Blogi

2D-viivakoodit avainroolissa ruokahävikin vähentämisessä

ruokahävikki
Metro on saksalainen tukkuliike, joka palvelee mm. horeca-asiakkaita lukuisilla markkinoilla Euroopassa ja Aasiassa. 

Metro on valinnut ruokahävikin minimoimisen yhdeksi vastuullisuusstrategiansa kulmakiveksi. Ruokahävikin mahdollisimman tehokkaassa vähentämisessä on 2D-viivakoodien käyttöönotolla ollut tässä työssä merkittävä rooli. 2D-viivakoodien käyttö mahdollistaa mm. tuotteiden yksilöllisen seurannan, päiväkohtaisen saldohallinnan, myymäläkohtaisen dynaamisen hinnoittelun sekä tarkempien kysyntäennusteiden laatimisen - tämä kaikki antaa tehokkaat eväät tuotehävikin minimoimiseen. 

Metro on lisäksi todennut 2D-viivakoodien toimivan kassapisteillä jopa paremmin kuin perinteiset EAN-viivakoodit. Tuotekoodien luvun nopeus, tarkkuus ja virheettömyys ovat parantuneet 2D-viivakoodien käyttöönoton myötä. Metro Saksa aloitti 2D-viivakoodien käyttöönoton jo vuonna 2016, jonka jälkeen muut markkinat ovat seuranneet esimerkkiä. 

Tällä hetkellä 150 toimittajaa hyödyntää 2D-viivakoodia yhteistyössä Metron kanssa - 2D-viivakoodit ovat käytössä peräti yli 90%:ssa näiden toimittajien tuotteita. 

2D- viivakoodien käyttöönoton ansiosta Metro pystyy:

  • vastaamaan tiukentuneisiin laki -ja viranomaisvaatimuksiin mm. tuotteiden jäljitettävyydestä
  • hyödyntämään dynaamista hinnoittelua myymäläkohtaisesti
  • lukemaan viivakoodit tehokkaammin, nopeammin ja virheettömämmin
  • minimoimaan ruokahävikkiä

2D-viivakoodit luovat uusia mahdollisuuksia – katso webinaaritallenne 

https://gs1.fi/fi/uutiset/2d-viivakoodit-luovat-uusia-mahdollisuuksia-katso-webinaaritallenne