Blogi

Tuotetiedot ovat tärkeä osa potilasturvallisuutta

Apteekkari tarkistaa tuotetietoja tietokoneelta
Potilasturvallisuuden parantaminen on yksi terveydenhuollon tärkeimmistä tehtävistä. Siksi on tärkeää, että hoitotyössä käytetään ajantasaista ja virheetöntä tietoa lääkinnällisistä laitteista ja tarvikkeista. GS1:n Synkka-tuotetietopalvelu on ratkaisu tähän haasteeseen.

GS1-koodit ovat maailmanlaajuisesti tunnettuja ja käytettyjä standardeja, joita käytetään tuotetietojen hallintaan ja välittämiseen. Terveydenhuoltoalalla GS1-koodeilla varmistetaan, että lääkkeet ja hoitotuotteet voidaan tunnistaa ja jäljittää jokaisessa vaiheessa niiden elinkaarta, mikä auttaa vähentämään virheiden riskiä. Potilasturvallisuuden lisäksi GS1-koodit parantavat toiminnan tehokkuutta ja varastojen hallintaa.

Mutta mistä tiedot GS1-koodien takaa tulevat? Ratkaisumme on GS1:n Synkka-tuotetietopalvelu, johon lääkinnällisten laitteiden valmistajat voivat tallentaa tuotteidensa tietoja ja välittää ne suoraan esimerkiksi sairaaloille, apteekeille ja tukuille. Tuotetietojen lisäksi samaa reittiä pitkin välittyvät helposti myös tuotekuvat ja pdf-tiedostot kuten käyttöohjeet. Siten Synkka auttaa varmistamaan, että kaikilla hoitotyön osallisilla on ajantasaista ja virheetöntä tietoa lääkinnällisistä laitteista ja tarvikkeista.

 

Kolme syytä valita Synkka

 

1 Keskitetty tuotetietopalvelu säästää kaikkien aikaa 

Synkasta hyötyvät niin laitteiden ja tarvikkeiden valmistajat, tukut, apteekit kuin sairaalatkin. Keskitetyn tuotetietopalvelun merkittävä hyöty kaikille on se, että tiedonvälityksestä saadaan sujuvaa, luotettavaa ja tehokasta. Tietoja ei tarvitse lähettää ja ylläpitää erillisissä Excel -tiedostoissa, eikä tuotetietoja tarvitse muokata jokaiselle tiedon vastaanottajalle erikseen. Yhdet, Synkassa keskitetysti hallinnoitavat tuotetiedot kaikille kumppaneille riittävät. 

 

2 Synkka ohjaa ilmoittamaan tarvittavat tiedot 

Lääkinnällisen laitteen tai tarvikkeen valmistajana tunnet tuotteesi ja jakelukanavasi. Synkka puolestaan ohjaa siinä, mitä tietoa ja missä muodossa verkostossasi niitä tulee jakaa. Se huomioi viranomaisvelvoitteet sekä esimerkiksi eurooppalaisen lääkinnällisten laitteiden rekisterin EUDAMEDin tietosisällöt. 

Tiedon vastaanottajana sinulla on Synkan välittämät tiedot saatavilla oikeassa paikassa ja oikeassa muodossa aina silloin kun niitä tarvitset, olipa kyseessä esimerkiksi laitteen varastointiohjeet tai saatavuusajankohta. 

 

3 Tuotetiedot välittyvät myös ulkomailta ja ulkomaille 

Synkka on osa GS1:n kansainvälistä GDSN-verkostoa (The Global Data Synchronisation Network). Verkosto mahdollistaa tuotetietojen vastaanoton ulkomaisilta tavarantoimittajilta ja myös tiedon lähettämisen ulkomaisille ostajille. Näin tuotetietojen hallinta helpottuu ja suoraviivaistuu myös eri markkinoiden välillä.