Uutinen

GS1:n uusi kaksiulotteinen viivakoodi pakkauksissa tehostaa kaupan toimitusketjua

Nainen tutustuu tuotepakkauksen tietoihin
Kuluttajat ja kaupan toimitusketjun osapuolet kaipaavat tuotteista yhä enemmän tietoa. Ratkaisu on ollut kasvattaa tuotetietojen määrää pakkauksissa sekä lisätä niihin erilaisia viivakoodeja. GS1 tuo EAN-viivakoodin rinnalle uuden sukupolven viivakoodin, jolla on aiempaa laajempi tietosisältö. Se mahdollistaa pakkauksessa vain yhden viivakoodin käytön ja ohjaa toimitusketjun viestintää verkkoon.

GS1 2D-koodi on pakkauksessa oleva kaksiulotteinen viivakoodi, joka sisältää enemmän tietoa, kuin GS1:n perinteinen EAN-viivakoodi. Se on QR-koodi, joka toimii tiedonvälittäjänä koko toimitusketjussa ja voidaan skannata kassapäätteellä, viivakoodiskannerilla tai älypuhelimella.

Tavallisesta QR-koodista GS1 2D-koodi eroaa siinä, että sillä on standardin mukainen tietosisältö. Standardi varmistaa, että koodit ja niiden sisältämät tiedot ovat rakenteeltaan yhdenmukaisia ja siten liikuteltavia eri järjestelmien ja toimijoiden välillä sekä luettavissa kassapäätteillä.

– Monilla yrityksillä on jo 2D-koodeja pakkauksissaan eri tarkoituksiin. Ne eivät kuitenkaan toimi kassalla, ja ne palvelevat usein vain yhtä tarkoitusta, kuten kuluttajan osallistamista tai sisäistä seurantaa. Pakkaukseen painetun 2D-koodin rinnalle tarvitaan tällöin myös EAN-viivakoodi. GS1 2D-koodi yhdistää sekä markkinoinnin että toimitusketjun erilaiset tarpeet, jolloin yksi viivakoodi pakkauksessa riittää, GS1:n kehityspäällikkö Kimmo Keravuori sanoo.

 

Auttaa tehostamaan toimitusketjua

GS1 2D-koodiin voidaan sisällyttää standardinmukainen tieto esimerkiksi tuotantoerästä ja parasta ennen -päiväyksestä. Se voi myös sisältää sarjanumeron, jolloin jokainen tuote on uniikki yksilönsä, ja voidaan seurata yksittäisen tuotteen kulkua toimitusketjussa. Kaupan toimitusketjulle viivakoodin sisältämän koneluettavan tietomäärän lisäys on huomattava muutos, joka tarjoaa työkaluja toiminnan tehostamiseen.

– Esimerkiksi varastosaldoja voidaan päivittää erä- ja päiväystasoisesti myös myymälöissä. Sarjanumeron avulla tuotevalmistaja voi todentaa valmistamansa tuotteet ja kauppa varmentaa myytävien tuotteiden aitouden ja tunnistaa tuoteväärennökset. Lisäksi koodin sisältämän päiväyksen ja eränumeron avulla pystytään digitaalisesti tunnistamaan takaisinvedettävä tuote-erä ja estämään sen myynti kassapäätteellä. Myös päiväystiedon mukaisesti muuntuva hinnoittelu on mahdollista toteuttaa digitaalisesti, Kimmo Keravuori listaa.

 

Siirtää viestintää pakkauksesta verkkoon

GS1 2D-koodi voidaan skannata älypuhelimen kameralla, kuten tavallinen QR-koodi. Tuotteen valmistaja pystyy näin suoraan tuotteen pakkauksesta ohjaamaan kuluttajan tuotteisiinsa liittyvään tietoon, kuten kierrätys- tai käyttöohjeisiin. GS1 2D-koodin sisältämän uudelleenohjattavan verkkolinkin ansiosta linkin takaa näytettävä sisältö on tehokkaasti päivitettävissä esimerkiksi sesonkikohtaisesti ilman, että pakkauksen 2D-koodia tarvitsee vaihtaa.

– Pakkaukseen mahtuu harvoin kaikki kuluttajien kaipaama tai valmistajien tarjolla oleva informaatio tuotteesta. GS1 2D-koodin avulla pakkauksen lakisääteisiä tietoja voidaan täydentää verkossa ja säästää siten painotilaa pakkauksesta, Kimmo Keravuori toteaa.

– GS1 2D-koodi voi viedä kuluttajan eri verkkosijainteihin esimerkiksi sen mukaan, luetaanko koodi kotona, myymälässä vai ulkomailla. Tämä on hyödyllistä tilanteissa, kun viestinnälliset tarpeet muuttuvat nopeasti, mutta tuotteet on jo valmistettu, pakkaukset painettu ja tuotteet toimitettu eteenpäin, hän jatkaa.

Uudelleenohjaukset mahdollistavat myös näytettävän sisällön kohdentamisen toimitusketjun eri osapuolille. Sisältö voidaan räätälöidä sen mukaan, skannataanko pakkauksen GS1 2D-koodi esimerkiksi varastossa, myymälässä tai viranomaisen toimesta.

 

Kansainvälinen siirtymä käynnissä

GS1 on asettanut globaaliksi tavoitteeksi, että kaikilla jälleenmyyjillä tulisi olla mahdollisuus skannata GS1 2D-koodeja kassapäätteillä vuoteen 2027 mennessä. Pilotteja tehdään jo vähintään 48 maassa, mikä edustaa 88,5 prosenttia maailman BKT:sta.

– Globaali kehitys tarkoittaa, että GS1 2D-koodit tulevat Suomen markkinoille vähintään vientituotteiden myötä. Kaupan toimijoiden on siksi hyvä valmistautua tilanteeseen vuonna 2027, jolloin pakkauksessa ei välttämättä ole enää EAN-viivakoodia, vaan ainoastaan GS1 2D-koodi. Kilpailukyvyn turvaamiseksi myös Suomen tuotevalmistajien on tärkeää olla tässä kehityksessä mukana, Kimmo Keravuori sanoo.

Suomessa Kesko on ilmoittanut, että se aikoo hyödyntää GS1 2D-koodeja omissa tuotteissaan vuoden 2024 aikana.

 

Lue myös

 

Lisätietoja