Blogi

GS1 mukana BIM World MUNICH -tapahtumassa

Munich raksa 1
Viidennen kerran järjestetty BIM World MUNICH -tapahtuma houkutteli marraskuiseen Müncheniin suuren määrän digitaalisista ratkaisuista kiinnostuneita rakentamisen, kiinteistöalan ja kaupunkikehityksen ammattilaisia.

Viidennen kerran järjestetty BIM World MUNICH -tapahtuma houkutteli marraskuiseen Müncheniin suuren määrän digitaalisista ratkaisuista kiinnostuneita rakentamisen, kiinteistöalan ja kaupunkikehityksen ammattilaisia. Saksan Baijerin alueen heikentynyt koronatilanne asetti omat haasteensa tämän kokoluokan tapahtuman järjestämiselle, mutta tapahtumapaikalla oli tehty tämän vuoksi muutoksia mm. tilojen käytössä sekä ilmanvaihdossa. Lisäksi jokaiselta osallistujalta edellytettiin joko EU:n koronatodistuksen tai tuoreen negatiivisen koronatestituloksen esittämistä.

Munich raksa 1

Jono koronapassien tarkistukseen BIM World MUNICH -tapahtuman ovella.

BIM Worldin tavoitteena on mahdollistaa digitalisoinnin kautta AEC-alan (arkkitehtuuri, tekninen suunnittelu ja rakentaminen) jatkuvaa ja kestävää kasvua. Sadat esitykset ja laaja näyttelyalue tarjosivat näkymiä alan uusimpiin digitaalisiin menetelmiin, palveluihin ja teknologioihin.

Myös GS1 oli näkyvästi esillä tapahtumassa ja toimi yhtenä sen pääsponsoreista. GS1:n messuosastolla havainnollistettiin GS1-standardien hyödyntämistä kiinteistö- ja rakentamisalalla erityisesti tähän tarkoitukseen luodun pienoismallin ja siihen kytkeytyvän mobiilisovelluksen avulla. Pienoismallin kautta kuvattiin GS1:n yksilöinnin avaimia sisältävien kaksiulotteisten viivakoodien käyttöä sekä työmaan että kiinteistöhallinnan näkökulmasta. Lukemalla pienoismallissa erilaisiin objekteihin sijoitettuja GS1-standardin mukaisia viivakoodeja, sai sovelluksen kautta näkyville näihin objekteihin liittyvää tietoa.

Munich raksa 2

GS1-standardien käyttöä kuvaava pienoismalli messuosastolla.

GS1 oli näkyvillä myös BIM Worldin konferenssiosuudessa. Sveitsin GS1:n Uwe Rüdel (PhD) oli yksi tapahtuman keynote-puhujista ja hänen esityksensä keräsi paljon kiinnostunutta yleisöä paikalle. Esityksessään Rüdel kertoi mm. kuinka standardoidun yksilöinnin ja strukturoidun datan avulla voidaan päästä eroon tiedon jakamista ja prosessien automatisointia hidastavista datasiiloista sekä parantaa vuorovaikutusta eri toimijoiden välillä.

Munich raksa 3

GS1 Switzerlandin Uwe Rüdel keynote-puhujana konferenssissa.

Tapahtuma tarjosi myös omissa GS1-maaorganisaatioissaan rakennusalan parissa työskentelevien asiantuntijoiden muodostamalle työryhmälle mahdollisuuden kokoontumiseen kasvotusten. Vuoden 2021 BIM Worldissa oli mukana edustus viidestä GS1:n maaorganisaatiosta.

Munich raksa 4

GS1:n asiantuntijat Uwe Rüdel, Thorsten Kirschner, Petri Leppänen, Aihedan Dilimulati ja David Almroth GS1:n messuosastolla.

Tämän vuoden alussa perustettu GS1 Centre of Excellence Construction -ryhmä kokoontuu pääasiassa virtuaalisesti ja vallitsevan pandemian vuoksi kasvokkain tapahtuvia tapaamisia ei ole aiemmin päästy järjestämään. Ryhmässä ovat tällä hetkellä mukana Saksan, Ranskan, Ruotsin, Norjan, Irlannin, Sveitsin ja Suomen GS1-organisaatioiden edustajat ja sen kautta tehtävän yhteistyön kautta palvellaan rakennusalan yritysten tarpeita globaalisti.