Blogi

Kokeile miten 2D-viivakoodi toimii

GS1 Suklaa
Tämän päivän kuluttajat ovat entistä kiinnostuneempia tuotteiden tiedoista, kuten alkuperästä ja tuotantotavoista. Pakkauksiin kuitenkin mahtuu vain rajallinen määrä tietoa. Ratkaisu tilanahtauteen on GS1:n älykäs 2D-viivakoodi, jonka kautta kuluttajan voi ohjata suoraan tuotteen digitaaliseen tietoon. Tätä esitelläksemme teimme kuvitteellisen GS1-suklaan. Kokeile itse, miten se toimii!

Kuluttajat kaipaavat tuotteista yhä enemmän tietoja. Halutut tiedot vaihtelevat esimerkiksi kuluttajan arvojen, mieltymysten tai ruokavalion mukaan. Tietotoiveet vaihtelevat myös tuoteryhmittäin: joistakin tuotteista kiinnostavat ravintosisällöt tai allergeenit, joistain vaikkapa valmistustavat tai toimijat tuotantoketjussa. Myös henkilön ostohetken tilanne vaikuttaa.

Pakkaukseen mahtuu harvoin kaikki kuluttajien kaipaama tai valmistajien tarjolla oleva informaatio tuotteesta. Tämä korostuu pienikokoisissa tuotteissa, joissa voi olla hyvin rajallisesti tilaa tarkoille tuotetiedoille. Pakkausmerkintöjä ohjaa elintarvikkeiden osalta paljolti lainsäädäntö ja valmistajien on toki huolehdittava, että kaikki lakisääteinen informaatio löytyy pakkauksesta. Tämän lisäksi tuotteesta halutaan usein tietää ja kertoa paljon muutakin.

Ratkaisu pakkausten tilaongelmiin on GS1:n älykäs 2D-viivakoodi. Se toimii linkkinä pakkauksesta verkossa olevaan tietosisältöön. Näin se yhdistää fyysisen tuotteen saumattomasti sen digitaaliseen maailmaan ja tarjoaa rajattomat mahdollisuudet tuotetiedon jakamiseksi. Se myös mahdollistaa verkossa käytävän dialogin kuluttajan ja valmistajan, alkutuotannon sekä kaupan välillä.

 

Skannaa koodi älypuhelimellasi ja testaa 2D-viivakoodia kuluttajana 

Osoittaaksemme, miten 2D-viivakoodi käytännössä toimii, olemme tehneet kuvitteellisen GS1 Suklaan. Se on pienikokoinen tuote, jossa on painettuna vain välttämättömät lainsäädännön velvoittamat tiedot. Tuotteeseen painetun 2D-viivakoodin avulla voit kuluttajan silmin testata siirtymistä verkkoon tarkastelemaan tuotteesta annettuja lisätietoja. 

GS1 Suklaan 2D-viivakoodi vie GS1 Finlandin verkkosivuille tehdylle esimerkkisivulle. Todellisessa tilanteessa valmistaja itse päättää, mihin kuluttaja päätyy koodin skannattuaan. Oleellista on, että koodi mahdollistaa siirtymisen tarkasti juuri kyseisen tuotteen lisätietoihin.

GS1 Suklaa 2D-viivakoodilla

Testaa itse! Skannaa kuvan 2D-viivakoodi älypuhelimellasi. Jos puhelimesi käyttöliittymä on suomenkielinen, päädyt tuotteen suomenkieliselle sivulle. Vastaavasti englanninkielisellä käyttöliittymällä päätyy englanninkieliselle sivulle.

 

 

 

P.S. Kieliversioinnin mahdollistaa GS1 Digital Link, jonka avulla 2D-viivakoodin taakse voi linkittää lukuisia erilaisia verkkosivustoja ja kohdentaa niitä kielen lisäksi esimerkiksi kuluttajan sijainnin mukaan.