Kuva mies kaupassa

Erätietojen hyödyntämiseen tähtäävä kokonaisuus on valmistunut

Yhteinen tietomalli -hankkeeseen kuuluvan kokonaisuuden tavoitteena oli määritellä tarkempi tietomalli erätietojen tuotemerkitsemiseen ja tiedonvälitykseen ruoan arvoketjussa. Uuden toimintamallin ytimessä ovat älykkäämmät 2D-viivakoodit, jotka mahdollistavat myös laajemman kuluttaja–tuottaja-dialogin kehityksen jatkossa.

Erätietojen merkitseminen tuotteeseen mahdollistuu 2D-viivakoodin avulla, joihin siirtyminen on osa lähivuosien aikana tapahtuvaa globaalia kehitystä. Uudentyyppisen viivakoodin avulla pystytään välittämään nykyistä EAN-viivakoodia vastaavassa tilassa huomattavasti enemmän tietoa. GS1 suosittelee uudeksi viivakoodiksi QR-koodia (Quick Response) GS1 Digital Link -standardin mukaisella tietosisällöllä, jolloin se mahdollistaa sekä saldonhallinnan että kuluttajadialogin. QR-koodia voidaan hyödyntää kuluttaja-dialogissa myös ilman erä- ja päiväystietoa.

Siirtyminen 2D-viivakoodeihin vaikuttaa sekä vastaanotto-, pakkaus- että jakeluprosesseihin. Kaupan näkökulmasta on tärkeää huomioida valmius lukea vaihtoehtoisia kuluttajapakkauksien merkintöjä. Teollisuuden näkökulmasta korostuu vastaavasti vaihtoehtoisten merkintätapojen toteuttaminen.

Kokonaisuuden yhteydessä laadimme yhteisen 2D-ohjeistuksen arvoketjuille. Sen avulla yritykset voivat arvioida 2D-viivakoodiin siirtymisen tuomia investointitarpeita ja -vaikutuksia omissa organisaatiossaan.

Lue lisää 2D-viivakoodeista

Miltä viivakoodien tulevaisuus näyttää? Voidaanko yhdellä ainoalla koodilla palvella tulevaisuudessa niin kaupan arvoketjua kuin myös kuluttajia? Tutustu uuden älykkäämmän 2D-viivakoodin mahdollisuuksiin.

Haluatko tietää 2D-viivakoodeista lisää? Ota yhteyttä asiantuntijaamme.

Kimmo Keravuori

Kimmo Keravuori

Development Manager