Mies skannaa älypuhelimellaan pähkinäpaketin koodin

GS1 2D-koodin kuluttajaviestinnän tietomalli

GS1 laatii yhdessä elintarviketeollisuuden ja päivittäistavarakaupan yritysten kanssa mallin, miten GS1 2D-koodia voidaan hyödyntää viestittäessä tuotteista kuluttajille ja helpottaa näin kuluttajien tiedonsaantia.

GS1 on koonnut elintarviketeollisuuden ja kaupan edustajista yhteistyöryhmän, joka laatii yhdessä alalle ehdotuksen, miten uuden kaksiulotteisen viivakoodin, GS1 2D-koodin avulla kuluttajille voidaan tarjota entistä kattavammin tietoa tuotteista. Ehdotus kuvaa, miten ala voisi rakenteeltaan yhdenmukaistaa uuden viivakoodin takaa löytyvää tietoa. Yhdenmukainen rakenne helpottaisi kuluttajia löytämään tuotetietoa ja auttaisi vertailemaan tuotteita paremmin keskenään.

Kehitysprojekti käynnistyi syyskuun 2023 alussa ja sen on suunniteltu päättyvän tammikuussa 2024.

fooddata.fi

Klikkaa Food Data Finlandin verkkosivuille

Löydät lisää tietoa GS1 2D-koodin kuluttajaviestinnän tietomallin kehitysprojektista Food Data Finland -hankkeen verkkosivuilta.

Haluatko tietää lisää? Ota yhteyttä asiantuntijaamme.

Kuva Laura kasvot

Laura Juntunen

Chief Growth Officer, Supply Chain Data