Blogi

Läpinäkyvyyttä ja potilasturvallisuutta materiaalinhallintaan ranskalaisessa sairaalassa

Kuva terveydenhuolto Irlanti 3
Jokainen viivakoodin skannaus lisää läpinäkyvyyttä ja potilasturvallisuutta sairaalan toimitusketjuissa.

Kaikki sairaalan sisäiset prosessit tähtäävät yhteen samaan asiaan - tuottaa potilaille mahdollisimman hyvää ja turvallista hoitoa. Hoitotyössä tarvittavat laitteet ja tarvikkeet kulkevat sairaalan logistiikkaketjun läpi aina tavaran vastaanotosta keskusvaraston ja jakelun kautta toimituspisteille, jonne tuote on tilattu ja lopulta käytettäväksi potilaan hoidossa. Yhtä lailla myös muut sairaalaan hankitut tuotteet, kuten ruokailu- tai puhdistustarvikkeet, löytävät tiensä läpi jakeluketjussa.

Kaikkia tavaravirroissa kulkevia tuotteita yhdistää yksi ja sama asia; ne voidaan yksilöidä GS1-tunnisteilla (GTIN eli Global Trade Item Number). Usein pakkausmerkinnöissä on tuotekoodin lisäksi myös erä- tai sarjanumero. Nämä tuotteen yksilöivät tiedot kulkevat tuotteen mukana viivakoodissa. Kun tiedot luetaan viivakoodista läpi toimitusketjun jokaisessa sairaalan sisäisessä prosessissa, alkaen tavaran vastaanotosta, mahdollistuu tuotteen jäljitettävyys. Esimerkiksi kirurginen instrumentti on jäljitettävissä niihin hoitotoimenpiteisiin, joissa sitä on käytetty.

Potilasturvallisuuden parantaminen keskiössä

Aina kun sairaalan työntekijä skannaa tuotteen viivakoodin, hän voi tilanteesta riippuen varmistaa, että kyseessä on oikea tuote, kirjata tuotteen vastaanotetuksi ja hoitotoimenpiteessä käytettäväksi, tai yhdistää tuotteen tiedot potilaan tietoihin. Jokainen viivakoodin skannaus lisää läpinäkyvyyttä ja sen avulla potilasturvallisuutta sairaalan toimitusketjuissa. Tästä syystä onkin tärkeää, että tuotteen valmistaja merkitsee tuotteensa GTIN-koodilla ja GS1:n suositusten mukaisesti tehdyllä viivakoodilla. Puutteelliset tai virheelliset merkinnät aiheuttavat turhaa hämmennystä ja manuaalista työtä.

Useat sairaalat hyödyntävät yhä kasvavassa määrin tuotekoodien lisäksi myös osapuolen (kuten yrityksen) tai sijainnin yksilöivää tunnistetta (GLN eli Global Location Number). GLN-tunnisteella voidaan yksilöidä muun muassa sairaalan sisäiset toimituspisteet. Tällöin tuote tai toimitus voidaan yhdistää sijaintitietoon. Esimerkiksi tavaran toimittaja voi skannata jättöpisteellä olevan sijaintitunnisteen viivakoodin, ja varmistaa että kyseessä on oikea, tilauksella määritelty jättöpiste. GLN-tunniste voidaan merkitä, vaikka tarrana varastohuoneen ovenpieleen.

Varaston tuottavuus ranskalaisessa sairaalassa parani 40 prosenttia

Asiakastarina Ranskasta osoittaa, miten jäljitettävyys läpi sairaalan toimitusketjun on mahdollista saavuttaa. Dijonissa sijaitsevan yliopistollisen CHU Dijon Bourgogne -sairaalan tavoitteena oli lisätä sairaalan toimitusketjun tehokkuutta ja turvallisuutta. Sairaalan varastonhallinta keskitettiin logistiikka-alustalle, jonka avulla jäljitetään sairaalan toimitukset. GS1-tunnisteita käytettiin kaikkien varaston tuotteiden ja toimitusten yksilöintiin.

Sairaalan kaikki huoneet, hoitoyksiköt, toimitusten lähtö- ja jättöpisteet sekä varastointialueet yksilöitiin GLN-tunnisteilla. Yhteensä 1,700 vuodepaikan sairaalassa tämä merkitsi lähes 12,000 GLN-tunnisteella yksilöityä sijaintia. Uudistuksen myötä saavutettiin merkittäviä hyötyjä. Muun muassa varaston tuottavuus parani 40 prosenttia. Asiakastarina (englanniksi) on luettavissa kokonaisuudessaan tästä linkistä

Varaston- ja materiaalivirtojen hallinnan tehostuminen näkyy lopulta potilasturvallisuuden parantumisena. GS1-tunnisteiden avulla voidaan varmistaa, että oikealle potilaalle käytetään hoitotilanteessa juuri oikeaa tuotetta. Myös tilanteet, joissa hoitotoimenpide joudutaan perumaan puuttuvan tuotteen takia, voidaan minimoida tai poistaa kokonaan.

Blogin kirjoittaja Miia Salonen toimii terveydenhuollon toimialan kehityspäällikkönä GS1:llä.