Uutinen

Tuotetiedot verkkokaupoissa osa 4: Ravitsemus- ja terveysväitteet

Verkkokauppa mies ostaa pädillä tuotteitta
Verkkokaupat hyödyntävät Synkassa annettuja tuotetietoja omilla sivustoillaan. Kun tuotetta ei ole fyysisesti kuluttajan nähtävillä ja tutkittavana, tehdään ostopäätökset tuotteista annettujen tietojen perusteella. Verkossa tuotetietojen merkitys korostuu, kun tuotetta ei näe. Tuotteen kuvaus ja markkinointi täytyy verkkokaupassa tehdä kuvin ja sanoin.

Tässä juttusarjassa esittelemme verkkokaupoissa näkyviä tuotetietoja ja annamme hyödyllisiä vinkkejä tietojen ilmoittamiseen Synkassa.

Elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä, esillepanossa tai verkkokauppojen tuotekuvauksissa saa käyttää vain hyväksyttyjä ravitsemus- ja terveysväitteitä. Tätä säätelee kaikissa EU-maissa voimassa oleva väiteasetus 1924/2006. Pääperiaatteena on, että kuluttajaa ei saa johtaa harhaan katteettomilla lupauksilla tai pelotella. Hyväksytyt ravitsemusväitteet löytyvät väiteasetuksen liitteestä ja Euroopan komission ylläpitämästä rekisteristä. 

Elintarvikkeiden ravitsemus- ja terveysväitteillä tarkoitetaan ihmisen ravitsemukseen tai terveyteen liittyvien ominaisuuksien korostamista. Väite toteaa, esittää tai antaa ymmärtää, että elintarvikkeella on ravitsemukseen tai terveyteen liittyviä erityisominaisuuksia.

 • Ravitsemusväite elintarvikkeen hyödyllisestä ravintosisällöstä. Voi liittyä elintarvikkeen sisältämään energiaan tai ravintoaineeseen. Esimerkiksi "Sisältää kalsiumia"
 • Terveysväite elintarvikkeen terveyshyödyistä. Voi liittyä ihmisen kasvuun, elimistön toimintaan, laihtumiseen. Esimerkiksi "Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina"
 • Kielletty lääkkeellinen väite. Elintarvikkeella ei saa esittää olevan ihmisen sairauksien ehkäisemiseen, hoitamiseen tai parantamiseen liittyviä ominaisuuksia. Esimerkiksi "Kalsium ehkäisee syöpää"

Ravitsemus- ja terveysväitteet ovat vapaaehtoisia esityksiä tai kuvauksia. Ne eivät ole lainsäädännön mukaan pakollisia pakkausmerkintöjä. Väittämien esittäminen voi kuitenkin laukaista pakollisten lisämerkintöjen tekemisen elintarvikkeen pakkausmerkintöihin.

(Lähde: Ruokavirasto https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/valmistus/elintarvikkeista-annettavat-tiedot/ravitsemus--ja-terveysvaitteet/ )

Ravitsemus- ja terveysväitteet

Graafi-uutinen-tuotetiedot-verkkokaupassa-tervysväittämät

 

 

 

 

 

 

Terveysväitteet annetaan Synkassa välilehdellä Terveyteen liittyvät tiedot. Tuotteen terveysvaikutteinen kuvaus annetaan tekstinä attribuuttissa Terveysväittämät (Id 1023). Väitteistä on selkeintä käyttää väiteasetuksessa hyväksyttyä sanamuotoa.

Jos elintarvikkeesta esitetään terveysväitteitä, täytyy antaa myös seuraavat lisämerkinnät:

 • Maininta tasapainoisen ja monipuolisen ruokavalion ja terveiden elämäntapojen tärkeydestä
  • Synkassa attribuutti Käyttöohje (Id 356)
 • Kuinka paljon ja kuinka usein elintarviketta on nautittava väitetyn hyödyn saamiseksi
  • Synkassa attribuutti Käyttöohje (Id 356)
 • Tarvittaessa huomautus henkilöille, joiden olisi vältettävä elintarvikkeen nauttimista
  • Synkassa attribuutti Pakolliset lisähuomautukset kuluttajalle (Id 1017)
 • Asianmukainen varoitus niissä tuotteissa, joiden liiallisesta nauttimisesta todennäköisesti aiheutuu terveysriksi
  • Synkassa attribuutti Käyttöohje (Id 356)

Hyväksyttyjen väitteiden käyttö markkinoinnissa

Kuka tahansa elintarvikealan toimija voi käyttää hyväksyttyä väitettä oman tuotteensa markkinoinnissa, jos väitteen käytön ehdot toteutuvat tuotteessa ja elintarvikkeen pakkauksessa on väitteen käytön edellyttämät pakkausmerkinnät. Vaikka väittämien antaminen ei ole lainsäädännön mukaan pakollista, niiden avulla voidaan selkeyttää tuotteen kuvausta kuluttajalle ja kertoa tärkeimmistä ominaisuuksista. 

Elintarvikkeiden markkinoinnin ja elintarvikkeista esitettävien ravitsemus- ja terveysväitteiden valvonta on osa tavanomaista elintarvikevalvontaa. Myös verkkokauppojen tuotetietoja valvotaan.

Kaikkia Synkan tuotetietoja välitetään suoraan mm. verkkokauppoihin sekä yhä enemmän esimerkiksi erilaisten ravitsemussovellusten käyttöön. Myös terveysväitteitä voidaan näyttää erilaisissa sovelluksissa suoraan kuluttajalle.