Kiinteistö- ja rakennusala

Yhteisen tuotteiden yksilöinnin ja sähköisen tiedonvaihdon avulla voidaan parantaa merkittävästi kiinteistö- ja rakennusalan toimijoiden prosesseja, vähentää virheitä rakennusprosessin aikana sekä lisätä tehokkuutta tilaus- ja toimitusketjun eri vaiheissa. Tuotteen yksilöllinen tunnistaminen on ensimmäinen askel matkalla alan yhteiseen ”digitaaliseen kieleen”. GS1 tarjoaa tähän ratkaisun maailmanlaajuisilla standardeilla.

GS1 kiinteistö- ja rakennusalan kumppanina

Kiinteistö- ja rakentamisalalla GS1-standardien käyttöönottoa edistetään tällä hetkellä aktiivisesti useissa maissa. GS1-standardeja voidaan rakennusalalla hyödyntää monin tavoin toiminnan tehostamisessa. Yksi toimialan tuottavuuden kasvua ja digitalisoitumista hidastava tekijä on ollut tuotteiden yksilöintiin, tunnistamiseen ja tiedonjakoon liittyvien globaalien standardien puuttuminen.

GS1 tekee tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa erityisesti GTIN-koodin käyttöönotossa. Yksilöllisten GTIN-koodien (Global Trade Item Number) laajempi käyttöönotto mahdollistaa jokaisen rakennustuotteen yksilöinnin. GTIN-koodiin voidaan lisäksi yhdistää esimerkiksi sarjanumero ja erä- sekä päivämäärätiedot, minkä avulla voidaan luoda kyseisellä GTIN-koodilla yksilöidyn tuotteen digitaalinen kaksonen.

Kun rakennustuotteita valmistavat ja myyvät yritykset yksilöivät ja merkitsevät tuotteensa yhtenäisellä tavalla, voidaan niihin liittyvää tietoa hyödyntää tehokkaasti läpi koko rakennuksen elinkaaren. Esimerkiksi rakennusvaiheessa tarvitaan selkeä tieto siitä, mitä tuotteita toimitetaan työmaalle ja mihin ne tulee toimittaa. Kun rakennettaessa käytettävät materiaalit dokumentoidaan ja tiedetään tarkalleen mitä tuotteita on käytetty, voidaan tätä tietoa hyödyntää tulevaisuudessa myös esimerkiksi rakennuksen ylläpidon, kunnostuksen tai purkamisen yhteydessä.

Hyödyt toimialalle

  • Kestävä kehitys ja jäljitettävyys 

    GS1-standardit luovat tehokkaampaa tiedonkulkua ja läpinäkyvyyttä toimijoiden välillä. Tämä edistää arvoketjun turvallisuutta, kestävyyttä ja jäljitettävyyttä.

  • Digitalisointi ja automaatio 

    GS1-standardit mahdollistava digitaaliset ja automatisoidut tietovirrat. Aikaa säästyy ja kustannukset pienenevät, kun toimituksia ja jakelua voidaan hallita tehokkaammin.

  • Lakisääteisten vaatimusten täyttäminen 

    GS1-standardeja päivitetään alan ja viranomaisten muuttuvien vaatimusten mukaisesti. Ne antavat sinulle tuotemerkin omistajana enemmän turvaa sekä lisäävät ostajien ja kuluttajien luottamusta tuotteisiisi.

Building on strong foundations

 

GS1 standards in Construction - GS1 Irelandin animaatio yksilöinnin avaimista

LVI- ja sähkönumeroihin perustuvien GTIN-koodien rekisteröinti

GS1 Finland tarjoaa mahdollisuuden rekisteröidä tuotteillanne käytössä olevat LVI- tai sähkönumeroihin perustuvat GTIN-koodit maksutta yrityksen omiin nimiin. 

Ota yhteyttä

Kuva Petri kasvot2

Petri Leppänen

Development Manager