Uutinen

Yksilöllinen tuotetunnus on rakennusalan digitaalisen toimitusketjun ensimmäinen askel

Rakennusala miehet rakennuspiirrosten parisssa
Tuotteen yksilöllinen tunnistaminen on ensimmäinen askel matkalla alan yhteiseen ”digitaaliseen kieleen”.

Yhteinen sähköinen tiedonvaihto rakennusalan toimijoiden välillä voi nopeuttaa merkittävästi nykyisiä hyvin manuaalisia prosesseja, vähentää virheitä rakennusprosessin aikana sekä lisätä tehokkuutta tilaus- ja toimitusketjun eri vaiheissa. Tuotteen yksilöllinen tunnistaminen on ensimmäinen askel matkalla alan yhteiseen ”digitaaliseen kieleen”.

Maailmanlaajuisesti yhtenäiset tuotetiedot ovat digitaalisen siirtymän ytimessä

Jos rakennusala haluaa digitalisoida palvelujaan, sen on otettava käyttöön standardoituja tietoprosesseja ja keskityttävä luomaan jokaiselle tuotteelle globaalisti yksilöllinen tunniste sekä tarvittavat tietoattribuutit. Rakennusalan tuotetietojen nykyiset toimijakohtaiset keräys- ja hallintatavat ovat tehottomia, koska ne johtavat tietojen siiloutumiseen toimitusketjun eri vaiheissa, vaikeuttavat tietojen jakamista toimijoiden välillä sekä haittaavat prosessien automatisointia.

Standardoidut koneluettavat tuotetiedot, tiedonhallintaprosessit ja datan avaaminen eri sidosryhmien välillä on avain digitaaliseen toimitusketjuun. Näin rakentamisessa voidaan kuroa umpeen se kuilu, joka tällä hetkellä vallitsee etukäteen suunnitellun ja toteutuneen tiedon välillä. Samalla pystytään paremmin vastaamaan asiakkaiden ja valvovien viranomaisten tarpeisiin sekä kehittämään uusia digitaalisia palveluita, joiden avulla rakennusalan yritykset pääsevät mukaan uudenlaiseen digitaaliseen kaupankäyntiin.

Vaihe 1: Tuotteen tunnistaminen

Tuotetietojen vähimmäiskriteerinä on yksilöllinen tuotenumero eli GTIN-koodi (”enari”), jonka avulla tuote voidaan tunnistaa missä päin maailmaa tahansa. Harva meistä on koskaan ajatellut mistä tällaiset tuotteen viivakoodista löytyvät numerot tulevat. Tuotenumeroiden numeroavaruutta hallinnoi globaali voittoa tavoittelematon standardiorganisaatio nimeltä GS1. Sen tehtävänä on varmistaa, että jokaisella tuotteella on uniikki ID ja automaattisesti luettava viivakoodi. Sähköisessä muodossa nämä tiedot luovat tuotteen sähköisesti jaettavan digitaalisen kaksosen.

Kaupan alalla tuotteet on tunnistettu näin jo yli 40 vuoden ajan, mutta rakennusteollisuudessa tunnisteen käyttö ei ole vielä yhtä kattavaa. Täyden tuottavuuspotentiaalin saavuttaminen edellyttää kaikkien tuotteiden standardinmukaista merkintää. Tähän tarvitaan rakennusalan keskeisten toimijoiden vahvaa sitoutumista ja tiivistä yhteistyötä.

Ensimmäiset askeleet Suomessa ja maailmalla

Muutamat alan toimijat ovat jo ryhtyneet toimiin yksilöllisen tunnistamisen ja tietojen standardoinnin saralla. Esimerkiksi Building Smart International vetää yhdessä GS1:n kanssa kansainvälistä Digital Supply Chains in Built Environment (DSCiBE) hanketta, joka on avoin kaikille alan toimijoille. Ruotsissa rakennusalan toimijat ovat tehneet GS1-standardien käytöstä ja hyödyntämisestä yhteisen julkilausuman keväällä 2018. 

Myös Suomessa on ollut liikehdintää asian tiimoilta. GS1 Finland ja Rakennustieto ovat jakaneet ymmärrystä alan toimijoiden keskuudessa. Sekä muutamat suomalaiset toimijat ja hankkeet ovat ottaneet asian työlistalleen.