Blogi

Toimintaa tehostavat GS1-koodit edistävät potilasturvallisuutta

Terveydenhuolto instrumentit ja teknonivelet pöydällä
Tuotteiden yksilöinti ei ole ainoastaan valmistajille tarkoitettu menettely. Sairaaloissakin voidaan valmistajan koodin sijaan antaa tuotekoodi laitteille sekä instrumenteille ja käyttää GS1-järjestelmää esimerkiksi varastoissa tai käytössä olevien tuotteiden yksilöinnissä.

Terveydenhuollon hoitotyössä käytettävien lääkinnällisten laitteiden ja välineiden valmistajat merkitsevät tuotteitaan yhä kasvavassa määrin GS1:n yksilöllisillä tuotetunnisteilla, UDI-merkinnöillä (Unique Device Identification), joita myös lainsäädäntökin velvoittaa käyttämään.

Sairaaloissa näitä tuotteen yksilöiviä tunnisteita voidaan hyödyntää useissa eri prosesseissa ja prosessien vaiheissa. Esimerkiksi hankinnassa voidaan varmistaa, että tilataan juuri oikea tuote oikeaan käyttötarpeeseen. Hoitotyössä käytetyt laitteet ja välineet voidaan vastaavasti yhdistää potilastietojärjestelmään, jolloin jäljitettävyys mahdollistuu aina yksittäiseen potilaaseen saakka. Myös materiaalinhallintaa voidaan tehostaa vähentämällä hävikkiä, kun täydellinen näkyvyys saadaan materiaalivirtoihin.

Tästä huolimatta sairaaloissa voi edelleen olla laitteita ja välineitä, joista yksilöllinen GS1-tuotekoodi puuttuu. Mikäli tuote halutaan saada mukaan materiaalinhallintajärjestelmään, voidaan sairaalassa antaa tuotteelle uniikki ja globaali GS1-tunniste. Tuotteiden yksilöinti ei siis ole ainoastaan valmistajille tarkoitettu menettely, vaan yhtä lailla sairaaloissakin voidaan käyttää GS1-järjestelmää varastoissa tai käytössä olevien tuotteiden yksilöintiin. Tällöin valmistajan koodin sijaan tuotteelle annetaan sairaalassa muodostettu tuotekoodi.

Käyttötarpeeseen soveltuvimmat koodit

Käyttötarpeesta ja -tarkoituksesta riippuen GS1-koodeista löytyy eri vaihtoehtoja tuotteiden, palveluiden, sijaintien ja omaisuuden yksilöintiin. Esimerkiksi GS1:n käyttöomaisuuden tunnisteella (GIAI, Global Individual Asset Identifier) voidaan yksilöidä mitä tahansa sairaalan omaisuutta, kuten sairaalan käytössä olevia laitteita, joista puuttuu yksilöivä tuotekoodi. Kun käyttöomaisuus on yksilöity, voidaan siihen liittyvää oleellista tietoa tallentaa sekä hallita luotettavasti ja tehokkaammin esimerkiksi tehdyistä huoltotoimenpiteistä.

Laitteen tunniste voidaan esittää viivakoodina tai RFID-tunnisteessa (Radio Frequency Identification), mikä puolestaan mahdollistaa automaattisen tunnistamisen ja useita käyttömahdollisuuksia, esimerkkinä nopea laitteen sijainnin selvittäminen sairaalassa.

Automaattinen tunnistaminen poistaa käyttöomaisuuden hallinnasta manuaalisia työvaiheita, mikä säästä niin aikaa kuin tehostaa toimintaa.

Välinehuollossa GS1-tunnisteilla voidaan yksilöidä muun muassa instrumenttikoreja ja sairaalalogistiikassa rullakoita. Kun materiaalivirrat kulkevat sairaalan eri yksiköiden tai osastojen välillä, tunnisteet mahdollistavat paremman jäljitettävyyden ja materiaalinhallinnan.

Mitä enemmän sairaalassa ”piippaillaan” viivakoodeja, sitä tehokkaammin ja turvallisemmin yksilöivää tietoa käytetään sekä tallennetaan. Tunnisteiden systemaattisen käytön hyödyt edistävät loppukädessä erittäin tärkeää potilasturvallisuutta. GS1-koodit eivät siis ole yksinomaan tuotteen valmistajan työkaluja, koska myös terveydenhuollon yksiköt voivat hyödyntää niitä monipuolisesti.

Tilaa yritystunniste

Tästä linkistä pääset tilaamaan GS1-yritystunnisteen, joka on edellytys UDI-tunnisteiden luomiselle.

Tämän linkin kautta löydät keskeiset tiedot UDI-järjestelmästä GS1:n näkökulmasta. UDI-tunniste on laitteessa ja/tai pakkausmerkinnöissä oleva koodi, jonka valmistajan tulee muodostaa ja ylläpitää virallisen antajayksikön (issuing entity/agency) ohjeiden mukaisesti.

Blogin kirjoittaja Miia Salonen toimii terveydenhuollon toimialan kehityspäällikkönä GS1:llä.