Sairaanhoitaja skannaa tuotekoodin

GS1-järjestelmä parantaa hoidon laatua ja tuo miljoonien eurojen säästöt

Koko terveydenhuollon toimialaa palveleva standardoitu ratkaisu edistää tietokantojen yhdisteltävyyttä ja mahdollistaa luotettavaan tietoon nojaavan johtamisen. Se on myös keino kehittää hoidon asiakaskokemusta ja potilasturvallisuutta edelleen.

GS1 on puolueeton ja voittoa tavoittelematon organisaatio. Tarjoamme suomalaisille terveydenhuollon toimijoille globaalin yksilöinnin ja tunnistamisen standardin, joka mahdollistaa merkittävät kustannussäästöt. GS1-järjestelmä mahdollistaa luotettavan tiedon hyödyntämisen johtamisen ja kehitystyön perustana. Lisäksi automaattinen tunnistaminen parantaa materiaalinhallinnan ja hoitotyön prosessien tehokkuutta.

GS1 yhdistää fyysisen ja digitaalisen maailman mahdollistaen tuotteiden ja sijaintien luotettavan tunnistamisen eri osapuolten ja tietojärjestelmien välillä aina valmistajalta potilaaseen asti.

- Miia Salonen, Development Manager, GS1

 

Tiedolla johtaminen

Läpinäkyvyys todelliseen ajantasaiseen tietoon mahdollistaa mm. tarkan potilas- ja toimenpidekohtaisen kustannuslaskennan. Yhdenmukaisena kerätty tieto hoitotilanteessa edesauttaa analytiikkaa ja tietoaineiston luotettavaa hyödyntämistä.

Onko kehityskohteenasi käyttöomaisuuden tehokas hallinta, tarvikekustannusten optimointi, hävikin pienentäminen tai saumattomat hoitoketjut? Esimerkiksi tilanteet, joissa hoitotoimenpide joudutaan perumaan puuttuvan tuotteen takia, voidaan minimoida tai poistaa kokonaan, kun hyödynnetään GS1:n merkintöjen mahdollistamaa täsmällistä näkyvyyttä materiaali- ja datavirtoihin.

 

Potilasturvallisuus

Hyödyntämällä hoitotyössä lääkkeiden ja hoitovälineiden yksilöiviä tunnisteita voidaan varmistaa tuotteen aitous ja sopivuus potilaalle sekä minimoida riskitekijöitä. Potilasturvallisuutta edistäviä toimia, joissa GS1-tunnisteet ovat keskeisessä roolissa ovat mm. tietojärjestelmään luodut ilmoitukset vanhenevista tuotteista, takaisinvetojen tehostaminen, jäljitettävyyden varmistaminen potilaaseen asti sekä tunnisteiden hyödyntäminen lääkeannostelussa. GS1 tarjoaa ratkaisun yksilöllisten merkintöjen toteutukseen sekä tukea näiden hyödyntämiseen sairaalan eri prosesseissa.

 

Valmis malli standardin mukaiselle tiedolle 

Omien alueellisten ratkaisujen sijaan GS1 kannustaa hyvinvointialueita hyödyntämään globaalia GS1-järjestelmää. Yhdenmukaiset tunnistetiedot vastaavat useiden tietojärjestelmien ja data-arvoketjujen yhdisteltävyyden haasteeseen, mistä koko toimiala voi hyötyä.

Haluatko GS1-tunnisteet osaksi kehityshankkeitasi? Sovi tapaaminen asiantuntijamme kanssa.

Kuva-Miia-kasvot

Miia Salonen

Development Manager