Ohje

Luomutietojen ilmoittaminen

Vähittäiskauppatuotteiden ja HoReCa-tuotteiden erot

Tietojen ilmoittamisessa vähittäiskauppa- ja HoReCa-tuotteille on eroja. Mikäli tuote menee kumpaankin jakeluketjuun, silloin noudatetaan vähittäiskauppatuotteille tarkoitettua ohjetta.

Vähittäiskauppatuotteet

Kuluttajalle tarjottavaa tietoa erilaisista tuotteiden lisäarvotekijöistä kehitetään yhä läpinäkyvämmäksi ja yksiselitteisemmäksi. Tämä vaikuttaa myös tuotetietopankissa ilmoitettavien tuotetietojen merkitsemiseen. Tieto tuotteen luomulisäarvomerkinnöistä tulee ilmoittaa Synkan tuotetiedoissa vain, mikäli vastaava tieto/merkki on myös tuotteen pakkauksessa.

HoReCa-tuotteet

HoReCa-tuotteille voidaan ilmoittaa tieto luomusta, vaikka tietoa/merkkiä ei ole annettuna tuotteen pakkauksessa. HoReCa-tuotteilla kuluttaja ei tee vertailua tuotteen pakkauksen ja ilmoitettujen tietojen välillä. HoReCa-toimijat tarvitsevat kuitenkin nämä tiedot, jotta he voivat palvella kuluttajia paremmin.

Luomutuotteiden tiedot

Luomutuotteille on annettava tieto valvontaviranomaisen tunnusnumerosta (luomusertifikaatista). Valvontaviranomaisella tarkoitetaan tahoa, joka on sertifioinut luonnonmukaisia tuotteita valmistavan yrityksen luonnonmukaiseksi tuottajaksi Euroopan neuvoston maataloustuotteiden luonnonmukaista tuotantoa koskevan asetuksen (ETY) Nr. 834/2007 mukaan.

Tuotetietopankissa Viljely- ja jalostustiedot -osiossa luomutuotteelle annetaan seuraavat tiedot:

  • Luomutuotteen tyyppi
  • Luomusertifikaatti-kentässä ilmoitetaan valvontaorganisaation tai viranomaisen tunnusnumero. Tämä tunnus löytyy tyypillisesti myös tuotepakkauksessa.
  • Luomusertifikaatille ilmoitetaan myös sertifikaatin voimassaolon alkamispäivämäärä ja päättymispäivämäärä.
  • Lisäksi tuotteelle lisätään Luomu-pakkausmerkki, mikäli tuotteella sellainen on.
  • Luomutieto on mahdollista antaa tietyille tuotteille myös GPC-ryhmittelyn Attribuuteissa. Tämän tiedon voi antaa aiempien luomutietojen lisäksi.

 

Tuotteen pakkausmerkit

Alla olevassa listauksessa on mallit virallisista luomumerkeistä.