Rakennusala suunnittelupöytä ja alaan liittyviä osia

Kiinteistö- ja rakennusala

Tuotteiden yksilöllinen tunnistaminen on ensimmäinen askel matkalla rakennusalan yhteiseen ”digitaaliseen kieleen”. GS1 tarjoaa tähän ratkaisun maailmanlaajuisilla standardeilla.

Kiinteistö- ja rakennusalalla GS1-standardien käyttöönottoa edistetään tällä hetkellä aktiivisesti useissa maissa. GS1-standardeja voidaan rakennusalalla hyödyntää monin tavoin toiminnan tehostamisessa. Yksi toimialan tuottavuuden kasvua ja digitalisoitumista hidastava tekijä on ollut tuotteiden yksilöintiin, tunnistamiseen ja tiedonjakoon liittyvien globaalien standardien puuttuminen. Yhteisen tuotteiden yksilöinnin ja sähköisen tiedonvaihdon avulla voitaisiin parantaa merkittävästi kiinteistö- ja rakennusalan toimijoiden prosesseja, vähentää virheitä rakennusprosessin aikana sekä lisätä tehokkuutta tilaus- ja toimitusketjun eri vaiheissa.

 

Rakennustuotteiden yksilöinti GTIN-koodien avulla

GS1 tekee tiivistä yhteistyötä eri kiinteistö- ja rakennusalan toimijoiden kanssa erityisesti GTIN-koodin (Global Trade Item Number) käyttöönotossa. GTIN-koodi mahdollistaa jokaisen rakennustuotteen yksilöinnin ja koodiin voidaan yhdistää esimerkiksi sarjanumero, erä- sekä päivämäärätiedot. GTIN-koodin avulla voidaan luoda yksilöidyn tuotteen digitaalinen kaksonen.

Kun rakennustuotteita valmistavat ja myyvät yritykset yksilöivät ja merkitsevät tuotteensa yhtenäisellä tavalla, voidaan niihin liittyvää tietoa hyödyntää tehokkaasti läpi koko rakennuksen elinkaaren. Esimerkiksi rakennusvaiheessa tarvitaan selkeä tieto siitä, mitä tuotteita toimitetaan työmaalle ja mihin ne tulee toimittaa. Kun rakennettaessa käytettävät materiaalit dokumentoidaan ja tiedetään tarkalleen mitä tuotteita on käytetty, voidaan tietoa hyödyntää tulevaisuudessa myös esimerkiksi rakennuksen ylläpidon, kunnostuksen tai purkamisen yhteydessä.

 

GS1-standardien hyödyt kiinteistö- ja rakennusalalle

  • Vastuullisuus, turvallisuus ja jäljitettävyys 

    GS1-standardit tehostava tiedonkulkua ja läpinäkyvyyttä toimijoiden välillä. Tämä edistää arvoketjun turvallisuutta, vastuullisuutta ja jäljitettävyyttä.

  • Digitalisointi ja automaatio 

    GS1-standardit mahdollistava digitaaliset ja automatisoidut tietovirrat. Aikaa säästyy ja kustannukset pienenevät, kun toimituksia ja jakelua voidaan hallita tehokkaammin.

  • Lakisääteisten vaatimusten täyttäminen 

    GS1-standardeja päivitetään alan ja viranomaisten muuttuvien vaatimusten mukaisesti. Ne antavat sinulle tuotemerkin omistajana enemmän turvaa sekä lisäävät ostajien ja kuluttajien luottamusta tuotteisiisi.

GTIN-koodit rakennustuoteteollisuudessa – kysymyksiä ja vastauksia

Miksi juuri GTIN? Miksi tarvitsen GTIN-koodeja? Pitääkö koodit ilmoittaa johonkin? Koostimme vastauksia GTIN-koodien käyttöön liittyviin kysymyksiin.

LVI- ja sähkönumeroihin perustuvien GTIN-koodien rekisteröinti yritykselle

LVI- ja sähköteknisten tuotteiden GTIN-koodien muodostamisen käytäntö on muuttunut. GS1 Finland tarjoaa mahdollisuuden rekisteröidä tuotteillanne käytössä olevat LVI- tai sähkönumeroihin perustuvat GTIN-koodit maksutta yrityksen omiin nimiin. 

Uutisia ja blogeja

Katso, miten GS1-standardeja voidaan hyödyntää kiinteistö- ja rakennusalalla

This content is only visible when the visitor has consented to marketing cookies.
Please accept marketing-cookies to watch this video.
Building on strong foundations

 

GS1 standards in Construction - GS1 Irelandin animaatio yksilöinnin avaimista

 

Haluatko keskustella, miten organisaatiosi voisi hyödyntää GS1-järjestelmää juuri teille parhaalla tavalla? Ota yhteyttä asiantuntijaamme.

Kuva Petri kasvot2

Petri Leppänen

Development Manager