Blogi

Katse tulevaan: Markkinoiden odotukset GS1 2D-koodin käyttöönottoon ovat kasvaneet

2d-barcode-organic_fruit
Tuotepakkauksiin kohdistuneet liiketoiminnalliset ja lain tuomat vaatimukset ovat kasvaneet valtavasti viime vuosina. Myös kuluttajien tietotarpeet monipuolistuvat ja muuttuvat jatkuvasti. Tähän asti ratkaisuna on ollut yhä useamman viivakoodisymbolin lisääminen tuotepakkauksiin. GS1 2D-koodi mahdollistaa pakkauksissa yhden viivakoodin käytön.

Muutos kohti GS1 2D-koodin käyttöä on osa kaupan ja elintarvikealan seuraavien vuosien globaalia kehitystä ja edellyttää koko toimialan välistä yhteistyötä. Jotta siirtyminen toteutuu, on tavarantoimittajien tehtävä muutoksia omiin tuotantoympäristöihinsä uusien merkintöjen tuottamiseksi samaan aikaan, kun kaupparyhmien on päivitettävä tietojärjestelmiään ja prosessejaan uusien merkintöjen hyödyntämiseksi. On myös huomioitava, että siirtymäaikana tuotepakkauksissa on käytössä kaksi erilaista viivakoodia tuotteen tunnistamiseen.

GS1 suorittaa parhaillaan viivakoodien luentaan liittyviä testejä Memphisin yliopistossa. Tähän mennessä on varmistettu, että GS1 2D-koodin toimintavarmuus ja nopeus ovat vähintäänkin yhtä hyviä kuin perinteisen EAN-viivakoodin. Myöskään suurempi tietosisältö ei vaikuta 2D-koodin toimivuuteen esimerkiksi kassapisteillä. Meneillään olevassa kolmannessa vaiheessa testataan etenkin siirtymäajan suhteen merkittävää asiaa, eli rinnakkaisten viivakoodien toimivuutta kassapisteillä. Kun testit ovat valmistuneet, voidaan tarkentaa, millaisin ohjeistuksin siirtymäaikaa on mahdollista ja realistista toteuttaa.

Suomessa GS1 on valanut perustaa GS1 2D-koodin käyttöönotolle. Yhteinen tietomalli -hankkeessa työstimme yhdessä hankkeeseen osallistuneiden yritysten kanssa digitaaliset oppaat 2D-viivakoodin käyttöönottoon. Hankkeen myötä perustettu 2D-viivakoodin tekninen työryhmä on sen jälkeen jatkanut teknisten valmiuksien kehittämistä ja syventänyt yhteisymmärrystä edelleen siitä, miten koodin käyttöön siirrytään. Tietous GS1 2D-koodin tarjoamista mahdollisuuksista on levinnyt toteuttamiemme webinaarien, markkinakatsausten ja kansainvälisistä piloteista kertovien artikkelien ansiosta. Iloksemme olemme huomanneet, että markkinoilla on vahvaa kiinnostusta 2D-koodin käyttöönottamiseksi. Seuraavaksi lähdemme aktiivisesti viemään eteenpäin muutosta kohti uuden älykkään viivakoodin käyttöä.

Vuosikatsaus 2022

Lue lisää GS1 Finlandin vuodesta 2022 vuosikatsauksestamme.

Seuraava askel on jo otettu

GS1 Finland toteuttaa kehitysprojektin, jossa kartoitetaan päivittäistavarakaupan yritysten edellytykset ja valmius GS1 2D-koodin käyttöönottoon. Lisäksi projektissa laaditaan projektisuunnitelma mahdolliselle toimialan GS1 2D-koodin käyttöönottoprojektille.