Uutinen

Pakkaushierarkia on tuotetietojen runko

Pakkaushierarkia-myytävä-monipakkaus
Synkassa pakkaushierarkia koostuu kolmesta eri tasosta, jotka ovat vähittäistuote, kuljetuspakkaus ja lava. Pakkaushierarkia antaa tuotetiedoille rungon ja rakenteen. Näin tietojen vastaanottajat löytävät oikeat tiedot oikeasta paikasta, ja eri pakkausten sisältö ymmärretään varmasti oikein.

Tuotteet muodostavat Synkassa pakkaushierarkian, joka koostuu kolmesta eri tasosta: vähittäistuote, kuljetuspakkaus ja lava. Pakkaushierarkiat rakennetaan sen mukaan, miten tuotteita pakataan ja toimitetaan. Aina kaikkia hierarkian tasoja ei ole tai vastaavasti esimerkiksi lavoja voi olla kaksi päällekkäin.  

Perus pakkaushierarkia

 

Pakkaushierarkia antaa tuotetiedoille rungon ja rakenteen. Näin tietojen vastaanottajat löytävät oikeat tiedot oikeasta paikasta, ja eri pakkausten sisältö ymmärretään varmasti oikein. 

Tallentaessasi tuotetietoja Synkkaan kannattaa aloittaa aina pakkaushierarkiasta.

1. Piirrä paperille oman tuotteesi pakkaushierakia 

  • Millaisiin kuljetuspakkauksiin tai lavoihin tuotetta on pakattu?  
  • Mikä pakkaus sisältää mitäkin pienempää pakkausta?

2. Etsi sopivin ohje esimerkkihierarkioista 

3. Aloita tallennus vähittäistuotteesta 

  • Tallenna hierarkiaohjeen tärkeimmät tietokentät 
  • Tallenna kaikki tuotetta kuvaavat sisällölliset tiedot. Nämä vaihtelevat tuoteryhmittäin ja jopa tuotteittain, mikä johtuu pääosin lainsäädännön velvoitteista. Synkan käyttöliittymä auttaa suurimmassa osassa pakollisista tiedoista varoitus-viesteillä 

4. Vähittäistuotteen päälle tallennetaan tarvittavat kuljetuspakkaukset sekä lavat. 

  • Hyödynnä hierarkiaohjetta  
  • Sisällöllisinä tietoina tallennetaan lähinnä logistisia tietoja ja käsittelyohjeita 

 

Lue ohjeet pakkaushierarkian perustamisesta Synkkaan 

Tarvitsetko koulutusta pakkaushierarkioista?

GS1 järjestää asiakkailleen yrityskohtaisia koulutuksia ja yksi ajankohtainen koulutuksemme keskittyy juuri pakkaushierarkioihin.

Lue lisää pakkaushierarkiat haltuun -koulutuksesta