Uutinen

Pilottiprojekti testasi vesihuoltolaitoksen verkkotiedon hallinnan helpottamista koneluettavan koodin avulla

Kuva koneluettava koodi 1
Muoviteollisuus ry ja yhteistyökumppanit ovat syksyn 2021 aikana kokeilleet muoviputken tuotetiedon siirtämistä koneluettavan koodin avulla.

Muoviteollisuus ry ja yhteistyökumppanit ovat syksyn 2021 aikana kokeilleet muoviputken tuotetiedon siirtämistä koneluettavan koodin avulla. Pilottiprojektin selvitykset GTIN-numeron sisällyttämisestä koneluettavaan koodiin antoivat hyviä tuloksia. Projekti oli osa tuotetiedon tallentamisen helpottamiseen ja vesihuoltolaitosten verkosto-omaisuuden hallinnan tehostamiseen tähtäävää hanketta. Seuraava vaihe on tiedonsiirron yleinen tieto- ja toimintamalli.

Kuva koneluettava koodi 1

Suomen suurimpien vesihuoltolaitosten ja johtavien muoviputkijärjestelmien valmistajien edustajien yhteistyöryhmä toteutti Muoviteollisuus ry:n putkijaoston johdolla syksyn 2021 aikana selvitysvaiheen yhteisessä Koneluettava koodi -hankkeessaan. Ohessa julkaistu selvitysvaiheen tulokset kiteyttävä pilottiprojektin raportti esiteltiin projektin rahoittajille lokakuussa.

Lataa projektin raportti tästä linkistä

Projektissa kokeiltiin muoviputken tuotetiedon siirtämistä koneluettavan koodin avulla muoviputkesta vesihuoltolaitoksen verkkotietojärjestelmään. Tavoite oli varmistua mahdollisuuksista yhdistää asennuskohteessa vesihuoltolaitoksen laitteilla tehtävät koodin lukeminen ja paikkatietojen mittaaminen. Projektissa saatiin hyviä tuloksia laitteiden käyttökokeilusta. 

Kuva koneluettava koodi 2

Selvitysten perusteella aiempaa täsmällisemmillä tuote- ja valmistuserätiedoilla olisi suuri merkitys vesihuoltolaitosten verkosto-omaisuuden hallinnan kehittämisessä. Projektiryhmä arvioi mahdolliseksi sisällyttää koneluettavaan koodiin sekä tuotteen että myös valmistuserän yksilöivän tunnisteen. Koodin sisältämä GTIN-numero mahdollistaisi tuotetiedon automatisoidun hakemisen LVI-INFO-tuotetietorekisteristä. Täsmälliset tuote- ja erätiedot helpottaisivat tuotehyväksyntöjen tarkistamista ja parantaisivat tuotteiden käytönaikaista jäljitettävyyttä.

Koneluettava koodi -hankkeen seuraavaksi vaiheeksi on ideoitu laajasti hyväksyttävissä olevan yleisen tieto- ja toimintamallin laatimista. Digitaalisen tiedon sujuva automaattinen siirtäminen edellyttää yhtenäisiä tiedon perusteita ja tiedonsiirron käytäntöjä. Hankkeen edistämiseksi muoviputkien valmistajien täytyy kehittää koodien tulostamista tuotteisiin ja tuotetiedot sisältävän rekisterin ylläpitoa sekä vesihuoltolaitosten täytyy panostaa koneluennan toteuttamisen mahdollistavaan kehitystyöhön. Tietojärjestelmiä on tarpeen kehittää niin, että koneluetun koodin avulla kerättävä tieto saadaan halutussa muodossa tallennettua vesihuoltolaitosten verkkotietojärjestelmiin.

Pilottiprojektin rahoittivat Muoviteollisuus ry:n putkijaoston jäsenyritykset Pipelife Finland Oy, Uponor Infra Oy ja Wavin Finland Oy sekä vesihuoltolaitosyhteistyön kumppanit Alva-yhtiöt, HS Vesi, Lahti Aqua ja Tampereen Vesi. Projektin käytännön toteutuksesta vastasivat Trimble Solutions Oy, Civilpoint Oy, Keypro Oy, GS1 Finland Oy ja Geotrim Oy. Asiantuntijayhteistyötä projektiryhmä teki erityisesti rahoittajien ja LVI-INFO-tuotetietorekisterin edustajien kanssa.

Lue pilottiprojektin uutinen tästä linkistä

Uutinen on julkaistu alun perin Muoviteollisuus ry:n verkkosivuilla, jonka pääset lukemaan tästä linkistä