Uutinen

Pohjoismainen yhteistyö digitaalisen tuotepassin käyttöönottamiseksi aloitettu

Vaatteen tuotelapun skannaus
Tulevaisuudessa lähes kaikille EU:n markkinoille saatettaville tuotteille vaaditaan digitaalinen tuotepassi. Se on osa Euroopan komission uutta kiertotalouspakettia, jota käsitellään parhaillaan Euroopan parlamentin valiokunnissa. Pohjoismaiset kaupan ja ympäristöalan toimijat ovat alkaneet yhteistyössä GS1:n kanssa valmistella, miten digitaalinen tuotepassi käytännössä toteutetaan, kun asetus aikanaan astuu voimaan.

Digitaalinen tuotepassi on osa Euroopan komission keväällä 2022 julkaisemaa kiertotalouspakettia, jonka tavoitteena on edistää kiertotaloutta ja parantaa kuluttajien mahdollisuuksia tehdä kestäviä valintoja. Digitaalisella tuotepassilla tarkoitetaan tuotteeseen liittyvien tietojen joukkoa, jonka tulee olla kuluttajan sähköisesti saatavilla tuotteessa olevan tiedonkantajan, kuten viivakoodin tai GS1 2D-koodin kautta. Asetus koskee suurinta osaa kuluttajatuotteista ja sen tavoitteena on välittää kuluttajille tietoa muun muassa tuotteiden kierrätettävyydestä, materiaaleista ja vastuullisuudesta.

Pohjoismaiset toimijat ovat aktivoituneet ja käynnistäneet digitaaliseen tuotepassiin liittyvän yhteistyön. Edustajat pohjoismaisista kaupan liitoista, GS1-organisaatioista sekä eri ympäristösertifikaattijärjestöistä, kuten Nordic Ecolabelista ja Axfoundationista, kokoontuivat Kööpenhaminassa helmikuussa. Tapahtumassa esiteltiin kaikkien Pohjoismaiden statukset digitaalisen tuotepassin suhteen, käytiin läpi GS1-standardien tarjoamia mahdollisuuksia tuotepassin toteuttamiseksi sekä luotiin yhteinen tahtotila ja pohja tiiviimmälle yhteistyölle.

– GS1 Sweden esitteli tapaamisessa Axfoundationin, Ruotsin kaupan liiton ja Ecolabelling Swedenin kanssa toteuttamaansa digitaalisen tuotepassin pilottiprojektia, jossa on ollut mukana ruotsalaisia yrityksiä eri tuoteryhmistä. He ovat yhdessä rakentaneet ProPare-pilottiapplikaation, joka hyödyntää GS1:n Digital Link ja Resolver -standardeja, GS1:n hankepäällikkö Satu Hulkkonen kertoo. 

– Ruotsin malli on yksi monista toteutusvaihtoehdoista, mutta oli hyvä kuulla myös muiden maiden suunnitelmista asian edistämiseksi. Konkreettiset toteutusmahdollisuudet ja opit jo tehdyistä piloteista ovat arvokasta tietoa, hän jatkaa.

Helmikuun tapaamisen jälkeen pohjoismainen yhteistyö ja keskustelu ovat jatkuneet samalla ryhmällä. Tarkoitus on jatkossakin jakaa tietoa ja parhaita käytäntöjä digitaaliseen tuotepassiin liittyen. Kokoukseen osallistuneiden tahojen tahtotila on selkeä: asia ratkeaa yhteistyöllä ja avointen standardien avulla.

 

Yhteistyötä myös muiden GS1-maiden ja toimialojen kanssa

GS1 Finlandissa seurataan aktiivisesti digitaaliseen tuotepassiin liittyvää keskustelua ja sen lainsäädäntötyön etenemistä. Yhteistyö Pohjoismaiden, mutta myös muiden GS1-maiden ja suomalaisten yritysten kanssa on tärkeää.

– Teemme tiiviisti yhteistyötä erityisesti GS1 Denmarkin kanssa tavoitteenamme löytää kustannustehokkaita ratkaisuja digitaalisen tuotepassin vaatimusten täyttämiseksi. Käymme myös keskusteluja muiden GS1-maiden kanssa ja kuulemme eri toimialojen toimijoita, GS1:n liiketoiminnan kehityspäällikkö Heidi Karvonen sanoo.

 

Tekstiiliteollisuus ensimmäisten joukossa

Euroopan komissio aikoo edellyttää digitaalista tuotepassia ainakin 30 tuoteryhmälle, joilla on suurimmat ympäristövaikutukset. Digitaaliseen tuotepassiin sisällytettävät tiedot määritellään tuoteryhmäkohtaisesti ja ne ovat vielä työn alla. Suunnitelmissa on kolme säädöstä vuosittain seuraavien kymmenen vuoden aikana. Ensimmäisten digitaalisten tuotepassien odotetaan valmistuvan vuonna 2026 tai 2027.

– Tekstiilit ovat ensimmäisten tuoteryhmien joukossa, joille digitaalinen tuotepassi tulee käyttöön. Euroopassa niiden kulutuksella on neljänneksi suurin vaikutus ympäristö- ja ilmastonmuutokseen. Tekstiileihin kulutetaan kolmanneksi eniten vettä ja maa-alueita sekä käytetään viidenneksi eniten primääriraaka-aineita eli neitseellisiä luonnonvaroja, Heidi Karvonen sanoo.

– Seuraavaksi otamme yhteyttä niin tekstiiliteollisuuden, kuin muiden ensimmäisten toimialojen joukossa olevien yritysten edustajiin ja käynnistämme keskustelut digitaaliseen tuotepassiin valmistautumisesta, hän kertoo.

Lue lisää digitaalisesta tuotepassista

Verkkosivulla on myös lomake, johon voit täyttää yhteystietosi. Otamme sinuun yhteyttä ja kerromme, miten GS1-standardit voivat olla avuksi digitaalisen tuotepassin toteuttamisessa.