Uutinen

Tuotetiedot verkkokaupoissa osa 1: Markkinointiteksti

Graafi-uutinen-tuotiedot-verkkokauppassa-pääkuva
Verkkokaupat hyödyntävät Synkassa annettuja tuotetietoja omilla sivustoillaan. Kun tuotetta ei ole fyysisesti kuluttajan nähtävillä ja tutkittavana, tehdään ostopäätökset tuotteista annettujen tietojen perusteella. Verkossa tuotetietojen merkitys korostuu, kun tuotetta ei näe. Tuotteen kuvaus ja markkinointi täytyy verkkokaupassa tehdä kuvin ja sanoin.

Tässä juttusarjassa esittelemme verkkokaupoissa näkyviä tuotetietoja ja annamme hyödyllisiä vinkkejä tietojen ilmoittamiseen Synkassa.

Kotimaisissa verkkokaupoissa mm. elintarvikkeista on jo kuluttajille paljon tietoa tuotesisällöstä. Näitä ovat esimerkiksi ainesosaluettelot sekä allergeenitiedot. Edellä mainitut tiedot ovat lainsäädännönkin vuoksi pakollisia tietoja ja ne on näytettävä verkkokaupassa - ihan niin kuin fyysisen pakkauksen kyljessäkin. 

Pakollisten tietojen lisäksi kannattaa pohtia, millaisena kuluttaja näkee ja kokee verkkokaupassa myytävän tuotteen. Onko tuotteesta näytettävä kuva hyvä ja onko ominaisuuksista kerrottu riittävästi. Asiaa voi lähestyä esimerkiksi kysymällä itseltään, mitä tietoa itse haluaisin saada kun ostan tuotteen verkkokaupasta. Ja vastaavasti, mikä on se tieto, mitä ilman tuote jää ostamatta.  

Useimmille tuotteille parhaita lisätietoja ovat sanalliset, tuotetta markkinoivat täsmälliset kuvaukset sekä tarvittaessa käyttöohjeet. Synkan avulla voi välittää näitä tekstejä kauppakumppaneille muutaman tärkeimmän tietokentän avulla. On erityisen tärkeää tallentaa tieto oikeaan paikkaan, jotta se välittyy myös verkkoon kuluttajan nähtäville.

 

Markkinointiteksti

Graafi-uutinen-tuotetiedot-verkkokaupassa_markknointitekst

 

 

 

 

 

 

1083, Markkinointiteksti, Trade Item Marketing Message

Markkinointitekstiksi annetaan tieto, jota voidaan hyödyntää tuotteen myynnissä ja markkinoinnissa. Markkinointiteksti välitetään verkkokauppaan kuluttajan nähtäville. Kerro tässä tuotteesi ominaisuuksista ja hyödyistä.

Tällä hetkellä Synkassa olevilla tuotteilla vain n. 10%:lla on annettuna myös Markkinointiteksti. Kuluttajalle markkinointitekstillä voi olla suuri merkitys, kun samankaltaisia tuotteita vertaillaan keskenään. Sanallinen kuvaus täydentää ainesosalistan ja ravintosisällön tietoja. 

Esimerkki Synkassa annetun markkinointitekstin näkyvyydestä Foodie.fi-palvelussa:

Kuva-uutinen-tuotetiedot-verkokkaupassa-foodie-jaffa