Blogi

Toimialakatsaus: Aktiivista yhteistyötä kaupan ja teollisuuden toimialalla

Mansikoiden viivakoodin skannaus
Päivittäistavarakaupan ja elintarviketeollisuuden yrityksillä on pitkä historia GS1-standardien hyödyntämisessä Suomessa. Tuotteita on yksilöity yhtenäisellä, standardoidulla tavalla yli 40 vuotta ja tavarantoimittajien ja kaupan yhteinen tuotetietopankki on ollut käytössä jo liki 20 vuotta. Standardien käyttö tuo toimitusketjuun tehokkuutta ja läpinäkyvyyttä sekä auttaa yrityksiä muun muassa lainsäädännön muuttuviin vaatimuksiin vastaamisessa ja vastuullisuustavoitteiden saavuttamisessa.

Toimialan kehittämiseksi GS1 fasilitoi Suomessa useista yrityksistä koostuvia yhteistyöryhmiä, joissa asiakkaamme pääsevät yhdessä parantamaan toimialansa käytäntöjä, vaikuttamaan palveluidemme kehitykseen sekä verkostoitumaan ja oppimaan muilta. Työryhmissä käydään läpi palveluidemme kehitystarpeita ja etsitään esimerkiksi keinoja parantaa ja varmistaa tuotetietojen oikeellisuutta ja tasalaatuisuutta.

Vuonna 2022 järjestimme yhteistyöryhmän kokoontumisen keskimäärin joka toinen viikko. Toteutimme Teams-kokousten lisäksi läsnätapaamisia, minkä osallistujat kokivat tervetulleena vaihteluna korona-ajan jälkeen. Synkan kehitysteemana olivat pääasiassa verkkokaupan vaikutukset, kuten tuotteiden avainsanat, kuvat ja kieliversiot, sekä pakkausten ekomodulaation ja SUP-direktiivin tietosisällöt. Gollin kehityksessä keskityttiin palvelun integrointiin muiden järjestelmien kanssa. 2D-viivakoodin tekninen työryhmä kehitti teknisiä valmiuksia ja syvensi yhteisymmärrystä siitä, miten 2D-viivakoodin käyttöön siirrytään.

 

Yhteistyöryhmien asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia asteikolla 4–10:

  • Saan tapaamisissa työhöni liittyvää uutta tietoa: 8,65

  • Koen yhteistyötapaamiset tarpeelliseksi oman yritykseni kannalta: 8,63

  • Suosittelisin yhteistyöryhmiin osallistumista kollegalleni tai toiselle vastaavalle yritykselle: 8,63

 

 

Minulle on tärkeää olla mukana ajankohtaisissa keskusteluissa ja voida vaikuttaa tietojen parhaaseen mahdolliseen hyödynnettävyyteen.

GS1:n asiakastyytyväisyyskysely

Vuosikatsaus 2022

Lue lisää GS1 Finlandin vuodesta 2022 vuosikatsauksestamme.