Blogi

Saint-Gobain: ”Varsinaisia esteitähän yhdenmukaiselle standardille ei ole.”

Ilkka Sartjärvi, Saint-Gobain
Maailmanlaajuisella rakennustuotevalmistajalla Saint-Gobainilla yksilöivät GTIN-koodit löytyvät lähes jokaisesta tuotteesta. Kansainvälisellä toimijalla yhtenäiset yksilöivät koodit auttavat tuotteiden tunnistuksessa eri markkinoilla ja nähdään osana rakennusteollisuuden tulevaisuutta.

Pariisissa päämajaa pitävä Saint-Gobain valmistaa muun muassa kipsilevyjä, eristeitä, pinnoitteita, savisoraa, akustiikkalevyjä ja infraputkia. Suomessa yhtiön tuotebrändeihin kuuluvat Ecophon, Gyproc, Isover, Leca, PAM ja Weber. Saint-Gobainille digitalisaatio on tuonut tuotekonsepteihin ja palveluihin erilaisia tapoja palvella asiakkaita entistä paremmin ja sitä on lähdetty monipuolisesti toteuttamaan kautta yrityksen:

– Toimintamme digitalisoinnissa olemme tutkineet tarjoamiamme palveluita ja mitä uusia mahdollisuuksia niillä olisi tarjota myös digitaalisessa muodossa. Olemme esimerkiksi siirtäneet tuoteratkaisujamme digitaalisiin rakennelaskureihin ja tuotekoulutuksia webinaarimuotoon. Tarjoamme asiakkaillemme myös meidän tuotetietodataamme omasta rajapinnasta, kertoo data- ja digikehityspäällikkö Ilkka Sartjärvi, joka vastaa yrityksen digitaalisista palveluista, kuten brändien kotisivuista ja tuotetietorajapinnoista, sekä sisäisten työkalujen kehityksestä ja ylläpidosta.

 

Sama GTIN-koodi matkassa koko tuotteen elinkaaren ajan

Osa Saint-Gobainin digitalisaatiotyötä ovat myös standardoitujen tunnistenumeroiden, eli GTIN-koodien, käyttöönotto. GTIN-koodit pysyvät tuotteiden mukana läpi niiden elinkaaren ja ovat tärkeitä tuotteiden tunnistuksessa sekä sisäisessä logistiikassa. 

– Tavoitteenamme on, että meidän jokaisella nimikkeellä on oma uniikki GTIN-koodi, mikä pysyy tuotteen mukana valmistuksesta käyttöön asti. Kansainvälisenä toimijana meillä on täällä Suomessakin tuotteita, jotka olemme valmistaneet muualla maailmassa. GTIN-koodit auttaa tuotteen tunnistamisessa koko sen matkan ulkomailta tänne Suomeen ja Suomesta eteenpäin kumppaneillemme ja asiakkaillemme, kuvaa Sartjärvi.

GTIN-koodien taakse tuotevalmistajat voivat digitaalisessa muodossa lisätä tuotteen kaikki dokumentit, kuten esimerkiksi sen suoritustasoilmoitukset ja asennus- ja huolto-ohjeet. Sartjärvi näkeekin, että standardisoitujen tunnisteiden käyttö on tärkeä osa rakennusalan tulevaisuutta:

– Tehtaat, jälleenmyyjät ja työmaat hyödyntävät yhä enemmän nykyajan työkaluja ja se, että saamme rakennusmateriaalit koneluettavaan muotoon edesauttaa tätä kehitystä. Kun tuotteella on standardisoitu tuotekoodi, joka seuraa sitä läpi tuotteen elinkaaren, se on tunnistettavissa tehtaalla, jälleenmyyjällä, työmaalla ja loppukäyttäjällä. GTIN-koodin avulla esimerkiksi asentaja voi hakea netin välityksellä tai tietokannasta tuotteen asennus- ja huolto-ohjeet missä vain.

 

GTIN-koodit helpottaa yhteistyötä asiakkaiden kanssa

Sartjärvi kertoo, että usea Saint-Gobainin asiakas hyödyntää GTIN-koodeja tunnistetietoina. Yhteinen standardi on kätevä niissä tilanteissa, kun Saint-Gobain haluaa siirtää tuotetietoja asiakkaalleen. Tuotteen yhdistäminen tietokannasta toiseen käy helposti GTIN-koodilla ja koodi myös pysyy samana riippumatta siitä, onko tuote valmistettu Suomessa, Tšekissä, USA:ssa tai muualla. 

Sartjärvi toivoo, että useampi rakennusalan toimija käyttäisi GS1:n maailmanlaajuisia standardeja, niin että digitalisaatiota voitaisiin toteuttaa alalla vielä laajemmin:

– Näen, että digitalisoitu tuotetieto ja dokumentointi on tulevaisuudessa helposti saatavilla kaikille sitä tarvitseville. Rakentamisen eri ammattilaiset, olivat he sitten suunnittelijoita, asentajia tai työmaamestareita, pääsevät heidän tarvitsemaansa tietoon ja tuotedataan käsiksi mobiililaitteilla alan toimijoiden rajapinnoista. Tuotetiedon siirtäminen digitaaliseen, koneluettavaan muotoon mahdollistaa sujuvamman tietovirran käyttäjältä toiselle, mikä nostaa työmaatehokkuutta ja helpottaa sekä rakennusalan ammattilaisten että rakennusten loppukäyttäjien arkea.

 

Mitä enemmän GTIN-koodeja käytetään, sitä enemmän koko ala niistä hyötyy

Saint-Gobain on jo pidemmän aikaa ollut mukana Rakennusteollisuus RT:n Digiryhmässä, missä GTIN-koodien käyttöä rakennusalalla edistetään. Sartjärvi pitää yhteistyötä asian ympärillä tärkeänä:

– Näemme Digiryhmän loistavana keskustelukanavana rakennusalan toisten vaikuttajien kanssa. Rakennusalan digitalisaatio ei onnistu yhden toimijan toimesta vaan siihen tarvitaan yhteinen ymmärrys suunnasta, mihin haluamme alana mennä. Digiryhmässä voimme yhdessä näyttää esimerkkiä sekä miettiä, miten voimme tukea alaa kokonaisuudessaan digitalisoitumisen eri haasteissa.

Vaikka standardien laajamittainen käyttö vaatii rakennusalan toimijoilta uusia toimintatapoja ja työtä, Sartjärvi ei näe käyttöönotolle suuria esteitä.

– Varsinaisia esteitähän yhdenmukaiselle standardille ei ole. GS1 on jo maailmalla käytössä oleva, hyväksi havaittu standardijärjestelmä. Käyttöönotto vaatii aktiivisuutta alan jäseniltä sekä alalta itseltään. Mitä enemmän GTIN-koodit ovat käytössä, sitä enemmän me yhdessä niistä hyödymme. Muutos kohti enemmän digitalisoitua tuotetiedon virtaa ei tule tapahtumaan yhdellä harppauksella, vaan se on pitkäjänteisempää työtä, johon tarvitaan tekijöitä tuotteen elinkaaren jokaisesta vaiheesta aina valmistajista rakennuttajiin, asentajiin, suunnittelijoihin ja urakoitsijoihin.

Tuotteiden yksilöllinen tunnistaminen on ensimmäinen askel matkalla rakennusalan yhteiseen ”digitaaliseen kieleen”.