Ohje

Tuotteen näkyvyyden hallinnointi

Tuotteen näkyvyyden määrittely

Synkassa tuotetiedot voidaan julkaista julkisena tai rajaamalla tuotetiedon näkyvyyttä yhdelle tai useammalle vastaanottajalle. 

Näkyvyys Kuvaus

Julkinen

Tuotetiedot ovat kaikkien tuotetiedon vastaanottajien nähtävissä. 

Rajattu

Tuotteen tiedot julkaistaan rajoitetulle vastaanottajaryhmälle (esim. Kesko, S-ryhmä ja Tokmanni). Muut kun vastaanottajalistalla olevat vastaanottajat, eivät pysty näkemään ja kyselemään tuotetta. Tuotetiedoista luodaan vain yksi versio kaikille vastaanottajille. 

Yrityskohtainen

Tuotetiedot näkyvät ainoastaan määritellylle vastaanottajalle/vastaanottajille. Tuotetietopankissa tuotteesta on yhtä monta versiota, kuin tuotteelle on määritelty vastaanottajia. Tuotteelle voi ylläpitää vastaanottajakohtaisia tietoja. 

Näkyvyyden määrittäminen uudelle tuotteelle

Uudelle tuotteelle näkyvyyden määrittely aloitetaan Tuotteen perustiedot näkymällä, jossa valitaan joko Julkinen tai Yrityskohtainen versio. Silloin, kun tuote halutaan julkaista rajoitetulla näkyvyydellä, valitaan tässä kohtaa Julkinen. Rajoitetun tuotteen vastaanottajat määritellään vasta julkaisuvaiheessa.

Pakkaushierarkian näkyvyys

Jos koko tuotehierarkia on julkinen, kaikki hierarkian tasot (vähittäistuote ja sen kuljetuspakkaukset) määritellään julkisiksi. Tuotehierarkia voi olla vastaavasti kokonaan yksityinen, eli tällöin kaikki hierarkian tasot on määritelty yksityisiksi tietylle vastaanottajalle.

Tuotteen näkyvyyden muuttaminen

Jo julkaistun tuotteen näkyvyyttä on mahdollista muuttaa jälkikäteen.