Ohje

GS1 Synkka – Luomutietojen tallentaminen

Luomutuotteen tiedot GS1 Synkassa ovat tärkeitä sekä tuotetiedon vastaanottajille että kuluttajille, jotka etsivät luomutuotteita esimerkiksi verkkokaupasta.

Vähittäiskauppatuotteiden ja foodservice-tuotteiden luomutietojen merkitsemisessä eroja

Kuluttajalle tarjottava tieto erilaisista tuotteiden lisäarvotekijöistä tulee olla läpinäkyvää ja yksiselitteistä. Siksi samat tiedot tulee olla pakkauksessa ja tuotetiedoissa. Foodservice-tuotteiden kohdalla kuluttaja ei tee vertailua näiden välillä, mutta toimijat tarvitsevat tiedot, jotta he voivat palvella kuluttajia paremmin. Tästä syystä tuotteen luomutietojen tallentaminen GS1 Synkassa eroaa sen mukaan, onko kyseessä vähittäiskauppa- vai foodservice-tuote:

  • Vähittäiskauppatuotteet: Tiedot tuotteen luomulisäarvomerkinnöistä tallennetaan GS1 Synkkaan vain, jos vastaava tieto tai merkki on tuotteen pakkauksessa. 
  • Foodservice-tuotteet (HoReCa): Tuotteille voidaan tallentaa tieto luomusta, vaikka tietoa tai merkkiä ei ole tuotteen pakkauksessa.

Jos tuotetta toimitetaan kumpaankin jakelukanavaan, noudatetaan vähittäiskauppatuotteiden ohjetta.

Luomutuotteen tietojen tallentaminen

Tallenna tuotteen Viljely- ja jalostustiedot -näkymässä luomutuotteelle seuraavat tiedot:

  • Luomusertifikaatin myöntäjä (id 4563)
  • Luomutuotteen tyyppi (id 798)
  • Luomusertifikaatti (id 4426) – Kenttään syötetään valvontaviranomaisen* tunnusnumero, joka löytyy tyypillisesti myös tuotepakkauksesta.
  • Luomusertifikaatin voimaantulopäivä (id 4428)
  • Luomusertifikaatin päättymispäivä (id 4427)
  • Luomu-pakkausmerkki (id 1837), jos tuotteella sellainen on

 

*) Valvontaviranomaisella tarkoitetaan tahoa, joka on sertifioinut luonnonmukaisia tuotteita valmistavan yrityksen luonnonmukaiseksi tuottajaksi Euroopan neuvoston maataloustuotteiden luonnonmukaista tuotantoa koskevan asetuksen (ETY) Nr. 834/2007 mukaan.

Luomutieto on mahdollista määrittää tietyille tuotteille myös GPC-tuoteryhmittelyn attribuuteilla. Tämän tiedon voi tallentaa tuotteelle edellä mainittujen luomutietojen lisäksi.