Uutinen

GS1 tuo päivittäistavarakauppaan uuden työkalun ruokahävikin vähentämiseksi

Mansikkapaketin GS1 2D-koodin skannaus
Kaupoissa myytävien tuotteiden viivakoodit tarjoava GS1-organisaatio on tuomassa markkinoille uuden sukupolven 2D-viivakoodin. Sen perinteistä EAN-viivakoodia laajemman tietosisällön, kuten päiväystiedon ja eränumeron avulla voidaan päivittäistavarakaupassa vähentää ruokahävikkiä merkittävästi. Avoimen standardin mukainen GS1 2D-koodi on kaikkien toimijoiden käyttöönotettavissa.

Kaikilla kaupoissa myytävillä tuotteilla on jo nykyään käytössä GS1:n standardien mukainen tuotteen yksilöivä tunnistenumero ja viivakoodi. Nyt GS1 on tuomassa markkinoille perinteisen viivakoodin rinnalle QR-koodin, johon voidaan sisällyttää enemmän tietoa. EAN-viivakoodin tapaan uusi GS1 2D-koodi toimii tiedonvälittäjänä koko päivittäistavarakaupan toimitusketjussa ja voidaan skannata kassapäätteellä. EAN-viivakoodi ei silti ole katoamassa markkinoilta.

GS1 2D-koodin merkittävä ero tavalliseen QR-koodiin on, että se sisältää standardin mukaista tietoa. Tuotteen yksilöivän tunnistenumeron lisäksi koodiin voidaan sisällyttää tieto esimerkiksi tuote-erästä, parasta ennen -päiväyksestä ja sarjanumerosta. Avoin standardi mahdollistaa, että tieto on rakenteeltaan yhteensopivaa eri toimijoiden järjestelmien kanssa ja koodi on kaikkien käyttöönotettavissa.

 

Mahdollistaa digitaalisesti muuntuvan hinnoittelun

GS1 2D-koodin sisältämän päiväystiedon avulla kaupan on mahdollista saada järjestelmiinsä tarkka kuva viimeistä käyttöpäivää lähentyvien ruokien tilanteesta. Silloin niiden hintojen alentaminen ja sijoittelu myynnillisesti houkuttelevampaan paikkaan on nykyistä sujuvampaa. Lisäksi kassapäätteet voivat tunnistaa koodin sisältämän erätiedon, jolloin päiväysten mukaan muuntautuva hinnoittelu ilman punalaputusta on mahdollista. Vanhentuvien tuotteiden hinnat voivat laskea automaattisesti digitaalisissa hyllylapuissa.

 

Auttaa takaisinvedoissa ja saldonhallinnassa

Koodin sisältämällä tuote-erän tiedolla pystytään vähentämään hukkaa myös tuotteiden takaisinvedoissa. Kassapäätteillä kerätty eräkohtainen myyntitieto voi päivittää varastosaldoja, jolloin tiedetään tarkkaan, miten paljon myymälässä on vielä kyseistä tuote-erää. Näin on helpompaa poistaa myynnistä vain virheelliseen erään kuuluvat tuotteet toisin kuin nykyisin, jolloin yleensä poistetaan koko senhetkinen varasto. Virheellisen erän myynti voidaan estää kassapäätteillä automaattisesti. Tuoteturvallisuutta parantaa myös mahdollisuus estää vanhentuneiden tuotteiden myynti kassapäätteillä.

– Norjalainen Meny ja australialainen Woolworths ovat pilotoineet päivittäistavarakaupoissaan GS1 2D-koodia ja saaneet käytännön kokemusta niiden käytöstä ruokahävikin torjunnassa. Norjassa onnistuttiin pienentämään ruokahävikkiä euroissa mitattuna 18 prosenttia, kun taas Australiassa myymälöissä on pystytty vähentämään vanhentuneiden tuotteiden määrää jopa 44 prosenttia, GS1 Finlandin kehityspäällikkö Kimmo Keravuori sanoo.

– Tietojen systemaattinen kuljettaminen pakkauksen koodin kautta järjestelmiin tehostaa varaston ja saldon hallintaa jo ennen kuin tuotteet päätyvät kaupan hyllyille. Norjassa kokemus on, että myymälät ovat GS1 2D-koodin käyttöönoton myötä osanneet tilata tarkemmin kysyntää vastaavia määriä, jolloin hävikkiä syntyy yhä vähemmän, Keravuori kertoo.

 

Ohjaa kuluttajan lisätiedon luo

Yli kolmasosa ruokahävikistä syntyy kuitenkin kotitalouksissa, joten kuluttajien tukeminen hävikin vähentämisessä on tärkeää. GS1 2D-koodi voidaan skannata älypuhelimen kameralla, kuten QR-koodi, jolloin se vie kuluttajan verkkoon. Siellä tuotebrändin haltija tai digitaalisen kauppapaikan omistaja voi tarjota erilaisia käyttöideoita, reseptejä ja säilyvyyden pidennysvinkkejä, jotta ruoka ei päätyisi roskiin. Verkossa on myös mahdollista ottaa vastaan kuluttajapalautetta, jolloin brändi saa arvokasta tietoa toimintansa kehittämiseksi edelleen.

 

Lisätietoa