2d-barcode-organic_fruit

Viivakoodin (r)evoluutio

Paljon on tapahtunut sen jälkeen, kun viivakoodi otettiin käyttöön noin 50 vuotta sitten. Siitä huolimatta pakkauksessa olevia viivakoodeja ja symboleja käytetään edelleen, koska niistä hyötyvät sekä valmistajat että asiakkaat. GS1 tekee globaalisti jatkuvaa yhteistyötä yritysten kanssa, jotta viivakoodien hyödyt säilyvät edelleen. Viivakoodeja myös kehitetään jatkuvasti tulevaisuuden tarpeita silmällä pitäen.

Tuotteesi viivakoodi voi olla paljon muutakin kuin se on nyt

Tuotepakkauksiin kohdistuneet liiketoiminnalliset ja lain tuomat vaatimukset ovat kasvaneet dramaattisesti viime vuosina. Aikaisemmin tuotepakkauksiin oli painettu vai yksi viivakoodi, jonka tarkoituksena oli tunnistaa tuote kassapisteellä. Nykyään tuotepakkauksissa on usein useita viivakoodeja ja symboleja, joilla kuluttajille annetaan enemmän tietoja kyseisestä tuotteesta asiakkaiden tietotarpeiden pohjalta.

Valitettavasti useammat symbolit aiheuttavat sekaannusta kuluttaja- ja toimitusketjussa eivätkä aina kommunikoi keskenään. Olemme nyt siinä pisteessä, että voimme yhdessä rakentaa toimivan järjestelmän, missä kaikki tieto saadaan luotettavasti annettua eri toimitusketjun osapuolille sekä kuluttajille.

Liiketoiminnan haaste

Viivakoodien ja muiden tuotteiden tunnistamis- ja viestintämenetelmien lisääntyminen aiheuttaa sekaannusta kuluttajille ja kauppakumppaneille, jotka odottavat saumattoman kokemuksen tuotteiden yhdistämisestä asiaankuuluviin tietoihin digitaalisessa maailmassa.

Kuluttajien odotukset ovat kasvaneet

Kuluttajat käyttävät älypuhelimiaan oppiakseen tuotteista myymälöissä ja niiden ulkopuolella. Lisäksi valmistajat ja jälleenmyyjät pyrkivät olemaan vuorovaikutuksessa ostajien kanssa jakamalla tietoja tuotteidensa eduista ja samaan aikaan tavoitteena on myös rakentaa sitoutumista tuotemerkin ja kuluttajan välille. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikkien tuotteiden mukana on toimitettava riittävät ja oikeat tiedot yrityksille, jotka valmistavat, kuljettavat ja myyvät niitä. Ja lopulta samat tiedot kulkeutuvat kuluttajille, jotka ostavat kyseisiä tuotteita.

Mies skannaa koodin puhelimellaan

Nykytekniikka mahdollista tuotekoodien laajemman hyödyntämisen

Kun kuluttajien odotukset ovat kasvaneet, teknologisilla ratkaisuilla pyritään vastaamaan jatkuvasti kasvavaan tietotarpeeseen. Tämä tietotarve ei rajoitu pelkästään kuluttajiin vaan se ulottuu myös kauppakumppaneihisi ja viranomaisvaatimuksiin. Saatat olla jälleenmyyjä, joka haluaa parantaa sijoitetun pääoman tuottoprosenttia ja kassanopeutta. Ehkä olet tuotemerkin omistaja, joka haluaa saada QR-koodimerkinnän tarjoamaan enemmän arvoa asiakkaalle ja yrityksellesi. Tai ehkä olet ratkaisujen tarjoaja, joka työskentelee palvellakseen teollisuutta. Riippumatta roolistasi toimitusketjussa, voit nykyään pienentää kustannuksia samalla tarjoten läpinäkyvyyttä ja tietoja sekä luoda kiinnostavampia kokemuksia, joita ei ollut saatavilla vielä muutama vuosi sitten.

Esimerkkejä löytyy jo kaikkialta

Siirtyminen uuteen tekniikkaan ja perinteisten myyntipisteiden viivakoodien ulkopuolelle ei ole enää uusi asia. Pakkauksessa olevat symbolit ja koodit voivat auttaa parantamaan kestävää kehitystä, jakamaan tärkeitä alkuperätietoja, luomaan asiakkaiden sitoutumista ja parantamaan kuluttajakokemuksia. Valmistajat ja jälleenmyyjät ovat jo alkaneet kokea yhdessä asiakkaidensa kanssa etuja uudempien ratkaisujen kautta. Näitä ovat:

  • GS1 DataMatrix -viivakoodit, jotka sisältävät erä- tai erä- sekä päivämäärätietoja. Näitä hyödynnetään aktiivisesti tuoreissa elintarvikkeissa jäljitettävyyden, jätehuollon ja kuluttajien turvallisuuden tukemiseksi ympäri maailmaa
  • Japani on näyttänyt mallia käyttöönottamalla RFID:n myyntipisteissä, jolla voidaan luopua kassapisteistä ja käteisen käytöstä samalla vähentäen varkausriskiä. Tällaiset tekniikat ovat entistä tärkeämpiä, kun maailma etenee kohti kontaktittomia ostoja.
  • 2D-viivakoodien runsas käyttö Aasian ja Tyynenmeren alueella on osoittanut vähittäiskauppiaiden ja kuluttajien kyvyn sopeutua uudenlaisiin pakkausmerkintöihin.

Pakkauksessa olevien koodien ja symbolien tulevaisuus

Yhteistyössä yritysten kanssa olemme havainneet mm. seuraavia asioita:

  • Tähän asti ratkaisuna on ollut useasti useamman symbolin lisääminen tuotepakkauksiin. GS1:n meneillään olevan työn tavoitteena on puolestaan vähentää symbolien määrää samalla, kun varmistetaan toimijoiden tietotarpeiden täyttyminen.
  • Yhteentoimivuus on avain sen varmistamiseksi, että järjestelmät ovat yhteydessä kauppakumppaneihin ja lopulta kuluttajaan. Tuotekoodien ja symbolien on oltava yhteentoimivia – niiden on voitava toimia yhdessä saadakseen täsmällisen tuotetiedon lukuisat edut sekä asiakkaille että kuluttajille. Tuotteiden yhdenmukainen tunnistaminen ja tiedonvaihto rakennetaan GS1-standardeilla.
  • Joustavuus on välttämätöntä sekä erilaisille liiketoiminnan tarpeille, että nopeasti muuttuvalle teknologialle. Tuemme GS1:llä toimialakohtaista yhteistyötä, joka tarjoaa ratkaisuja yritysten ja kuluttajien jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. GS1 on eturintamassa uusien teknologioiden analysoinnissa ja arvioinnissa ja tekee yhteistyötä teollisuuden kanssa tarjotakseen yhteensopivat ratkaisut nyt ja pitkälle tulevaisuuteen.

Mistä sinun pitää lähteä liikkeelle?

Kaikki alkaa selkeästä ymmärryksestä siitä, mitä tietoja tarvitaan kauppakumppaneidesi ja asiakkaiden tietotarpeiden tyydyttämiseksi. Kun tiedät mitä tietoja tarvitset – ja kenen on käytettävä näitä tietoja – voit tehdä tietoon perustuvan viivakoodin tai symbolin valinnan helpoksi.

Kimmo Keravuori

Kimmo Keravuori

Development Manager – GS1-standardit ja GS1 2D-koodi