Uutinen

GS1 laati kaupan alalle oppaan yhtenäistämään ruoan kysynnän ennustamista

Kaupanhyllyt
Julkaisimme oppaan kysynnän ennustamisesta ruoan arvoketjussa. Kaupan alalle suunnattu opas toimii apuna kysynnän ennustamisen kehittämisessä vaiheittain kohti systemaattista, yhteisiin toimintamalleihin pohjautuvaa liiketoiminnan suunnittelua.

Yhteinen kysyntäennusteen muoto -opas on tehty yleisohjeeksi kaupan toimialalle ja se on alan ensimmäinen askel kohti ketterämpää kysynnän ennustamista. Vakiomuotoinen kysyntäennuste, yhdessä sovitut toimintamallit ja parantunut yhteistyö mahdollistavat arvoketjun tehokkaamman saldon hallinnan ja hävikin vähentämisen sekä entistä paremman vastaamisen kuluttajien tarpeisiin.

– Tällä hetkellä haasteena on, ettei kysyntäennustetietoa saada oikea-aikaisesti ja kattavasti kaupparyhmiltä tavarantoimittajille. Tulevaisuuden tavoitetilassa kaupparyhmien tuottamalla kysyntäennusteella on yhteinen digitaalinen muoto, minkä avulla varmistetaan tehokas yhteistyö ja tiedonvirtaus ketjussa, GS1:n kehitysjohtaja Jenni Särkkä sanoo.

– Yhdistävänä tekijänä läpi tietovirran toimivat GS1-standardit, jotka liittävät fyysisen tavaravirran digitaaliseen muotoon, Särkkä jatkaa.

Ruoan arvoketjun yhteisen tietomallin lisäksi kysyntäennusteopas tarjoaa vaiheittaiset kokonaisuudet systemaattiseen kysynnän ennustamisen kehittämiseen. Oppaan toimintamalleja ja menetelmiä hyödyntämällä myös pienet ja keskisuuret tavarantoimittajat voivat kehittää ennusteyhteistyötään kaupparyhmien kanssa.

Opas on laadittu osana Yhteinen tietomalli -yhteiskehittämishankkeen tiekarttaa, johon osallistuneiden yhdeksän kaupan alan keskeisen toimijan yhteisenä visiona on rakentaa Suomeen maailman kuluttajalähtöisin ruoan arvoketju vuoteen 2025 mennessä.

Opas: Yhteinen kysyntäennusteen muoto

Opas toimii yritysten apuna kysynnän ennustamisen kehittämisessä vaiheittain kohti systemaattista, kaupan alan yhteisiin toimintamalleihin pohjautuvaa liiketoiminnan suunnittelua.