Uutinen

Visiona Maailman kuluttajalähtöisin ruoan arvoketju 2025

Kaupan HeVi-osasto
Suomen päivittäistavarakauppa ja elintarviketeollisuus ovat sitoutuneet koko toimialaa koskevaan yhteiseen kehittämiseen visiona Maailman kuluttajalähtöisin ruoan arvoketju 2025.

Vähittäiskaupassa koettiin merkittävä muutos liki 50 vuotta sitten, kun kaupan ja teollisuuden toimijat sopivat Yhdysvalloissa standardoidusta tavasta yksilöidä myytävät tuotteet ja merkitä ne kassatyön nopeuttamiseksi sähköisesti luettavilla viivakoodeilla. Toimintatapa laajeni sittemmin ympäri maailman. Muutoksen mahdollisti tavarantoimittajien ja kaupan yhteinen tahtotila kehittää toimialaa, ottaa käyttöön yhdessä sovitut, standardoidut toimintatavat ja hyödyntää käytettävissä olevaa teknologiaa.

Olemme nyt vastaavan muutoksen alussa. Suomen päivittäistavarakauppa ja elintarviketeollisuus ovat kartoittamassa mahdollisuuksia kehittää yhdessä ruoan arvoketjua ja sen kuluttajalähtöisyyttä. Elintarviketeollisuusliitto ry ja Päivittäistavarakauppa ry jäsenyrityksineen haluavat parantaa arvoketjun yhteistyötä ja edistää tuotteisiin liittyvän tiedon liikkumista yli organisaatiorajojen ja ovat tehneet päätöksen osallistua GS1 Finlandin fasilitoimaan Yhteinen tietomalli -hankkeeseen sekä allekirjoittaneet siihen liittyvän julkilausuman:

Visiona Maailman kuluttajalähtöisin ruoan arvoketju 2025

Vaatimukset elintarvikkeiden toimitusketjun kehittämiseksi ovat nousseet viime aikoina merkittävästi, kun kuluttajien kiinnostus tuotteiden ja niiden raaka-aineiden alkuperään, turvallisuuteen sekä yritysten vastuullisuuteen on kasvanut. Toimitusketjun kehittämistä kuluttajien kasvaviin tarpeisiin vastaamiseksi ei kukaan voi tehdä yksin, vaan se edellyttää arvoketjun toimijoiden yhteistyötä ja tiedon saumatonta sekä reaaliaikaista liikkumista yli organisaatiorajojen.

Me allekirjoittaneet olemme ottaneet kuluttajien haasteen vastaan ja haluamme tavoitella yhdessä Suomeen maailman kuluttajalähtöisintä ruoan arvoketjua. Tavoite on mahdollista saavuttaa hyödyntämällä laajamittaisesti globaaleja GS1-standardeja, jotka luovat pohjan tiedolle kuluttajien palvelemiseksi.

Tähän edelläkävijöiden joukkoon kutsumme kaikki mukaan!

Yhteinen tietomalli -projekti käynnistyy

Lokakuussa 2020 alkava kehitystyö käynnistyy Yhteinen tietomalli -projektilla, jonka tavoitteena on määritellä yhteistyössä arvoketjun toimijoiden kesken GS1-standardeihin pohjautuva yhteinen käsitemalli sekä tietomalli. Yhteinen tietomalli varmistaa tiedon saumattoman liikkumisen yritysten välillä ja luo vahvan perustan, jota hyödyntäen yritykset voivat luoda omia kuluttajia palvelevia ratkaisujaan ja optimoida omaa liiketoimintaansa. Keväälle 2021 kestävässä projektissa luodaan lisäksi tiekarttaehdotus tuleville vuosille tietomallin toteuttamiseksi, jossa huomioidaan sen vaikutuksia osapuolten prosesseihin, rajapintoihin ja tietojärjestelmiin.

Projektiin osallistuvat Apetit Oyj, Atria Suomi Oy, Fazer, HKScan Oyj, Kesko Oyj, Lidl Suomi, SOK, Valio Oy ja Wihuri Oy Aarnio.

Yhteinen tietomalli -projektin ohjausryhmän muodostavat Ari Akseli (Kesko Oyj), Mika Ala-Fossi (Atria Suomi Oy), Markus Hellström (Fazer), Annikka Hurme (Valio Oy), Arttu Laine (SOK), Jari Leija (HKScan Oyj), Kari Luoto (PTY), Esa Mäki (Apetit Oyj), Nicholas Pennanen (Lidl Suomi) ja Heli Tammivuori (ETL).

Lue lisää aiheesta tästä linkistä