Kaupanhyllyt

Kysyntäennusteen muodon määrittely​

Projektissa laadittiin Yhteinen kysyntäennusteen muoto -opas, joka toimii apuna kysynnän ennustamisen kehittämisessä vaiheittain kohti systemaattista, yhteisiin toimintamalleihin pohjautuvaa liiketoiminnan suunnittelua. Projekti valmistui kesäkuussa 2022.

Opas on tehty yleisohjeeksi kaupan toimialalle ja se on alan ensimmäinen askel kohti ketterämpää kysynnän ennustamista. Vakiomuotoinen kysyntäennuste, yhdessä sovitut toimintamallit ja parantunut yhteistyö mahdollistavat arvoketjun tehokkaamman saldon hallinnan ja hävikin vähentämisen sekä entistä paremman vastaamisen kuluttajien tarpeisiin.

Ruoan arvoketjun yhteisen tietomallin lisäksi kysyntäennusteopas tarjoaa vaiheittaiset kokonaisuudet systemaattiseen kysynnän ennustamisen kehittämiseen. Oppaan toimintamalleja ja menetelmiä hyödyntämällä myös pienet ja keskisuuret tavarantoimittajat voivat kehittää ennusteyhteistyötään kaupparyhmien kanssa.

Opas on laadittu osana Yhteinen tietomalli -hanketta, johon osallistuneiden yhdeksän kaupan alan keskeisen toimijan yhteisenä visiona on rakentaa Suomeen maailman kuluttajalähtöisin ruoan arvoketju vuoteen 2025 mennessä.

Opas: Yhteinen kysyntäennusteen muoto

Opas toimii yritysten apuna kysynnän ennustamisen kehittämisessä vaiheittain kohti systemaattista, kaupan alan yhteisiin toimintamalleihin pohjautuvaa liiketoiminnan suunnittelua.

Haluatko tietää lisää projektista? Ota yhteyttä asiantuntijaamme.