Uutinen

Tuotteiden läpinäkyvyys koko toimitusketjussa edistää vastuullista toimintaa

Inforgraafi tuotteiden läpinäkyvyydestä
Kuluttajien kiinnostus tuotteiden alkuperään, turvallisuuteen sekä yritysten vastuullisuuteen kasvaa jatkuvasti. Kuluttajien lisäksi myös tuotteiden valmistajat sekä kaupan toimijat ovat erityisen kiinnostuneita raaka-aineiden alkuperästä ja vastuullisesta toiminnasta.

Elintarvikealan yrityksiin kohdistuu jäljitettävyysvaatimuksia viranomaisilta ja lainsäädännöstä. Tarvittaessa yritysten pitää pystyä kertomaan tuote- ja raaka-aine-erien lähde ja mihin ne on toimitettu erä- ja päivämäärätietoineen. Toimitusketjun läpinäkyvyys tukee organisaatioiden raportointivelvoitteita ja mahdollistaa luotettavan toiminnan jäljitettävyysvaatimusten täyttämiseksi.

Käy tutustumassa tämän linkin kautta animaatioon, joka havainnollistaa miten GS1:n standardeja hyödynnetään toimitusketjun eri vaiheissa.