Ohje

Tuotteen näkyvyyden hallinnointi

Tuotteen näkyvyyden määrittely

Synkassa tuotteen näkyvyyden voi määritellä kolmella tavalla:

  1. Julkinen tuote: Tuotetiedot ovat kaikkien tuotetiedon vastaanottajien nähtävissä. Käyttäjän ei tarvitse lisätä vastaanottajia erikseen.
  2. Rajattu tuote: Tuotteen tiedot julkaistaan rajatulle vastaanottajaryhmälle. Muut kun vastaanottajalistalla olevat vastaanottajat eivät pysty näkemään ja kyselemään tuotetta. Tuotetiedoista luodaan vain yksi yhteinen versio kaikille vastaanottajille. 
    Jos haluat määrittää tuotteen rajatulle vastaanottajaryhmälle, valitse tuotteiden perustiedoissa vaihtoehto Julkinen ja tee vastaanottajarajaus tuotteen julkaisuvaiheessa.
  3. Yrityskohtainen tuote: Tuotetiedot näkyvät ainoastaan määritellylle vastaanottajalle tai vastaanottajille. Käyttöliittymässä tuotteesta on yhtä monta versiota, kuin tuotteelle on määritelty vastaanottajia. 

Näkyvyyden määrittäminen uudelle tuotteelle

Uudelle tuotteelle näkyvyyden määrittely aloitetaan Tuotteen perustiedoissa, jossa valitaan joko Julkinen tai Yrityskohtainen versio. Silloin, kun tuote halutaan julkaista rajoitetulla näkyvyydellä, valitaan tässä kohtaa Julkinen. Rajoitetun tuotteen vastaanottajat määritellään vasta julkaisuvaiheessa.

Pakkaushierarkian näkyvyys

Jos koko tuotehierarkia on julkinen, kaikki hierarkian tasot (vähittäistuote ja sen kuljetuspakkaukset) määritellään julkisiksi. Tuotehierarkia voi olla vastaavasti kokonaan yksityinen, eli tällöin kaikki hierarkian tasot on määritelty yksityisiksi tietylle vastaanottajalle.

Tuotteen näkyvyyden muuttaminen

Jo julkaistun tuotteen näkyvyyttä on mahdollista muuttaa jälkikäteen.