Hedelmä-osasto

Kysymyksiä ja vastauksia GS1 2D-koodista

Mikä on GS1 2D-koodi?

GS1 2D-koodi on pakkauksessa oleva kaksiulotteinen viivakoodi, esimerkiksi QR-koodi, joka sisältää enemmän tietoa, kuin perinteinen EAN-viivakoodi. Se toimii tiedonvälittäjänä koko toimitusketjussa ja voidaan skannata kassapäätteellä tai älypuhelimella. Näin se mahdollistaa pakkauksissa vain yhden viivakoodin käytön.

Miten GS1 2D-koodi eroaa tavallisesta QR-koodista?

GS1 2D-koodin merkittävä ero tavalliseen QR-koodiin on, että se sisältää standardin mukaista tietoa ja toimii myös kassapäätteillä. GS1 2D-koodin avoin standardi mahdollistaa, että tieto on rakenteeltaan yhteensopivaa eri toimijoiden järjestelmien kanssa, ja että se on kaikkien toimijoiden vapaasti käyttöönotettavissa.  

Miten GS1 2D-koodi eroaa EAN-viivakoodista?

EAN on lineaarinen viivakoodi. Se sisältää GTIN-tuotetunnisteen, joka kaikilla kaupoissa myytävillä tuotteilla on oltava kassapääteluentaa varten. GS1 2D-koodiin voidaan sisällyttää GTIN-tunnisteen lisäksi muuta standardinmukaista tietoa, kuten erä- tai päiväystiedot.

Mitä GS1 2D-koodin käyttö maksaa?

Kuten muidenkin GS1:n tunnisteiden tekemiseen, GS1 2D-koodiin tarvitaan GS1-yritystunniste. Jos yrityksellä on jo tuotteiden EAN-viivakoodien tekemistä varten käytössään GS1-yritystunniste, voidaan samaa yritystunnistetta ja siitä muodostettuja GTIN-tuotetunnisteita käyttää myös GS1 2D-koodeissa. Näin ollen GS1 2D-koodien käyttö ei aiheuta muutoksia yrityksen GS1:lle maksamiin vuosimaksuihin.

Jos yrityksellä ei vielä ole GS1-yritystunnistetta, voi sen tilata GS1:n verkkokaupasta.

Onko GS1 2D-koodin käyttöönotto pakollista?

Yritys voi itse päättää, kokeeko se GS1 2D-koodin tuomat hyödyt kuten tehokkaamman kuluttajaviestinnän omille tuotteilleen tarpeellisiksi. Käyttöönotto on siis vapaaehtoista.

Poistuuko EAN-viivakoodi markkinoilta?

GS1 tuo GS1 2D-koodin markkinoille perinteisen EAN-viivakoodin rinnalle. EAN-viivakoodia voi edelleen käyttää, jos yritys kokee sen riittävän tarpeisiinsa. 

 

Kysymyksiä käyttötapauksista

Miten GS1 2D-koodi tukee kuluttajaviestintää?

GS1 2D-koodi voidaan skannata älypuhelimella, kuten tavallinen QR-koodi, jolloin se vie kuluttajan suoraan tuotteen tietoihin verkossa. Kuluttajapalautteet, vastuullisuustiedot, kierrätysohjeet, käyttö- ja huolto-ohjeet, resepti-ideat, kampanjat, kilpailut, somekanavat... Verkossa viestinnän mahdollisuuksien määrä kuluttajille on yhtä rajaton, kuin tuotemerkin omistajan mielikuvitus.

Tuotepakkauksissamme on jo QR-koodit kuluttajaviestintään. Mihin tarvitsemme GS1 2D-koodia?

Perinteisesti kuluttajatuotteissa käytetyt QR-koodit ovat markkinoinnillisia ja liittyvät usein yksittäiseen kampanjaan. Pakkaukseen painetun QR-koodin rinnalle tarvitaan tällöin myös EAN-viivakoodi toimitusketjun tarpeisiin. GS1 2D-koodi yhdistää sekä markkinoinnin että toimitusketjun erilaiset tarpeet. Koodin vahvuus onkin siinä, että yksi viivakoodi pakkauksessa kykenee tekemään kaiken sen mitä perinteinen QR-koodi on tehnyt ja sen lisäksi se toimii toimitusketjun tuotetunnistuksessa aina valmistajalta kaupan kassapäätteelle saakka.

Miten GS1 2D-koodi auttaa kehittämään yrityksen verkkosisältöjä?

GS1 2D-koodin myötä fyysisestä pakkauksesta tulee yrityksen ja tuotteen digitaalinen markkinointikanava. Koodin skannauksista yritys saa analytiikkaa verkkoliikenteestään ja pystyy sen avulla kehittämään kuluttajia kiinnostavia sisältöjä. GS1 2D-koodista pystyy myös ohjaamaan kuluttajan suoraan palautteenantokanaviin ja tekemään siten juuri kyseiseen tuotteeseen kohdistuvan palautteen antamisesta helppoa.

Miten GS1 2D-koodi auttaa yrityksen sisäisessä tiedonhallinnassa?

GS1 2D-koodin käyttö kannustaa yritystä kokoamaan yhteen kaiken niin kuluttajille, viranomaisille kuin toimitusketjun eri osillekin kohdennetun tuotetiedon. Kun tieto on verkossa yhdessä paikassa, toimii se myös yrityksen sisäisenä tietolähteenä esimerkiksi asiakaspalvelulle.

Miten GS1 2D-koodi tukee vientiyrityksiä?

GS1 2D-koodista kuluttaja voidaan ohjata hänen älypuhelimensa kielimääritysten tai sijainnin perusteella eri verkkosisältöihin. Esimerkiksi ruotsalaiselle henkilölle voidaan kohdentaa ruotsinkielistä sisältöä tai Tallinnassa oleva henkilö ohjata paikallisille kampanjasivuille. Myös myymälässä koodin takaa voi löytyä eri sisältöä, kuin kotona skannattaessa. Tarvittaessa yksi koodi siis toimii eri kohdemaissa ja sen takana olevia linkkejä on mahdollista hallinnoida reaaliaikaisesti.

Mitä hyötyä GS1 2D-koodista on elintarvikkeiden näkökulmasta?

Pakkauksessa oleva GS1 2D-koodi voi sisältää elintarvikkeen erä- ja päiväystiedot. Systemaattinen tietojen kuljettaminen pakkauksen kautta järjestelmiin tehostaa toimitusketjun ja varastoinnin hallintaa. Tällöin voidaan tehokkaammin hyödyntää esimerkiksi eräpäivän mukaan muuttuvaa hinnoittelua ja estää vanhentuneen tai takaisinvedetyn erän myynti kassapäätteellä.

GS1 2D-koodista tuotemerkin tai digitaalisen kauppapaikan omistaja voi tarjota erilaisia käyttöideoita, reseptejä ja säilyvyyden pidennysvinkkejä. Verkossa on myös mahdollista ottaa vastaan kuluttajapalautetta, jolloin brändi saa arvokasta tietoa toimintansa kehittämiseksi edelleen.

Mitä hyötyä GS1 2D-koodista on käyttötavaroiden näkökulmasta?

GS1 2D-koodista voi ohjata kuluttajan suoraan esimerkiksi tuotteen käyttöohjeisiin, huoltovinkkeihin, kierrätysohjeisiin ja niin edelleen. Lainsäädännön myötä useille EU:n markkinoille saatettaville käyttötavaratuotteille tulee pakolliseksi digitaalinen tuotepassi, jonka näyttämisvelvoitteet on mahdollista toteuttaa GS1 2D-koodin avulla.

GS1 2D-koodi voi sisältää esimerkiksi sarjanumeron, jolloin jokainen tuote on uniikki yksilönsä, ja voidaan seurata yksittäisen tuotteen kulkua toimitusketjussa. Tuotevalmistaja voi todentaa valmistamansa tuotteet ja kauppa varmentaa myytävien tuotteiden aitouden ja tunnistaa tuoteväärennökset.

Miten GS1 2D-koodi auttaa EU:n lainsäädännöstä tulevien vaatimusten noudattamisessa?

Tuleva EU-lainsäädäntö edellyttää merkittävästi enemmän tuotteista kerättävää ja jaettavaa tietoa. Kun pakkauksiin mahtuu vain rajallinen määrä tietoa, vie GS1 2D-koodi niin kuluttajan kuin viranomaisenkin verkkoon, missä hänelle voidaan näyttää rajattomasti tietoa.

Hyvä esimerkki GS1 2D-koodin hyödyntämismahdollisuuksista on vuoden 2023 lopussa alkoholituotteiden tuotemerkintöihin voimaanastunut ravintotietojen uudistus, jonka mukaan muut kuin ainesosatiedot voidaan tarjota kuluttajille myös digitaalisessa muodossa.

Toinen esimerkki on digitaalinen tuotepassi, jonka asetusehdotuksessa on määritetty, että tiedot tulee olla digitaalisesti luettavissa tuotteessa olevan QR-koodin takaa.

Tuotetietovaateiden kasvaessa on todennäköistä, että vastaava ohjaus digitaalisen tiedon luo vähitellen yleistyy.

Miten GS1 2D-koodi toimii kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jäljitettävyysvaatimusten ja EU:n yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) noudattamisessa?

Kun kalastus- tai vesiviljelytuotteen GS1 2D-koodiin sisällytetään valmistuserän tunnus, voidaan toimitusketjussa seurata ja jakaa digitaalisesti kyseiseen erään liittyviä tietoja, kuten tuotteen alkuperätietoja. 

Onko GS1 2D-koodista hyötyä tupakan erävalvonnassa?

Suomen markkinoilla käytössä oleva tupakan erävalvonnan nykyinen järjestelmä ei pohjaudu GS1-standardeihin, joten GS1 2D-koodi ei suoraan siihen toimi. Koodin avulla voidaan kuitenkin ohjata verkossa näytettävään tietoon. 

 

Kysymyksiä teknisestä näkökulmasta

Mitä tietoa GS1 2D-koodiin voi sisällyttää?

GS1 2D-koodi sisältää GTIN-tuotetunnisteen, kuten perinteinen lineaarinen EAN-viivakoodi. Sen lisäksi GS1 2D-koodiin voidaan sisällyttää standardinmukainen tieto esimerkiksi tuote-erästä, parasta ennen -päiväyksestä tai vaikka sarjanumerosta. Standardi kattaa satoja tietoparametrejä ja koodiin voidaan sisällyttää myös yrityksen sisäisiä ohjaustietoja. GS1 2D-koodiin sisällytettävän tiedon määrässä periaatteessa ole rajoitteita, mutta tietojen määrä kannattaa kuitenkin pitää hallittuna, jotta QR-koodin koko ei kasva liikaa.  

Päätyykö kuluttaja QR-koodin skannattuaan GS1:n tai jonkun järjestelmätoimittajan verkkosivuille?

Ei. Tuotemerkin omistaja hallinnoi, mihin verkkosisältöön GS1 2D-koodin mukaisen QR-koodin skannaus ohjaa.

Miten GS1 2D-koodiin upotettu url-osoite muodostuu?

GS1 suosittelee, että url-osoitteen alussa on tuotemerkin omistajan tai tuotteen nimi, jotta kuluttaja kokee koodin skannauksen luotettavaksi. Sen jälkeen osoitteeseen tulee standardin määrittämällä tavalla tuotteen GTIN-numero sekä mahdolliset lisätiedot, kuten eränumero tai päiväystieto.

Mikä on GS1 2D-koodin yhteydessä mainittu GS1 Digital Link?

GS1 Digital Link -standardi laajentaa GS1-tunnisteiden tehoa ja joustavuutta määrittelemällä, kuinka ne koodataan verkko-osoitteiksi (uri/url). Kun esimerkiksi QR-koodin url-osoite tyypillisesti viittaa yhdelle tietylle verkkosivustolle, GS1 Digital Linkin uri-syntaksi mahdollistaa erilaisten linkkien yhdistelmän. Se toimii ikään kuin linkkivalikkona, mihin eri kohderyhmät voidaan eri tilanteissa ohjata. 

 

Kysymyksiä käyttöönotosta

Miten käyttöönotossa kannattaa lähteä liikkeelle?

Tuotemerkin omistajan kannattaa aloittaa GS1 2D-koodin käyttöönotto kuluttajaviestinnän näkökulmasta. Se tarkoittaa tuotteen verkkosisältöjen suunnittelua ja rakentamista tukemaan tuotekohtaista viestintää. Mihin sisältöihin kuluttaja halutaan ohjata? Halutaanko viestejä kohdentaa esimerkiksi eri sijaintien perusteella? Miten toteutamme verkkosivuanalytiikan? Koska kuluttajat skannaavat koodin älypuhelimellaan, tulee verkkosisällöt toteuttaa mobiilikäyttöä ajatellen.

Esimerkiksi erä- ja päiväystietojen sisällyttäminen GS1 2D-koodiin vaatii, että koodi painetaan pakkauksiin vasta tuotantolinjalla, mikä edellyttää kuluttajaviestintää suurempia prosessi- ja järjestelmämuutoksia. Niiden suunnittelu ja toteuttaminen kannattaa jo aloittaa, mutta ne vievät enemmän aikaa.

Käyttöönottoa suunnittelevan kannattaa olla yhteydessä GS1 Finlandiin. Autamme mielellämme.

Mitä GS1 2D-koodin käyttöönotto edellyttää toimitusketjulta?

Muutos kohti GS1 2D-koodin käyttöä on osa kaupan ja elintarvikealan seuraavien vuosien globaalia kehitystä ja edellyttää koko toimialan välistä yhteistyötä. Jotta siirtyminen toteutuu, on tavarantoimittajien tehtävä muutoksia omiin tuotantoympäristöihinsä uusien merkintöjen tuottamiseksi samaan aikaan kun kaupparyhmien on päivitettävä tietojärjestelmiään ja prosessejaan uusien merkintöjen hyödyntämiseksi.

Mitä jos lisäämme tuotepakkauksiimme GS1 2D-koodit ennen kuin kauppojen kassapäätteet pystyvät niitä lukemaan?

Tuotemerkin omistajan ei ole realistisesti mahdollista toteuttaa kaupparyhmäkohtaisia pakkauksia. GS1 suosittelee siirtymäaikaa, joka tarjoaa jokaiselle yritykselle joustavan mahdollisuuden edetä uudistuksessa itselleen sopivalla aikataululla. Siirtymäaika merkitsee käytännössä sitä, että tuotepakkauksissa on samaan aikaan käytössä kaksi erilaista viivakoodia tuotteen tunnistamiseen: nykytilassa käytössä oleva EAN-viivakoodi ja uusi GS1 2D-viivakoodi. Tilanteessa tulee huomioida niin viivakoodien sijoittelu kuin viivakoodilukijoiden toiminta. Yksittäisen tuotteen elinkaaren aikana tuotetta käsitellään ja tuotteen viivakoodi luetaan useissa eri prosessivaiheissa.

Hidastaako GS1 2D-koodin lukeminen kassapäätetyöskentelyä?

GS1 on suorittanut viivakoodien luentaan liittyviä testejä Memphisin yliopistossa. On varmistettu, että GS1 2D-koodin toimintavarmuus ja nopeus ovat vähintäänkin yhtä hyviä kuin perinteisen EAN-viivakoodin. Myöskään suurempi tietosisältö ei vaikuta koodin toimivuuteen kassapäätteillä.

Milloin GS1 2D-koodit ovat käytössä Suomessa?

GS1 Finlandin tavoitteena on, että GS1 2D-koodeja aletaan käyttää mahdollisimman pian myös Suomessa, koska koodin käyttöönotto tuo paljon hyötyjä koko toimitusketjulle. Maailmalla on jo toteutettu onnistuneita pilotteja ja käyttöönottoja, joten Suomen on hyvä olla valmiina, kun monikansallisten brändien GS1 2D-koodit tulevat myös meidän kauppoihimme.

Kansallista päätöstä GS1 2D-koodin käyttöönotosta ei Suomessa ole. GS1:n globaali tavoite on, että vuonna 2027 kassapäätteet pystyvät lukemaan GS1 2D-koodeja.

GS1 2D-koodi

Miltä viivakoodin tulevaisuus näyttää? Voiko yhtä koodia käyttää jatkossa palvelemaan sekä kaupan arvoketjua että kuluttajia? Tutustu uuden, älykkäämmän GS1 2D-koodin tarjoamiin mahdollisuuksiin.