vastanneista 41 prosenttia kokee, että toimitukset ovat kalliita ja hitaita. Monimutkaisen byrokratian mainitsee ongelmallisiksi 40 prosenttia ja kolmanneksen mukaan odottamattomia kuluja on myös lisätty asiakkaiden kustannuksiin.

Nämä tekijät hidastavat pienyritysten kasvavia vientitavoitteita, sillä 75 prosenttia yrityksistä näkee kansainvälisen kaupan varhaisessa vaiheessa varteenotettavaksi väyläksi kuluttajamarkkinoille ja kasvuun. Kaiken kaikkiaan 58 prosenttia on sitä mieltä, että pienyrityksille tarvitaan selkeämpiä suuntaviivoja.

UK:lla on samat haasteet pandemian kanssa kuin muilla Euroopan mailla, mutta sen lisäksi Brexit on asettanut huomattavia lisähaasteita, koska se on ajanut paikalliset vientiä harjoittavien pk-yritysten olemassa olevat viennin toimintamallit murtumispisteeseen.

GS1-standardit ovat globaali digitaalinen kieli, jota ymmärretään yli toimialojen ja kansallisten rajojen. Ne ovat keskinen osa saumatonta ja digitaalista kaupankäyntiä sujuvoittamaan kansainvälistä logistiikkaa, kun tuotteet ylittävät maiden rajat. Standardit tukevat ja tehostavat niin B2B- kuin B2C-toimintoja, lisäämällä kaupankäynnin turvallisuutta yhdenmukaisten toimintamallien kannalta.

Lue lisää tutkimuksesta (englanniksi) tästä linkistä