Rakennusala mies työmaalla työssä

Kiinteistö- ja rakennusala

Tuotteiden yksilöllinen tunnistaminen on ensimmäinen askel matkalla rakennusalan yhteiseen ”digitaaliseen kieleen”. GS1 tarjoaa tähän ratkaisun maailmanlaajuisilla standardeilla.

GS1-standardien käyttöönottoa rakennusalalla edistetään tällä hetkellä aktiivisesti useissa maissa. Yksi toimialan tuottavuuden kasvua ja digitalisoitumista hidastava tekijä on ollut se, ettei toimiala ole ottanut yhteisesti käyttöön tuotteiden yksilöintiin, tunnistamiseen ja tiedonjakoon liittyviä globaaleja standardeja. Yhteisten standardien avulla voitaisiin parantaa merkittävästi alan toimijoiden prosesseja, vähentää virheitä rakennusprosessin aikana sekä lisätä tehokkuutta tilaus- ja toimitusketjun eri vaiheissa.

 

GS1-standardien hyödyt kiinteistö- ja rakennusalalle

Vastuullisuus, turvallisuus ja jäljitettävyys 

GS1-standardit tehostava tiedonkulkua ja läpinäkyvyyttä toimijoiden välillä. Tämä edistää arvoketjun turvallisuutta, vastuullisuutta ja jäljitettävyyttä.

Digitalisointi ja automaatio 

GS1-standardit mahdollistava digitaaliset ja automatisoidut tietovirrat. Aikaa säästyy ja kustannukset pienenevät, kun toimituksia ja jakelua voidaan hallita tehokkaammin.

Lakisääteisten vaatimusten täyttäminen 

GS1-standardeja päivitetään alan ja viranomaisten muuttuvien vaatimusten mukaisesti. Ne antavat tuotemerkin omistajalle enemmän turvaa sekä lisäävät ostajien ja kuluttajien luottamusta tuotteisiin.

 

GTIN-koodin käyttöönotto kiinteistö- ja rakennusalalla

GS1 tekee tiivistä yhteistyötä eri kiinteistö- ja rakennusalan toimijoiden kanssa erityisesti GTIN-tuotetunnisteen (Global Trade Item Number) käyttöönotossa. GTIN mahdollistaa jokaisen rakennustuotteen yksilöinnin ja tunnisteeseen voidaan yhdistää esimerkiksi sarjanumero, erä- sekä päivämäärätiedot. GTIN-koodin avulla voidaan luoda yksilöidyn tuotteen digitaalinen kaksonen.

Kun rakennustuotteita valmistavat ja myyvät yritykset yksilöivät ja merkitsevät tuotteensa yhtenäisellä tavalla, voidaan niihin liittyvää tietoa hyödyntää tehokkaasti läpi koko rakennuksen elinkaaren. Esimerkiksi rakennusvaiheessa tarvitaan selkeä tieto siitä, mitä tuotteita toimitetaan työmaalle ja mihin ne tulee toimittaa. Kun rakennettaessa käytettävät materiaalit dokumentoidaan ja tiedetään tarkalleen mitä tuotteita on käytetty, voidaan tietoa hyödyntää tulevaisuudessa myös rakennuksen ylläpidon, kunnostuksen ja purkamisen yhteydessä.

Mitä GTIN mahdollistaa rakennusalalle?

Materiaalivirtojen tehokkaan tiedonhallinnan avulla voidaan parantaa rakennusalan tuottavuutta. Yksilöivän GTIN-koodin käyttö koko arvoketjussa mahdollistaa standardimuotoisen tuotetiedon reaaliaikaisen hyödyntämisen niin rakentamisen aikana kuin sen jälkeenkin: tehtaalta työmaalle, asennuspaikalle ja sieltä aina valmistuneen rakennuksen digitaaliseen osaluetteloon.

Standardoitu tiedonhallinta luo edellytykset rakennusalan yhä laajenevalle digitalisoinnille ja automatisoinnille, minkä myötä se avaa mahdollisuuksia parantaa rakentamisen tehokkuutta, laatua, työturvallisuutta sekä vastuullisuutta.

Mitä GTIN-koodin käyttö tarkoittaa kiinteistön ylläpidolle?

Digitaalinen tieto rakennusprojektissa käytetyistä tuotteista, materiaaleista ja esivalmisteista jää loppukäyttäjälle. Kun tieto on GTIN-koodin ansiosta koneluettavaa ja tietokantoihin tallennettavissa, mahdollistuu älykäs elinkaarenhallinta koko kiinteistön ylläpidon ajan. Oikea tieto turvaa rakennuksen oikeaoppisen huollon yli vuosikymmenten. Tieto on käytössä myös aikanaan, jos rakennuksen purkaminen on ajankohtaista.

Toimialalta odotetaan aktiivisuutta

Onnistunut GTIN-koodien käyttöönotto ja siitä seuraavien hyötyjen toteutuminen vaativat aktiivisuutta useilta alan eri toimijoilta.

  • Rakennusteollisuuden yritysten tulee hyödyntää GTIN-koodiin sidottuja tuotetietoja prosesseissaan.
  • Rakennustuoteteollisuuden ja toimittajien tulee varmistaa, että kaikilla heidän tuotteillaan on yksilölliset GTIN-koodit.
  • Kaikkien alan tuotetietokantojen tulee vaatia GTIN-koodin käyttöä pakollisena tunnistenumerona tuotteille.
  • Alalla käytettävien tietojärjestelmien tulee kyetä käsittelemään GTIN-koodeja.
  • GTIN-koodien käytössä tulee noudattaa GS1-standardin määrittelemiä sääntöjä.

GTIN-koodit rakennustuoteteollisuudessa – kysymyksiä ja vastauksia

Miksi juuri GTIN? Miksi tarvitsen GTIN-koodeja? Pitääkö koodit ilmoittaa johonkin? Koostimme vastauksia GTIN-koodien käyttöön liittyviin kysymyksiin.

LVI- ja sähkönumeroihin perustuvien GTIN-koodien rekisteröinti yritykselle

LVI- ja sähköteknisten tuotteiden GTIN-koodien muodostamisen käytäntö on muuttunut. GS1 Finland tarjoaa mahdollisuuden rekisteröidä tuotteillanne käytössä olevat LVI- tai sähkönumeroihin perustuvat GTIN-koodit maksutta yrityksen omiin nimiin. 

Uutisia ja blogeja

Katso, miten GS1-standardeja voidaan hyödyntää kiinteistö- ja rakennusalalla

This content is only visible when the visitor has consented to marketing cookies.
Please accept marketing-cookies to watch this video.
Building on strong foundations

 

GS1 standards in Construction - GS1 Irelandin animaatio yksilöinnin avaimista

 

Haluatko tietää lisää? Ota yhteyttä asiantuntijaamme.

Kuva Petri kasvot2

Petri Leppänen

Development Manager – GS1-standardit ja kiinteistö- ja rakennusala

Lue lisää GS1 Globalin verkkosivuilta