Ohje

GS1 Synkka – Integraation toteuttaminen

Järjestelmäintegraatiolla tarkoitetaan lyhyesti eri järjestelmien ja ohjelmistojen liittämistä toisiinsa. Integroimalla GS1 Synkka -tuotetietopalvelun yrityksen olemassa oleviin järjestelmiin (esim. ERP, PIM, CMS, graafinen tuotanto) varmistetaan, että tuotetiedot ja niihin linkittyvät aineistot ovat aina oikeat ja ajantasaiset. 

Integraatio on hyvä valinta, kun GS1 Synkassa käsiteltävät tietomäärät ovat suuria. Työaikaa säästyy, kun tietoja hallitaan keskitetysti yhdessä paikassa. 

GS1 Synkan tietomalli

GS1 Synkan tietomalli perustuu kansainväliseen GSDN-tuotetietostandardiin, mikä mahdollistaa tuotetietojen välittämisen eri maiden tuotetietopankkien välillä. Tällä hetkellä GDSN-verkostossa on mukana 42 sertifioitua tuotetietopankkia. Pohjoismaista mukana on Suomen lisäksi Ruotsi, Tanska ja Islanti. 

Tietomalli koostuu yhteisistä tietokentistä, mutta myös maakohtaisia eroavaisuuksia tietosisältöjen ja koodilistojen välillä löytyy. GDSN-standardia päivitetään neljä kertaa vuodessa. Päivitysten tuomat muutokset tulee huomioida integraation määrityksissä ja tehdä niihin tarvittavat muokkaukset.

Integraatio tavarantoimittajalle

GS1 Synkkaan on mahdollista lähettää tuotetietoja ja tuotteisiin liittyviä media-aineistoja järjestelmäintegraation kautta.

Integraatio mahdollistaa tuotetietojen ja -aineistojen hallinnan omasta PIM-, ERP- tai DAM-järjestelmästä käsin ilman, että niitä tarvitsee muokata GS1 Synkan käyttöliittymän kautta. Kaikki toiminnot tuotteen perustamisesta muokkaamisen tehdään tällöin oman taustajärjestelmän kautta.

 

Omien tuotetietojen hakeminen GS1 Synkasta

Tavarantoimittaja voi myös kysellä GS1 Synkasta omia tuotetietojaan API-rajapinnan kautta ja hyödyntää tietoja esimerkiksi omilla verkkosivuillaan.

GS1 Synkan tukema sanomaformaatti on XML. Media-aineistoja voi XML-sanoman lisäksi lähettää myös API-rajapinnan kautta. Tuetut XML-sanomien tiedonsiirtoprotokollat ovat AS2 ja FTPS.

Integraatio vastaanottajalle

Tuotetietojen ja -kuvien vastaanottaminen on mahdollista integraation avulla. Tuotetietoja voi vastaanottaa AS2- ja FTP-protokollien lisäksi myös API-rajapinnan kautta.

Integraatioprojektin käynnistäminen

Ennen integraatioprojektin aloittamista on hyvä tarkistaa seuraavat asiat:

  • Yrityksellänne on GS1 Synkka -tuotetietopalvelu käytössä.
  • Yrityksenne oma järjestelmä on kyvykäs lähettämään tai vastaanottamaan tuotetietoja.
  • Olette päättäneet, teettekö integraation itse vai käytättekö kumppania apuna.

Kun olette päättäneet käynnistää integraatioprojektin, ota meihin yhteyttä joko alla olevalla lomakkeella tai sähköpostitse asiakaspalvelu@gs1.fi.