Uutinen

GS1 selvitti valmiudet elintarviketuotteiden jäljitettävyysratkaisuihin Suomessa

Kaupan HeVi-osasto
Elintarvikkeiden alkuperän jäljitettävyyteen, avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen liittyvät vaatimukset ovat jatkaneet maailmanlaajuista kasvuaan viime vuosien aikana. Jäljitettävyyden avulla yrityksillä on mahdollisuus tehostaa toimitusketjun prosesseja, varmistaa vastuullisuusväitteiden paikkansapitävyys, kasvattaa kotimaisten tuotteiden kysyntää, täyttää lainsäädännön ja sidosryhmien vaatimukset sekä torjua lisääntyneitä elintarvikepetoksia ja -väärennöksiä.

Jäljitettävyydellä tarkoitetaan kykyä jäljittää jonkin objektin kuten tuotteen tai sen ainesosan ja raaka-aineen historiaa, sijaintia tai käsittelyä ja käyttöä koko toimitusketjussa. GS1-standardit tarjoavat globaalin, sekä toimialasta tai tuoteryhmästä riippumattoman tavan käsitellä ja jakaa jäljitettävyyden mahdollistavaa tietoa tuotteista, transaktioista ja prosesseista.

GS1 Finland järjesti keväällä 2019 tilaisuuden, jossa suomalaisia elintarviketeollisuuden ja päivittäistavarakaupan yrityksiä kokoontui yhteen keskustelemaan elintarvikkeiden jäljitettävyydestä. Tilaisuuden tarkoituksena oli lisätä tietoisuutta elintarvikealan jäljitettävyyden EU-tasoisesta ja kansallisesta lainsäädännöstä, keskustella kaupan ja elintarviketeollisuuden tarpeista ja hyödyistä yhteiselle jäljitettävyysratkaisulle sekä luoda yhteinen näkemys halukkuudesta ja edellytyksistä yhteisen jäljitettävyysratkaisun kehittämiselle. Tilaisuudessa GS1:n toivottiin tuovan toimialalle lisätietoa jäljitettävyyteen liittyvistä GS1-standardeista sekä esittävän olemassa olevia ratkaisuja niiden käytöstä kansainvälisellä tasolla ja siitä, miten ne voisivat olla hyödynnettävissä Suomessa.

Tilaisuuden jälkeen GS1 Finland toteutti aiheeseen liittyvän selvityksen, jonka voit ladata alla olevasta linkistä.

Valmiudet elintarviketuotteiden jäljitettävyysratkaisuihin Suomessa