Blogi

Toimitusjohtajan katsaus: Vuosi 2022 oli harppaus kohti visiotamme

Kuva-Jukka-kasvot
Vuosi 2022 oli GS1:lle kehitysprojektipainotteinen vuosi ja korona-ajan päättymisen myötä kohtaamisten lisääntyminen sujuvoitti yhteisen työn tekemistä. Merkittävimmät kehitysponnistelumme keskittyivät digitaaliseen asiakaspolun parantamiseen, mikä on strategisesti tärkeä kokonaisuus laajan asiakaskuntamme palvelun sujuvoittamiseksi.

Toimialojen markkinakehitys maltillista

Asiakaskuntamme koostuu suurimmaksi osaksi elintarviketeollisuuden ja kaupan alan yrityksistä. Kun Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan heijastui toimijoihin muun muassa kaasutoimitusten kustannusnousun kautta, oli sillä vaikutuksia myös meidän toimintaamme. Myyntimme ei kehittynyt toivotulla tavalla ja jouduimme siirtämään joitain kehitystoimia myöhemmäksi. Uskomme toimialan kuitenkin kasvavan vuonna 2023, sillä vaateet alan digitalisaation edistämiseksi ja datan hyödyntämiseksi vain vahvistuvat tulevaisuudessa.

Markkinoiden kehitys oli maltillista myös kehittyvillä toimialoillamme, terveydenhuolto- ja rakennusaloilla. Terveydenhuoltoalalla uusien hyvinvointialueiden päätöksentekoelimet eivät vielä ole kaikilta osin toiminnassa, eivätkä markkinat siten valmiit ottamaan uutta vastaan. Kannustamme kuitenkin alaa käynnistämään mahdollisimman pian keskustelun standardien yhteisestä käyttöönotosta. Rakennusalalla GS1-standardien käyttöönotto on venynyt, eikä Suomessa vielä olla esimerkiksi GTIN-koodien suhteen vastaavassa tilanteessa kuin muissa Pohjoismaissa. Rakennusliikkeissä halukkuutta tähän kuitenkin on, ja alan suurten toimijoiden julkilausumaa GTIN-koodien puolesta valmistellaan.

Kansainvälisessä toiminnassa erityisen positiivista vuonna 2022 oli pohjoismaisten GS1-organisaatioiden yhteistyön tiivistyminen. Tarve nähtiin etenkin EU:sta tulevan lainsäädäntötsunamin valossa. Sen vaatimukset ovat meille yhteinen haaste, johon on järkevää vastata vain yhteistyössä, ei maakohtaisin ratkaisuin.

Kansainvälisen tuotekehityskumppanimme Trade Connectorsin kanssa päädyimme ottamaan aikalisän. Viime vuosien nopea kasvu ja laajentuminen uusiin maihin pakotti meidät pysähtymään ja miettimään uudelleen toiminnan suuntaa tulevaisuudessa. Avoin vuoropuhelu yhtiökumppaneidemme kanssa johti hyvään ratkaisuun ja odotamme kehityksen tuovan tuloksia tulevina vuosina.

 

GS1 ruokaketjun kehittämisen fasilitoijaksi

Kesäkuussa saimme ilouutisia, kun Business Finland myönsi meille Food Data Finland -kasvumoottorihankkeen koordinointivastuun. Pitkäjänteinen työmme elintarvikealan kehittämisen fasilitointiroolin eteen tuotti näin hedelmää. Nähtiin, että vuosien ajan toimialojen yhteistyöryhmistä ja kehityshankkeista karttunut osaamisemme ja puolueettomuutemme ovat hankkeelle eduksi.

Food Data Finland on hanke, joka onnistuu sitä paremmin, mitä laajempi osallistujajoukko yhteistyössä on mukana. Meidän tulee saada yritykset heräämään, että yksittäinen toimija ei voi yksin vastata ruokaketjuun vaikuttaviin muutosvoimiin, kuten kiristyvään lainsäädäntöön tai digitaalisten kauppapaikkojen kehittymiseen. Digikyvykkyyksien ja kustannustehokkaiden ratkaisujen kehittämiseen tarvitaan toimijoiden välistä yhteistyötä. Tämä vuorostaan edellyttää yritysten johdolta uudenlaista asennoitumista yhdessä tekemiseen, jotta siihen varataan riittävästi kehitysresursseja.

 

Food Data Finland suuntaa kohti visiotamme

Food Data Finland on ruokaketjua uudistava hanke, mutta myös merkittävä vauhdittaja yrityksemme kehitykselle kohti visiotamme olla rohkea suunnannäyttäjä arvoketjujen uudistumiseen. Kun vielä jokin vuosi sitten GS1:n standardit saatettiin nähdä pakollisena pahana, olemme päässeet pitkälle tarjontamme palvelullistamisessa. Tekemistä kuitenkin vielä riittää siinä, että GS1 ja standardimme koetaan laajasti uuden mahdollistajina – mitä ne oikeasti ovat. Esimerkiksi tuoteväärennösten ja kuluttajille annettavien virheellisten tuotetietojen estämiseksi standardointi on välttämätöntä toimialan uskottavuuden ylläpitämiseksi.

Seuraava merkittävä strateginen askeleemme on hyödyntää Food Data Finlandin vauhtipyörää organisaatiomme uudistamisessa kohti asiantuntijapalveluliiketoimintaa. Kehitämme konseptejamme ja viestintäämme, jotta GS1:n tarjoama edelläkävijyys markkinoilla huomataan ja ymmärretään. Vuonna 2023 myynti ja markkinointi ovatkin koko organisaatiomme toiminnan keskiössä. Teemme uusilla ratkaisuilla standardiemme supervoimaa entistä tunnetummaksi.

Vuosikatsaus 2022

Lue lisää GS1 Finlandin vuodesta 2022 vuosikatsauksestamme.