Ohje

Tuotetietojen vienti exceliin

Tuotetietojen vienti

Tuotetietoja voi viedä exceliin joko hakutulos-näkymältä tai Raportit-näkymältä. Excel-tiedostoon voi viedä enintään 30 000 tuoteriviä.

Tuotetietojen vienti hakutulos-näkymältä

Valitse tuotteet klikkaamalla tuoterivin edessä olevaan ruutua.  Hakutuloksen kaikki tuotteet saa valittua Julkaisun tila-otsikon vieressä olevaa ruutua klikkaamalla.

Voit valita sekä julkaistuja että Luonnos-tilassa olevia tuotteita. Valinta aktivoi ylärivin painikkeet, klikkaa Vie-painiketta ja valitse Vie Excel-tiedostoon. Hakutulos-näkymältä voi valita maksimissaan 200 tuoteriviä kerralla. 

Tuotetietojen vienti Raportit-näkymältä

Jos haluat viedä yli 200 tuotetta exceliin, valitse silloin Raportit-toiminto ylävalikosta ja jatka valitsemalla Kaikki tuotetiedot exceliin.

Hakutuloksen rajaaminen

Tarkennettu haku mahdollistaa haun rajaamisen eri hakuehtoja hyödyntämällä. Rajaa hakua esim. seuraavilla hakuehdoilla:

 • Brändinimi
 • Hierarkiataso (valitse haluatko vähittäistuotteet, kuljetuspakkaukset tai lavat)
 • GPC-ryhmittely
 • Julkaisun tila (ladattu tuo kaikki julkaistut, voimassa oleva tuotteet)
 • GTIN-koodi
  • GTIN-koodi hakukenttään voi syöttää 100 GTIN-koodia kerralla. Koodit voi kopioida esim. Excelissä olevista soluista tai Wordista joko allekkain olevasta listasta tai tekstinä, missä koodit ovat toisistaan pilkuilla eroteltuna.
Kuvakaappaus_Useamman GTIN-koodin haku

 

Tuotteiden massahaku

Tuotteiden massahakutoiminto mahdollistaa 1000 koodin hakemisen ja viennin exceliin. Tuotteiden massahaku-toiminto on yksi Tarkennetun haun suodattimista.

 

Synkka kuvakaappaus Tarkennettu haku Tuotteiden massahaku

 

Klikkaa tietokenttää ja liitä GTIN-koodit. GTIN-koodit tulee olla 14-merkkisiä ja ne voi kopioida esim. excelistä tai wordista jolloin pilkut erottimena lisätään automaattisesti. Raportin ajo ajoittuu automaattisesti työajan ulkuopuolelle.

 

Tuotteiden massahaku GTIN-koodien lisääminen

Vientiasetukset

Vientiasetukset-ikkuna avautuu sen jälkeen, kun olet on valinnut tuotteet ja aloittanut tietojen viennin exceliin.

Vientiasetuksissa voit tehdä seuraavat valinnat:

Sisältyvät attribuutit

 • Kaikki attribuutit - valinta vie Synkasta kaikki attribuutit exceliin (Kuva 1)
 • Ainoastaan valitut attribuutit - valitse ne attribuutit, mitkä haluat viedä exceliin (Kuva 2)

Kuva 1

Vientiasetukset ikkuna Synkassa

Kuva 2

Vientiasetukset ikkuna valitut attribuutit

Muut vientiasetukset

Vientiasetukset ikkunassa voit tehdä myös seuraavat valinnat:

 • Sisällytä hierarkia (mikäli valitut kohteet ovat mukana)
  • Tuo koko pakkaushierarkian Exceliin.
 • Sisällytä kaikki attribuutit, annetut ja tyhjät
  • Tuo exceliin myös tyhjät kentät, esim. jos Markkinointitekstiä ei ole tallennettu tuotteelle siirtyy exceliin tyhjä kenttä johon tieto voidaan lisätä, ja viedä takaisin Synkkaan.
 • Sisältää virheitä ja varoituksia
  • Tuo excelin joka näyttää yhteenvedon tuotteen virheistä ja varoituksista. Huom, tätä exceliä ei voi käyttää tuotetietojen päivittämiseen.
 • Sisällytä tunnisteena tuotenimi
  • Tuo exceliin tuotteen Tuotenimen jokaiselle välilehdelle. Huom! Tuotteen nimitietoja ylläpidetään TradeItemDescription-välilehdellä. 

 

Excel-tiedostoon voi sisällyttää julkaisutiedot

Excel-tiedostoon voi sisällyttää myös julkiselle tuotteelle annetut julkaisutiedot.
Ladattavassa Excel-tiedostossa on välilehti Access Control, jolla näkyy tuotteen julkaisutiedot. Nämä tiedot näkyvät vain julkiseksi tallennetulle tuotteelle.

Vientiasetus-ikkunassa on kaksi valintaa:

 • Tuotetiedot + Julkaisutiedot -valinta, vie Exceliin tuotetiedot sekä tuotteen julkaisutiedot.
 • Vain julkaisutiedot -valinnalla, Excel-tiedostoon tulee ainoastaan tieto siitä, kenelle tuotetieto on julkaistu.
Kuvakaappaus_Excel vienti julkaisutiedot

Excel-tiedostossa julkaisutiedot löytyvät välilehdiltä, Access Control ja Access Control Group.

Kuvakaappaus_Excel vienti julkaisutiedot tiedostossa