Sairaanhoitaja skannaa tuotekoodin

Terveydenhuolto

GS1-standardit lisäävät potilasturvallisuutta, parantavat toimitusketjujen tehokkuutta sekä helpottavat lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden jäljitettävyyttä. Niiden avulla voi merkitä ja tunnistaa muun muassa lääkkeitä, välineitä, potilaita sekä terveydenhuollon tarjoajia ja sairaalapaikkoja.
Varastotasot
20 %
pienemmät
Lääkeannosteluvirheitä
50 %
vähemmän
Sairaalan lääke-/tarvikekulut
5 %
alhaisemmat

GS1 terveydenhuollon kumppanina

Globaalisti yhdenmukaiset, standardoidut kuvaus-, tallennus- ja analysointitavat edistävät datavirtojen yhdistelyä. Yhteisellä kielellä tuotettu, oikea-aikainen ja oikeassa paikassa oleva tieto sekä järjestelmien yhteensopivuus edistävät eri ammattiryhmien välistä kommunikaatiota ja ajantasaista päätöksentekoa. Tämä mahdollistaa esimerkiksi kokonaisvaltaisen potilas- ja yksikkökohtaisen kustannusoptimoinnin.

 

Hyödyt terveydenhuoltoalalle

  • Sarjanumeroitu viivakoodi mahdollistaa lääkkeen automaattisen kirjaamisen ja yhdistämisen potilaan tietoihin sekä aitouden varmistamisen.
  • Yksilöllinen laitetunniste (UDI) tekee lääkinnällisestä laitteesta globaalisti tunnistettavan ja jäljitettävän yksikön. 
  • Tunnistetta voidaan hyödyntää logistiikassa sekä kliinisessä hoitotyössä.  
  • Laite on liitettävissä potilaan tietoihin.
  • Lääkkeiden ja tarvikkeiden nopeat takaisinvedot ovat mahdollisia.
sairaalan skannaus

 

GS1:ltä saat viralliset UDI-tunnisteet

Terveydenhuollossa UDI-tunniste on laitteessa ja/tai pakkausmerkinnöissä oleva koodi, jonka valmistajan tulee muodostaa ja ylläpitää virallisen antajayksikön (issuing entity) ohjeiden mukaisesti. Yksilöllinen tunniste vaaditaan, jotta jokainen laite on tunnistettavissa ja merkintä hyödynnettävissä samalla tavalla kaikilla markkinoilla. GS1 on sekä Euroopan komission että US FDA:n valtuuttama UDI-tunnisteita myöntävä organisaatio.

GS1-järjestelmä avaa mahdollisuuksia hyvinvointialueille

GS1-järjestelmä parantaa hoidon laatua ja tuo miljoonien eurojen säästöt.

Keskitetty tuotetietopalvelu lääkinnällisille laitteille

Toivotamme terveydenhuoltoalalla toimivat yritykset tervetulleiksi mukaan Synkka-tuotetietopalvelumme käyttäjiksi.

PPSHP hyödyntää toiminnassaan GS1-standardeja

Oulun yliopistollisen sairaalan kampukselle rakennetaan maailman älykkäintä sairaalaa. Osa tätä hanketta on logistiikan digitalisointi, jossa GS1:n standardeilla on keskeinen rooli.

Sarjanumero yksilöi aidot lääkkeet

Lääkkeiden merkitsemistä koskeva EU-lainsäädäntö muuttui helmikuussa 2019. Lääkeväärennösdirektiivi 2011/62/EU edellyttää lääkepakkausten sarjanumerointia. Merkitsemiseen käytetään GS1 Datamatrix -viivakoodia, josta käyvät ilmi lääkepakkauksen tuote- ja eränumerot, viimeinen käyttöpäivä sekä yksilöivä sarjanumero. Kun valmistaja syöttää pakkauksen tiedot EU:n koottuun tietokantaan, koko jakeluketju – tukkurit, apteekit ja sairaalat – voivat käydä tarkistamassa tuotteen aitouden.

Tietoturvallinen tapa potilaiden tunnistamiseen

Automatisoitu potilastunnistus nopeuttaa terveydenhuollon ammattilaisten työtä ja vähentää vakavien lääkintä- tai toimenpidevirheiden riskiä. Vielä toistaiseksi potilaan tunnistamiseen liittyvät käytännöt vaihtelevat. GS1-standardit tarjoavat maailmanlaajuisen, tietoturvallisen, yksilöllisen sekä yksiselitteisen tavan myös potilaiden tunnistamiseen. Kun kaikki osapuolet puhuvat samaa kieltä, potilasturvallisuus, tehokkuus ja jäljitettävyys paranevat ja kustannukset vähenevät.

GS1 Healthcare Case Studies

Tutustu esimerkkeihin siitä, miten erilaiset terveydenhuollon toimijat ovat ottaneet käyttöön ja hyödyntäneet GS1-standardeja eri puolilla maailmaa.

Uutisia ja blogeja

Haluatko tietää lisää? Ota yhteyttä asiantuntijaamme.

Kuva-Miia-kasvot

Miia Salonen

Development Manager – terveydenhuoltoala ja kehitysprojektit

Lue lisää GS1 Globalin verkkosivuilta